Benoeming van Anton Pijpers: verrassende keuze voor constructief bestuurder

Fred Toppen, voorzitter van de Universiteitsraad:
“Deze benoeming zag ik eerlijk gezegd niet aankomen. In zo’n benoemingsproces is iedereen bezig met de vraag wie het zou kunnen worden en allerlei namen komen dan voorbij. Dan denk je niet zo snel aan iemand die er al is.

“Maar ik vertrouw het Anton helemaal toe. De U-raad heeft de afgelopen jaren prima met hem samengewerkt. Hij is iemand die heel goed aanvoelt welke behoeften medezeggenschappers hebben. Hij neemt de zorgen of vragen van raadsleden altijd serieus en is nooit te beroerd om zaken nog een keer extra uit te leggen of om extra informatie te verschaffen.

“Ik hoop wel dat hij als voorzitter nauw betrokken blijft bij de lastige dossiers als financiën en huisvesting die hij tot nu toe onder zijn hoede heeft. Anders moet een nieuw derde collegelid uitgebreide expertise op die vlakken hebben. Het blijven belangrijke onderwerpen de komende jaren.”

Rob Grift, directeur van de faculteit Geesteswetenschappen:
“Ik vond het een vrij verrassende benoeming. De meeste mensen binnen de universiteit gingen er vanuit dat er naar iemand van buiten de universiteit werd gezocht. Maar ik vind dit een goede keuze en ben er blij mee.

“Ik ken Anton vrij goed. We werkten acht jaar geleden al samen bij de faculteit Diergeneeskunde. Hij was destijds decaan maar ook interim departementsvoorzitter, en ik manager bedrijfsvoering van de klinische departementen. De reorganisatie van het departement Paard was destijds een belangrijk thema.  

“Anton heeft een bestuursstijl die me erg aanstaat. Hij stelt zich altijd open en constructief op en luistert ook werkelijk naar zijn gesprekspartners. Dat wordt door bijna iedereen gewaardeerd. Zo heb ik Anton de afgelopen jaren als vice-voorzitter en portefuillehouder bedrijfsvoering ook ervaren. Bij lastige kwesties helpt Anton door mee te zoeken naar oplossingen die het onderwijs en onderzoek verder helpen.

“De komende jaren zal hij als voorzitter zijn blik vooral naar buiten richten. Wat zijn ontwikkelingen bij de overheid, in Nederland of in Europa? Wat zijn de Utrechtse belangen daarbij en hoe kan de voorzitter die behartigen? Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat hem goed zal afgaan.”

Joop Schippers, voorzitter personeelsgeleding in de U-raad:
“Voor mij was Anton een voor de hand liggende kandidaat. De profielschets vroeg om iemand die goed kan communiceren en de academische wereld kent. Dat past perfect.

“Anton is wetenschapper, hij heeft zelf voor de klas gestaan. Daarnaast treedt hij iedereen buitengewoon welwillend tegemoet en schuwt hij de discussie niet. Toen we in de raad graag een hoger studiepunttarief wilden, dacht hij mee over een oplossing. Zelf wilde hij financieel behoedzaam opereren, maar hij zag ook de behoefte op de werkvloer. Dan komt hij met een oplossing. Niet schimmig doen, gewoon transparant opereren.

“Natuurlijk is er bij een benoeming van iemand uit de eigen organisatie altijd een gevaar dat mensen gaan denken dat alles bij het oude blijft. Maar je kunt ook geleidelijk vernieuwen en verbeteren. Misschien dat de universiteit daar nu behoefte aan heeft, we liggen stabiel op koers.

“Als collegevoorzitter zal Anton meer naar buiten moeten treden. Op dit moment staat Mark Rutte misschien niet in zijn adresboekje, maar als ik zie welke functies Anton heeft gehad en hoe hij zich opstelt binnen en buiten de universiteit dan zal die rol hem goed afgaan. Zonder enige twijfel.”

Marte Wolthuizen, voorzitter van Studentunie Vidius:
“Wij hadden niet verwacht dat er zo snel een nieuwe collegevoorzitter zou zijn. Eerder hadden we nog te horen gekregen dat het nog wel even ging duren. Dat het dan iemand wordt die er al zit, is dan nog verrassender.

“Dat Anton Pijpers die universiteit al kent, lijkt ons een voordeel. Dat hij via DUB laat weten goed te willen luisteren naar medewerkers en studenten is nog mooier. Wij hebben nog wel wat onderwerpen waar studenten mee zitten en die we graag met hem willen bespreken. Zo zijn we erg benieuwd naar de verdere ontwikkeling van de campusvisie voor De Uithof en hopen we dat er eindelijk iets met het Van Unnikgebouw gaat gebeuren.

“Hopelijk wordt hij als nieuwe voorzitter wat zichtbaarder de komende jaren. Van de drie collegeleden hadden we met hem het minst contact. Als studenten hem al kennen, dan is dat misschien van de hoge declaraties die Utrechtse bestuurders indienden.”

Jan Henk van der Velden, directeur van het Utrecht Science Park:
“Ik ben uitermate positief over de benoeming van Anton. In de korte periode dat ik nu hier werkzaam ben, heb ik hem leren kennen als iemand die in staat is om buiten de grenzen van de eigen organisatie te denken. Dat vind ik altijd een goede eigenschap van een bestuurder.

“Anton begrijpt dat iedereen hier op het Science Park gebaat is bij een goede samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Dat blijkt uit de discussies die we hebben en uit zijn toekomstvisie voor Utrecht Science Park. Hij wil ruimte voor alle partijen en doet zijn best het gebied voor iedereen aantrekkelijker te maken, al was het alleen maar door meer en betere horecavoorzieningen. Maar ook meer mogelijkheden voor nieuwe bedrijfshuisvesting staat hoog op zijn prioriteitenlijst.

“Ik hoop dat hij de komende jaren die visie op samenwerking binnen het Science Park verder gaat uitdragen. Als boegbeeld van de universiteit kan hij het belang daarvan bij alle betrokkenen nog meer onder de aandacht brengen. Belangrijk, want nog niet iedereen is doordrongen van de mogelijkheden die er hier zijn.”

Jan Bogerd, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Utrecht (per mail):
“In aanvulling op de felicitaties van Hogeschool Utrecht op de benoeming van Anton Pijpers tot voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht: Anton en ik werken al jarenlang heel goed samen. Er is veel onderling vertrouwen en een grote collegialiteit. Wij onderschrijven beiden het belang van het hoger onderwijs voor de Utrechtse regio. Bovenal is Anton een hele aardige kerel, waarmee ik de samenwerking heel graag continueer.”

Advertentie