Nieuw fonds om bomen te planten

Elke lichting afstudeerders krijgt boom in Botanische Tuinen UU

Utrechts Studenten Bomenfonds afstudeercadeau Foto: DUB
Ay Ling Thung (Green Office) en Tamara Luiken (U-raad) van het Utrechts Studenten Bomenfonds Foto: DUB

De studenten van Lijst Vuur in de Universiteitsraad kwamen een paar maanden geleden met een hernieuwd plan voor een nieuw afstudeercadeau. Voor de zomer van 2022 was het universiteitsbestuur met de Universiteitsraad akkoord gegaan om per jaar voor afstudeerders een paar bomen te planten op het Utrecht Science Park. Dat aantal werd te gering bevonden, door Lijst Vuur dat daarom in het najaar van 2022 met een aanvullend idee kwam.

Lijst Vuur wilde voor iedere afstudeerder een boom planten, maar dit plan stuitte op allerlei praktische uitdagingen: waar kun je jaarlijks 9.500 bomen planten? Opnieuw gingen de studenten in beraad en kwamen met een nieuw idee dat onlangs goedgekeurd werd door de Universiteitsraad. Dat idee bestaat uit twee plannen: één boom per jaar in de Botanische Tuinen voor alle afstudeerders en het oprichten van een fonds waar alumni, medewerkers en studenten geld aan kunnen doneren waarmee bomen geplant gaan worden.

Gedenkboom
De boom voor net afgestudeerden zal de komende jaren in de Botanische Tuinen op het Utrecht Science Park worden geplant. “De Botanische Tuinen waren in eerste instantie al van plan om nieuwe bomen te planten. Nu kunnen wij hierin helpen investeren, zodat er goede en verschillende soorten bomen komen. Bijvoorbeeld een grote eik die honderd jaar meekan”, vertelt Tamara Luiken, lid van lijst Vuur en mede-initiatiefnemer van het plan. Ze is blij dat de hele Universiteitsraad akkoord is met het plan en dat het universiteitsbestuur het plan uitvoert.

Bij deze afstudeerbomen worden, zo is het plan, bankjes geplaatst. “De gedenkbomen zijn dan goed herkenbaar”, aldus Tamara. Een ander belangrijk aspect is dat alumni in contact blijven met de UU en dat de UU wat mee kan geven aan deze studenten. “Een boom die in naam van de afstudeerders wordt geplant op het science park is een mooie symboliek, waarmee je iets kan teruggeven aan het gebied waar je bent afgestudeerd. Ook staat een boom symbool voor de groei en ontwikkeling die je gaat meemaken na het afstuderen”, vertelt Tamara.

Door een gedenkplek te creëren hoopt zij dat alumni dichter bij de natuur worden gebracht én nog eens terug zullen komen naar ‘hun’ studieplek. “Hopelijk geeft dat dan een soort nostalgisch gevoel.”

Utrechts Studenten Bomenfonds afstudeercadeau

Bomenfonds
De aftrap voor het Utrechts Studenten Bomenfonds was tijdens de Dies Natalis op 26 maart. Toen begon de UU met een campagne om geld op te halen voor het fonds. De hoop is dat studenten en medewerkers hier geld in storten. Afhankelijk van de donaties beslissen studenten jaarlijks hoeveel, waar en via welke organisatie, bomen geplant gaan worden. “We proberen zo’n duizend bomen per jaar op te halen, maar het zou natuurlijk mooi zijn als dit nog meer is”, stelt Tamara.

Met het bomenfonds wil de U-raad een groot aantal bomen planten op een groot gebied, om zo de biodiversiteit te bevorderen. De raad hoopt dat studenten bijvoorbeeld een boom doneren als zij afstuderen, of aan hun gasten te vragen uit hun naam een boom te doneren als cadeau. Met dit fonds kunnen we een externe organisatie aantrekken om een plek te zoeken om de bomen te planten. Dit kan per keer een andere organisatie zijn, zowel binnen als buiten Nederland, staat in het plan van Lijst Vuur.

Utrechts Studenten Bomenfonds afstudeercadeau Foto: DUB

Hoeveel mensen zullen doneren aan dit fonds durft Tamara niet met zekerheid te zeggen, maar uit de eerste donaties die zijn binnengekomen hoopt ze op succes. “Tijdens de Dies Natalis hebben we al 680 euro opgehaald, en we hopen dat dit ook zeker het geval is bij toekomstige evenementen.” De prijs van het planten en onderhoud van één boom wordt momenteel op 19 euro geschat. “Maar als je niet een hele boom kan betalen, is het ook een optie om een kleiner bedrag te doneren. En meer dan één boom doneren kan natuurlijk ook”.

Het bomenfonds moet meer doen dan alleen bomen planten. Het doel is ook om meer bewustwording te creëren over het belang van biodiversiteit. Hiervoor heeft Lijst Vuur in samenwerking met het Sustainability Office een diverse activiteiten ontwikkeld rondom biodiversiteit, zoals masterclasses en een wildkookcursus waarbij medewerkers en studenten worden betrokken. Ook het Alumni Office doet mee en wil alumni bij deze activiteiten gaan betrekken.

Tamara: “Tijdens de Sharing Days in juni starten we met de eerste activiteiten en we hopen de eerste gedenkboom dit najaar te kunnen planten, voor de mensen die in dit collegejaar zijn afgestudeerd. Hopelijk komen alumni kijken naar hun ‘eigen’ boom, die net als zijzelf met de jaren zal volgroeien.”

Voor het oude plan was 50.000 euro nodig. Nu verzocht lijst Vuur het CvB om een budget van 20.000 vrij te maken. Dat wordt gebruikt om activiteiten te organiseren die bewustwording creëren over biodiversiteit bij studenten, alumni en UU-medewerkers, waaronder dus het planten van een jaarlijkse gedenkboom.

Advertentie