DUBs StudentenWijzer: gemeentepartijen hebben dit in petto voor Utrechtse studenten

The municipal elections. Who is pro and who is con free testing of drugs, photo DUB

Drugs
Het snel en gratis testen van drugs moet overal in Utrecht kunnen. Daar zijn D66 (Democraten 66), GroenLinks, Partij van de Arbeid (PvdA), Partij voor de Dieren, Socialistische Partij (SP) en Student & Starter voor. Dat moet ook kunnen op festivals zeggen D66 en Student & Starter. D66, Groenlinks, PvdA en Student & Starter staan voor een progressief drugsbeleid. D66 wil xtc reguleren. GroenLinks en PvdA willen in Utrecht experimenteren met de legalisering van xtc en de productie en verkoop van softdrugs (hasj en wiet).

CDA (Christen Democratisch Appel), ChristenUnie, PVV (Partij voor de Vrijheid) , Stadsbelang en VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) zijn tegen het gratis en snel testen. De ChristenUnie is “voor een drugsvrije samenleving” en wil af van het gratis testen omdat dit “de uitstraling geeft dat het normaal is” en de gemeente op een manier drugsgebruik “faciliteert”. Het CDA vindt het huidige systeem “voldoende” met het testen op dinsdag- en donderdagavond bij Jellinek. Stadsbelang en de VVD vinden dat de gebruiker zelf de kosten op zich moet nemen, omdat volgens de VVD deze anders bij “de rest van de samenleving neergelegd wordt”.

Lachgas
CDA, ChristenUnie, PVV, Partij voor de Dieren, SP en Stadsbelang zijn voor een lachgasverbod in alle Utrechtse wijken. Nu mag dit niet in Overvecht, West, Noordwest en Zuidwest. Het moet verboden worden, omdat het onder meer overlast veroorzaakt, slecht is voor de gezondheid en zorgt voor milieuvervuiling.

D66, GroenLinks, PvdA, Student & Starter en VVD zijn tegen een lachgasverbod. Een algeheel verbod werkt niet goed volgens PvdA en Student & Starter, omdat er “minder zicht is op problematisch gebruik”. Deze partijen willen inzetten op betere regulering en/ of informatievoorziening. De VVD wil alleen een lachgasverbod in een wijk zodra daar overlast is. Ook vinden ze dat een algeheel verbod niet lokaal, maar landelijk geregeld moet worden.

Soa-testen
Iedere Utrechter moet zich snel en gratis kunnen laten testen op soa’s. ChristenUnie, D66, GroenLinks, PVV, PvdA, Partij voor de Dieren en Student & Starter zijn voor. Student & Starter wil op lange termijn “soa-testen en soa-zorg gratis beschikbaar maken voor iedereen in Utrecht”. De ChristenUnie wil het gratis testen wél beperken tot “een maximum aantal per jaar”.

CDA, Stadsbelang en VVD zijn tegen. Het CDA vindt het huidige beleid voldoende, waarbij mensen onder de 25 jaar een gratis soa-test kunnen doen bij de GGD. Van Stadsbelang en VVD moeten Utrechters zelf voor hun soa-test betalen. Wel wil Stadsbelang dat slachtoffers van verkrachting zich gratis kunnen laten testen. 

Roken
CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, Student & Starter en VVD zijn voor meer rookvrije plekken in Utrecht. Nu mag je niet in speeltuinen en op schoolpleinen roken, maar deze partijen willen dit verbod uitbreiden naar sportparken. De Partij voor de Dieren en ChristenUnie pleiten voor een rookvrije openbare ruimte.

De PVV en Stadsbelang zijn tegen een uitbreiding van rookvrije openbare ruimtes. Volgens Stadsbelang zijn er in Utrecht al voldoende locaties rookvrij, en is het “niet nodig” om hier als overheid meer regelgeving voor te maken.

Natuur
De gemeente moet zich actief verzetten tegen de plannen van het Rijk om de A27 te verbreden en bomen te kappen in Amelisweerd. Daar zijn CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, SP en Student & Starter voor.

DENK, PVV, Stadsbelang en VVD zijn tegen actief verzet. Volgens de VVD hoort de discussie over de verbreding “thuis in de Tweede Kamer, en niet in de gemeenteraad”. Zij pleiten voor het meewerken aan een alternatief. Stadsbelang wil “verbetering van de doorstroming op de A27” en DENK pleit voor een “verbreding van de A27”.

Milieu
Een groter deel van Utrecht moet milieuzone worden: bestaande milieuzones moeten worden uitgebreid of er moeten meer gebieden als milieuzone worden aangewezen. ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA en Student & Starter zijn voor. In het centrum mogen nu geen diesel auto’s, bussen en vrachtwagens rijden met een lage emissieklasse. Die klasse geeft aan hoe schoon een voertuig is. GroenLinks en Partij voor de Dieren willen dat de milieuregels ook gaan gelden voor het water. Zij zijn voor het weren van dieselmotoren (GroenLinks) en boten met een verbrandingsmotor (Partij voor de Dieren). Voor scooters en brommers moet de milieuzone ook gaan gelden, vinden ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren en Student & Starter. ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren, Student & Starter en VVD zetten zich daarnaast in voor meer deelauto’s en deelfietsen in Utrecht.

D66 staat neutraal tegenover een uitbreiding van milieuzones, omdat deze gelden “voor oudere vervuilende voertuigen”. CDA, DENK, VVD, PVV, SP en Stadsbelang zijn tegen een uitbreiding. VVD en CDA vinden de huidige milieuzones voldoende, omdat volgens de VVD bussen, vrachtwagens en auto’s “steeds schoner zijn gaan rijden”. Wel is het CDA op termijn voor aanscherping van de bestaande milieuzones. DENK, PVV, SP en Stadsbelang willen de milieuzones in Utrecht afschaffen. Volgens SP en Stadsbelang zijn het schijnoplossingen, die de vervuiling “alleen maar verplaatsen”.

Huisvesting
Alle partijen zijn voor meer studentenhuisvesting. CDA, Groenlinks, D66, Stadsbelang, Student & Starter, PvdA, Partij voor de Dieren en VVD willen dat er meer studentenwoningen bij komen in Utrecht. Maar niet elke partij noemt waar ze die willen bouwen. GroenLinks noemt de 2e Daalsedijk, de PvdA wil de “ongebruikte grond” van het Utrecht Science Park bebouwen en zegt net als D66 dat bij elk (grootschalig) nieuwbouwproject rekening wordt gehouden met studentenwoningen. DENK en SP zijn voor het ombouwen van zoveel mogelijk (onbenutte) kantoorgebouwen tot studentenwoningen, terwijl de ChristenUnie voor meer samenleefvormen en gemengde woonconcepten is, waarbij “verschillende inwonersgroepen bij en door elkaar wonen”. De PVV wil “samenwerken met buurgemeenten zoals Nieuwegein of Maarssen om studenten te spreiden”. Volgens het CDA moeten er meer clusters studentenhuisvesting komen, zoals bij de IBB en het Tuindorp-West Complex. Student & Starter wil komende 5 jaar minimaal vijfduizend studentenwoningen toevoegen. 

Vriendencontracten
Het moet eenvoudiger worden om met vrienden een woning te huren, zogenoemde ‘friends-contracten’. CDA, D66, PvdA, Partij voor de Dieren, VVD, Stadsbelang, Student & Starter en ChristenUnie zijn voor. Wel moet er bij het opsplitsen van woningen per buurt worden gekeken of dit in de omgeving past, vinden Partij voor de Dieren, PvdA en VVD. PVV staat neutraal tegenover de vriendencontracten, “mits dat niet ten koste gaat van gezinswoningen”. De SP is tegen en vindt dat het standaard-friends-contract “nu al probleemloos te gebruiken is”. Er is al een regeling voor “het verhuren van een woning aan meerdere losse individuen”, aldus de SP.

Vuurwerk
ChristenUnie, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Student & Starter zijn voor een algeheel vuurwerkverbod in Utrecht. Er moeten milieuvriendelijke alternatieven voor vuurwerk komen, vinden PvdA, Partij voor de Dieren en Student & Starter. Zoals professionele licht- of droneshows, muziekoptredens of één professionele vuurwerkshow.

CDA, D66, PVV, PvdA, SP, Stadsbelang en VVD zijn tegen het invoeren van een (lokaal) vuurwerkverbod. D66 en SP spreken zich wél uit voor een vuurwerkverbod, maar volgen hierin de landelijke regelgeving. Ook Stadsbelang en VVD vinden dat de vuurwerkmaatregelen landelijk moet worden ingevoerd en niet lokaal. De VVD wil echter eerst weten wat het effect is van het vuurwerkverbod. CDA, PvdA en PVV zijn tegen een algeheel vuurwerkverbod. De PvdA ziet vuurwerk als “een traditie waar veel mensen elk jaar van genieten”. Samen met het CDA vinden zij het huidige beleid voldoende: zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen zijn al verboden. D66, PvdA, SP en Stadsbelang pleiten ook voor alternatieven voor consumentenvuurwerk.

Fietspaden
Alle partijen zijn voor een betere verlichting van fietspaden in Utrecht, zodat iedereen in het donker veilig naar huis kan. CDA, ChristenUnie, PVV, SP, Stadsbelang,  en VVD zijn voor. Stadsbelang legt de veiligheid ook neer bij de eigen verantwoordelijkheid van de fietser en benadrukt het belang van “werkende fietsverlichting”. D66, GroenLinks, Student & Starter willen speciale fietsroutes, zoals safe streets (GroenLinks) of een nachtfietsnetwerk van duurzaam verlichte fietspaden (Student & Starter). De PvdA wil fietspaden nabij het centrum, studentencomplexen en Olympos goed verlichten in combinatie met “extra camera’s en handhaving”. Partij voor de Dieren wil betere verlichting, maar wel waar dat ecologisch verantwoord is. De verlichting mag “geen negatieve invloed hebben op het natuurlijke gedrag van nachtdieren” en ook parken mogen niet “fel verlicht zijn, omdat dit dier en natuur benadeelt”. Ook de SP pleit voor alternatieve, verlichte routes bij bijvoorbeeld parken als verlichting “schadelijk is vanuit ecologisch oogpunt”.

21 partijen
Een recordaantal partijen doen dit jaar mee aan de gemeenteraadsverkiezingen: maar liefst 21 partijen stellen zich verkiesbaar. Negen partijen zijn nieuwkomers of weer teruggekeerd naar de gemeenteraad: BIJ1, Volt, Forum voor Democratie, Socialisten Utrecht, Belang van Nederland (BVNL), Piratenpartij en EenUtrecht. Daarnaast zijn er nog twee blanco lijsten aangemeld. In dit artikel zijn de politieke partijen meegenomen die op dit moment in de gemeenteraad zitten.

Advertentie