Dries van Oosten in het Ornsteinlab houdt zich bezig met nanofotonica, augustus 2012 foto Maartje ter Horst

Een lab als werkplek

Body: 

Tussen 2012 en de zomer van 2018 zijn vele laboratoria van de faculteiten Geo- en Bètawetenschappen op de foto gezet door DUB-fotografen voor de rubriek De Werkplek; vaak fotogenieke plaatsen. In het kader van het bezoek van de redactie van DUB aan het Koningsbergergebouw vandaag, laat DUB een paar bijzondere beelden uit het (recente) verleden de revue nogmaals passeren.

Read in English

In het  Tektoniek Laboratorium worden zowel experimentele als numerieke methodes toegepast om tektonische deformatie processen beter te begrijpen. Dit zijn processen die voorkomen in de lithosfeer van de aarde, bijvoorbeeld: het losbreken van de aardkorst of het ontstaan van gebergten, zegt universitair hoofddocent Dimitrios Sokoutis. (Foto Ivar pel februari 2018)


Bij het departement Fysische Geografie wordt gewerkt met De Metronoom, een 20 meter lange bak waarin getijdestromingen gesimuleerd kunnen worden. En dat is niet zomaar een bak: “Dit is de enige opstelling ter wereld die op deze manier werkt", zegt PhD LisanneBraat. (Foto Ivar Pel, september 2016)


Thomas Peitzmann is hoogleraar subatomaire fysica en zit in het Buys Ballot Gebouw.Hij werkt aan de deeltjesversneller van CERN in Geneve. (Foto Ivar pel, september 2014)


Zerrin Yumak is universitair docent bij het Department of Information & Computing Sciences. Ze doet onderzoek in het Motion Capture Laboratory waar ze sociaal en emotioneel gedrag onderzoekt om er virtuele karakters mee te maken.  (foto Ivar Pel, februari 2017)


Petra van Bergeijk was ten tijde van deze foto promovenda celbiologie. Ze werkt op een donker kamertje in het Kruytgebouw.  Ze stuurt en manipuleert hier het transport in een levende cel met blauw laserlicht, door op een slimme manier gebruikt te maken van bestaande transportsystemen in de cel. Inmiddels werkt ze als postdoc in Amerika. (foto Ivar Pel, maart 2015)


De vriezer van Carina van der Veen waar het Instituut voor Marien en Atmosferisch Onderzoek Utrecht ijs uit Antarctica of Groenland bewaard. Het lab is in het Buys Ballotgebouw.  (Foto Maartje Terhorst, 2012)

Wilt u alle foto's uit De Werkplek nog eens zien? Klik hier

Facebook Twitter Whatsapp Mail