Meer regels of meer vrijheid? Die vraag houdt studentleden van de Universiteitsraad bezig

De studenten in de Universiteitsraad 2021-2022. Foto Wieke Eefting

Dit voorjaar zijn bij verkiezingen twaalf studenten uit vier verschillende partijen gekozen in de Universiteitsraad. Zij vertegenwoordigen de belangen van alle Utrechtse studenten bij het universiteitsbestuur. Ze controleren beleid, adviseren over plannen en agenderen dat wat zij belangrijk vinden. Ze zijn bijna een jaar lang fulltime bezig met hun raadswerk, samen met twaalf personeelsleden.

Maar wie zijn die twaalf studenten eigenlijk? DUB vroeg ze om een korte introductie en legde ieder drie vragen voor over een actueel thema. Ze mochten één vraag uitkiezen om te beantwoorden.


 

Wie ben je?
“Mijn naam is Abraham de Boer, ik ben net 20 jaar oud en ik zit in de raad namens Lijst Vuur. Dit jaar houd ik me bezig met de portefeuilles sociale veiligheid, studentenwelzijn en internationalisering. Ik studeer Psychologie op UCU en zit in mijn tweede jaar."

Welk vak, los van de opleiding, zou iedere student verplicht aan de UU moeten volgen?
“Als ik één type vak verplicht zou mogen stellen, zou ik kiezen voor iets als Engels in het wetenschappelijk onderwijs. Ik denk dat het waardevol is als iedereen, bovenop het basisniveau Engels van de middelbare school, academisch Engels beter leert begrijpen en leert zich uit te drukken in het Engels. Dit zou bovendien heel handig zijn voor de communicatie tussen internationale en Nederlandse studenten en personeelsleden. Niet om nou te zeggen dat het niveau van Engels op de UU te laag is, integendeel, maar het is altijd goed meer te leren.”


 

Wie ben je?
“Ik ben Annemarijn Oudejans, 22 jaar oud en secretaris van de Studentengeleiding van de Universiteitsraad namens Lijst Vuur. Dit jaar hoop ik de bachelor Sociologie af te ronden en daarnaast volg ik de minor Leiderschap voor Bestuurlijk Actieve Studenten aan de Hogeschool Utrecht. Ik heb al eerdere bestuurservaring opgedaan bij studievereniging Usocia van Sociologie, waar ik Commissaris Onderwijs was. Dit jaar houd ik me in de raad bezig met de portefeuilles onderwijs & onderzoek, studentenontplooiing & -sport en sociale veiligheid.”

Moet de universiteit het bindend studieadvies afschaffen? 
“Op dit moment zien we veel studenten gebukt gaan onder stress en prestatiedruk, wat funest is voor het welzijn van de student. Het bindend studieadvies kan bijdragen aan die stress, wat zou pleiten voor het afschaffen van het bsa. Toch is het belangrijk om te beseffen dat het bsa ook juist een steuntje in de rug kan geven bij het halen van vakken. Een stukje motivatie. Deze afweging, tussen de vrijheid van de student om zelf het studietempo te bepalen en de rol van de universiteit om de student te helpen diens volledige potentieel te benutten, is lastig. Naar mijn mening zou het afschaffen van het bsa geen goede oplossing zijn, gezien ik wel geloof dat het zo nu en dan een duwtje in de goede richting kan zijn, maar het bsa in de huidige vorm heeft een te groot effect op het welzijn van de student. Daarom zou een middenweg, zoals bijvoorbeeld het behalen van het bsa in twee jaar, beter zijn.”


 

Wie ben je?
"Mijn naam is Chiara Stam, ik ben 22 jaar oud en ik mag dit jaar de rol van fractievoorzitter van Lijst Vuur op me nemen. Ik studeer op dit moment Media & cultuur en volg vakken bij de bachelor Rechten. Ik ben oud-voorzitter van studievereniging AKT en oud-voorzitter van de studentengeleding van de Faculteitsraad Geesteswetenschappen.”

Vind je dat een hoogleraar die benoemd wordt, eerst een proefles onderwijs moet geven?
“Ik geloof dat onderzoek en onderwijs hand ik hand met elkaar horen te gaan. Voor kwalitatief onderwijs is immers een actueel beeld van het onderzoeksveld nodig en vice versa. De academische cultuur zoals deze gevormd is, legt veel nadruk op onderzoek. De UU probeert dit met haar visie al te veranderen. De benoeming van hoogleraren kan hier iets in betekenen. Op dit moment is het geen vereiste om tijdens de selectie een proefles in het onderwijs te geven. Ik ben van mening dat in dit benoemingsproces ook onderwijs, door middel van een proefles, meegenomen moet worden. Ik geloof dat onderwijs en onderzoek elkaar kunnen verbeteren. Een groot aspect van een universiteit is het overdragen van informatie via het onderwijs, iets dat ook een hoogleraar zou moeten kunnen.”


 

Wie ben je?
“Mijn naam is Gijs Markwat, 22 jaar oud en fractievoorzitter van De Vrije Student. Ik ben student Geschiedenis, speel rugby bij USRS en woon in een groot, gezellig studentenhuis op het Tuindorp-West Complex. Vanuit de medezeggenschap zet ik mij in voor een vrij academisch klimaat aan onze mooie universiteit.”

Moet de universiteit net als roken, gebruik van alcohol binnen de eigen gebouwen verbieden?
“Ik ben in principe tegen betutteling op de universiteit. Zo vind ik dat roken een eigen keuze is, en zolang er niemand last van ondervindt je best een sigaretje mag opsteken op de aangewezen plaatsen. Jammer dus, dat er op De Uithof een algeheel verbod is afgedwongen. Daar moet nu gejongleerd worden met gedoogzones om te voorkomen dat rokers de trambaan op stappen om legaal te paffen. U begrijpt dat ik ook niks heb tegen het nuttigen van alcohol op de terreinen van de universiteit, zolang dat buiten kantoortijd en netjes (lees: zonder overlast of rommel) gebeurt. Naar mijn mening past dat prima bij de universitaire gemeenschap!”


 

Wie ben je?
"Mijn naam is Job de Jager, ik ben 20 jaar oud en ik zit namens Lijst Vuur in de Universiteitsraad. Daar houd ik me vooral bezig met de portefeuilles duurzaamheid, financiën en universitair beleid. Verder studeer ik Economie, Politiek en Geschiedenis op UCU, train ik in mijn vrije tijd voor de tienkamp bij av Phoenix, lees ik graag en probeer ik nu ook zónder maaltijdpakketten te leren koken."

Vind je dat de UU ook goed beoordeelde docenten die niet gepromoveerd zijn een vaste aanstelling moet geven?
“Ik denk dat er een echte waarde is voor de universiteit in het model dat we nu gebruiken, dat wil zeggen: zorgen dat docenten die naast lesgeven ook gespecialiseerd onderzoek doen. Toch hebben we de afgelopen tijd ook gemerkt dat het zoeken naar personeel met deze specificaties erg lastig is. Alle universiteiten proberen op dit moment extra personeel aan te stellen om hun docententekort te verhelpen, maar voor sommige vakgebieden lukt dat gewoon echt niet. Als er redenen zijn zoals een structureel te krappe arbeidsmarkt, waardoor niemand kan worden aangenomen, dan vind ik dat we ook niet gepromoveerden moeten aanstellen om dit probleem te verhelpen. Dat is dan het beste voor de universiteit.”


 

Wie ben je?
“Ik ben Mart van der Linden, 23 jaar oud, en dit jaar namens de Partij voor de Utrechtse Student actief in de Universiteitsraad. Ik ga me voornamelijk inzetten voor studentontplooiing, studentwelzijn en studentensport en ik ben penningmeester van de raad. Naast mijn raadswerk volg ik een master Marine Sciences en ben ik actief bij de Utrechtse studentenroeivereniging Triton.”

Moet de voertaal op de universiteit Engels worden?
“Het lijkt mij niet nodig dat de voertaal op de universiteit Engels wordt. Wanneer onderwijs in het Engels gegeven wordt, ligt het probleem op de loer dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs, aangezien veel docenten (en studenten) de taal niet goed vaardig zijn. Met name hoor- en werkcolleges kunnen hieronder lijden. Bovendien is Engels als voertaal voor een aantal studies ook helemaal niet nodig, omdat ze weinig te maken hebben met internationalisering, zoals rechten of pedagogische wetenschappen. Het is uiteraard wel logisch om masters met een internationaal karakter volledig in het Engels te onderwijzen.”


 

Wie ben je?
“Mijn naam is Nick Noteboom en ik ben 23 jaar. Dit jaar zit ik namens de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS) in de Universiteitsraad. Dit is alweer mijn zesde jaar aan de UU, waar ik rechtsgeleerdheid en geschiedenis heb gestudeerd. Ik woon al enige jaren in Utrecht en ben lid van het USC.”

Moet de universiteit studentenverenigingen verplichten meer internationale studenten toe te laten?
“Internationale studenten moeten net zo veel kunnen genieten van het Utrechtse studentenleven als iedere andere student. Studentenverenigingen moeten alleen niet verplicht worden om meer internationale studenten op te nemen in hun vereniging. Studentenverenigingen hebben het grondrecht vrijheid van vereniging. Om die reden alleen al, ben ik geen voorstander van een verplichting vanuit de UU. Bovendien hebben studentenverenigingen niet de regel dat internationals geen lid mogen worden. Daarnaast blijven deze studenten vaak voor een korte periode in Nederland. Het is niet bevorderlijk voor de dynamiek van een vereniging als mensen zich slechts voor een jaar (of minder) aansluiten. Ook zal een dergelijke verplichting het moeten spreken van Engels binnen de vereniging impliceren. Elke studentenvereniging moet de vrijheid kunnen blijven genieten om haar eigen unieke karakter te hebben.”


 

Wie ben je?
“Ik ben Rémi ter Haar, 25 jaar, en ik heb namens Lijst Vuur aankomend jaar de eer om plaats te nemen als voorzitter van de Studentengeleding van de Universiteitsraad. Ik woon sinds het begin van mijn studententijd op kamers in Utrecht en ben lang actief geweest bij de studentenvoetbalclub Odysseus’91. Ik heb vorig jaar de master Public International Law afgerond, en momenteel volg ik vakken van de master Professioneel Vertalen van Frans naar Nederlands.”

Waar krijgen studenten binnen de UU het meeste stress van en wat kan de UU doen om dat te voorkomen?
”Voor mij is het belangrijk dat de UU zorgt dat eerstegeneratiestudenten goed begeleid worden. Ik ben de eerste in mijn familie die heeft gestudeerd. Mijn vader is loodgieter en mijn moeder werkt bij een supermarkt. Daar is niks mis mee en het is ook niet zielig of zwaar, maar kan voor studenten wel zorgen voor stress. Zeker als je het hebt over studiefinanciering en de maatschappelijke drempel tot de universiteit. Die drempel dreigt te veranderen. Niet alleen geldzaken zoals een lening, maar ook andere ontwikkelingen zoals prestatie en onderscheid in ervaring, achternaam en hoeveel ‘extra-curriculaire activiteiten’ je hebt gedaan zijn tegenwoordig van belang. Kortom: er wordt veel van de student gevraagd. Ik zou graag een universiteit zien die aandacht heeft voor gelijke kansen, ongeacht achtergrond zoals ‘regionaal’ tegenover ‘randstad’, gender, leeftijd of migratie. Studeren hoort voor iedereen te zijn. Ik zie hierin ook een belangrijke rol weggelegd voor sport. Sport is een belangrijk bindmiddel voor studenten met verschillende interesses, leerniveaus en achtergronden. De universiteit speelt niet alleen een rol in carrière, resultaten of opleiding, maar ook in de sociale en psychologische ontwikkeling van de student. Aansporing vanuit de universiteit voor de studentensport of andere studentenverenigingen is van essentieel belang om te kunnen ontsnappen aan de prestatiegerichte cultuur die toch vaak overheerst op universiteiten.”


 

Wie ben je?
”Mijn naam is Sifra Meijers en ik ben met mijn 19 jaar het jonkie van de raad. De oplettende lezer zal mijn naam misschien herkennen; ik was lijstrekker voor de partij UUinActie. Verder studeer ik PPE (philosophy, politics and economics) en ben ik bij de studievereniging actief ben. Ik woon met 15 gezellige huisgenoten en rijd paard bij U.S.R. Hippeia.”

Noem een maatregel waarmee jij de werkdruk voor studenten zou willen verlichten.
“Studentenwelzijn is een belangrijk thema voor UUinActie. Welzijn begint in de collegezalen, wat niet bevorderd wordt met te grote werkgroepen en te weinig individuele aandacht. Ik zou dan ook voor betere individuele begeleiding, kleinschaliger onderwijs en een andere vorm van toetsing willen pleiten om de werkdruk voor studenten te verlagen. In een werkgroep van maximaal twintig studenten kan een docent meer rekening houden met de individuele behoeftes van een student. Toetsen zouden gericht moeten zijn op het achterhalen of de student de stof daadwerkelijk begrijpt en beheerst, in plaats van reproductie. De huidige manier van becijferen levert veel stress op, want een hoog gemiddelde is nodig voor de rest van je carrière, terwijl een 10 niet te halen is. Dit moet anders.”


 

Wie ben je?
“Mijn naam is Willemijn Mulder (23) en binnen de raad bekleed ik één van de twee studentlidzetels van UUinActie. Ik studeer Onderwijswetenschappen en Franse Taal & Cultuur en volg daarnaast twee honoursprogramma’s. Tevens maak ik binnenkort mijn eerste schaatshalen bij U.S.S.V. Softijs.”

Bij numerus fixus opleidingen hoeft binnenkort niet meer per se geselecteerd te worden. Ben jij voor loting of voor een selectieprocedure?
“Hoewel een selectieprocedure een eerlijke manier van selecteren lijkt te zijn, valt dit in de praktijk toch tegen. Allereerst wordt de druk om te presteren vóór de studie überhaupt begonnen is al aan aankomend studenten opgelegd. Vanuit het studentenwelzijnsperspectief vraag ik me af of (1) de focus hiermee op de juiste plek wordt gelegd en (2) of het normaliseren van deze prestatiecultuur een signaal is dat de universiteit (aankomend) studenten af wil geven. Ook vermindert een selectieprocedure voor bepaalde groepen studenten de toegankelijkheid van het onderwijs. Een objectief middel als loting bevordert dit juist, waarmee mogelijk de kansengelijkheid toeneemt. Ik sta dus positief tegenover loting: zeker vanuit mijn portefeuilles Diversiteit & Inclusie en Studentenwelzijn.”


 

Wie ben je?
“Mijn naam is Valérie van Eck en ik ben 21 jaar oud. Ik zit aankomend jaar in de Universiteitsraad namens de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUS). Ik studeer Rechtsgeleerdheid en hoop dit jaar mijn bachelor te halen. Daarnaast hockey ik in Jong Dames 1 van SCHC en ben ik lid bij studentenvereniging UVSV. Ik ben opgegroeid in Bussum, maar woon nu al drie jaar in Utrecht samen met drie andere meiden van mijn vereniging.”

Vind je het terecht dat studentenverenigingen bij de introductie gebonden zijn aan regels van de UU?
“Laat ik voorop stellen dat ik het terecht vind dat studentenverenigingen bij de introductie gebonden zijn aan enkele richtinggevende regels van de UU. Wanneer je de verenigingen bindt aan regels vanuit de UU, zorgt dit voor een bepaalde controle op de veiligheid van de introductieperiodes. Ik ben echter wel van mening dat met deze regels een mate van terughoudendheid geboden is. Elke vereniging moet de vrijheid hebben om hun eigen introductietijd in te richten. Wanneer de regels van de UU bepalen hoe de inrichting van de introductie eruit moet zien, gaan deze regels te ver. Elke vereniging heeft een uniek karakter die gewaarborgd moet worden door de gehele universiteit.”


 

Wie ben je?
“Mijn naam is Yari van Eijnsbergen en ik ben 23 jaar oud. Ik woon al drie jaar in onze mooie Domstad en ik ben dit jaar raadslid namens De Vrije Student. Ik sta ingeschreven bij de bachelor Philosophy, Politics & Economics en ik volg nu een minor Bestuurs- en Organisatiewetenschappen naast mijn raadsjaar. Verder rugby ik bij USRS en ben ik ook nog eens lid bij D66; druk zat dus.”

Moet de universiteit om echt duurzaam te zijn gebruik van vlees in de kantines verbieden?
“Mij lijkt dit niet nodig. Gevarieerde vegetarische opties worden altijd gewaardeerd en zouden zeker helpen met het verduurzamen van de kantines, maar met het vervangen van broodjes kipfilet voor avocadosalades boeken we niet veel winst. De UU hoeft echt geen sparerib buffet aan te bieden maar van mij hoeven de kroketten ook zeker niet te verdwijnen, en ik denk dat we prima duurzaam kunnen worden zonder vlees helemaal te verbieden.”


Op maandag 4 oktober publiceren we een artikel met een introductie van de personeelsleden  van de Universiteitsraad.

Advertentie