Helders tweede U-raadszetel ten koste van Lijst Vuur

Het komende academisch jaar blijft één van de twaalf zetels van de personeelsgeleding in de Universiteitsraad leeg. Het wetenschappelijk personeel uit de bèta-medische hoek moet het met drie in plaats van met vier vertegenwoordigers doen. Voor de alfa-gamma geleding waren er precies vier kandidaten voor de vier zetels. Verkiezingen waren alleen nodig bij het OBP waar er één kandidaat meer was dan het aantal beschikbare zetels. In totaal bracht 33,9 procent hun stem uit. Dat waren er 2073 van de 6118 stemgerechtigden. 648 medewerkers stemden blanco.

Bij de studentgeleding is er een kleine verschuiving in de zetelverdeling. Helder is van één naar twee zetels gegaan. Lijst Vuur heeft een zetel ingeleverd en komt met zeven studenten in de raad dankzij het verkrijgen van een restzetel. De Partij van de Utrechtse Student zal net als het voorgaande jaar met drie vertegenwoordigers in de U-raad plaatsnemen. Van de 29.546 studenten die een stem mochten uitbrengen, hebben er 20,9 procent een stem uitgebracht. Het ging om 6174 studenten van wie er 312 blanco stemden.

Wie is nu de grote winnaar? Lijst Vuur wil die titel graag claimen, omdat ze wederom als de grootste partij uit de bus is gekomen. En daar valt natuurlijk wat voor te zeggen. Maar wellicht is Helder de echte winnaar, want deze partij heeft het aantal zetels weten te verdubbelen. De PvdUs voelt zich geen winnaar. Lijsttrekker Guido van Seeters: “We grijpen net naast een vierde zetel. Dat was vorig jaar ook zo. Dat vind ik wel balen.”

Helder is in zijn nopjes met de twee zetels. “Ik had dat wel verwacht”, zegt lijsttrekker Lennart van Doremalen. “Wat spannend was, was of we een derde zetel zouden halen.” Volgend jaar misschien als de stijgende lijn zich doorzet? “Ha, ha, elk jaar een zetel er bij… dat zou leuk zijn.”

Opvallend is dat van Lijst Vuur twee leden de kiesdrempel hebben gehaald. Lijsttrekker Lucinda van Ewijk  - “maar de eerste op de lijst haalt die bij ons altijd wel”, zegt huidig raadslid Ankie Dols – en nummer drie op de lijst. “En dat gebeurt maar zelden”, licht Ankie toe. Het gaat om Roel Wouters, tweedejaars Geneeskunde.

Hoe heeft hij dat geflikt? “Ik heb enorm veel mensen een e-mail gestuurd en de hele verkiezingsweek campagne gevoerd. Ook via Facebook. Ik heb bijvoorbeeld alle studenten van Geneeskunde gemaild en hen gevraagd op mij te stemmen. Het is belangrijk dat iemand van Geneeskunde jullie vertegenwoordigt op universitair niveau, schreef ik. Het is een prettige verrassing dat ik zo veel stemmen heb gekregen.”

Hij wil zijn 530 stemmers volgend studiejaar niet teleurstellen. “Het is, zoals mevrouw Van Rooy net in haar toespraak zei, een belangrijk jaar. Er komen veel bezuinigingen op de universiteit af. Het is een uitdaging om het studentenbelang daarin goed te behartigen.” Maar is hij dan niet bang een langstudeerder te worden als hij zijn studie één jaar onderbreekt voor een jaar universiteitsraad? “Je mag één jaar uitlopen, en dat wordt het komende jaar als ik in de U-raad zit. Ik verwacht niet meer uit te lopen. Hoewel….het waren een paar intensieve weken voor de verkiezingen. Ik moet er nu nog even hard aan trekken.”

Andere verkiezingsuitslagen

Ook de uitslagen van alle faculteits- en dienstraden werden vanmiddag bekendgemaakt. Niet overal waren verkiezingen nodig, omdat het aantal kandidaten overeenkwam met het aantal te vergeven zetels. Bij de Dienstraad van het Facilitair Service Centrum was de opkomst 47,7 procent. Bij Diergeneeskunde stemde 25,5 procent van de studenten en 40,5 procent van de medewerkers. Bij de Bètafaculteit stemde 15.9 procent van de studenten en 34,6 procent van de medewerkers. Ook hier blijft een zetel van de personeelsgeleding vacant. Bij de Rebofaculteit stemde 23 procent van de studenten en maar liefst 62 procent van de medewerkers waarmee het personeel van de faculteit van Rechten, Economie en Bestuurs- & Organisatiewetenschap de meeste stemmers op de been heeft gekregen.

Er waren geen verkiezingen nodig voor de dienstraden van het James Boswell Instituut, de Universitaire Bestuursdient en de Universitaire Bibliotheek Utrecht en voor de faculteitsraden van Sociale Wetenschappen, Geowetenschappen, Geneeskunde en Geesteswetenschappen.

Exacte uitslag van de Universiteitsraadsverkiezing is hier te vinden.

Advertentie