Met hier en daar een verkiezing

Actief deelnemen aan de medezeggenschap in diensten en faculteiten is niet heel populair. Voor elke raadswisseling is het weer spannend of er voldoende personeelsleden en studenten zijn te vinden die zich één of twee jaar willen inzetten voor de democratie op de werkvloer. Ook dit jaar zijn de meeste raden blij dat er precies genoeg kandidaten zijn gevonden.

De dienstraden van de Universitaire Bestuursdienst, de Universitaire Bibliotheek en het James Boswell Instituut hebben precies genoeg kandidaten voor het aantal zetels. Alleen bij het Facilitair Service Centrum is er nog één vacature maar daar hebben de medewerkers nog tot aanstaande vrijdag om zich aan te melden.

Van de faculteitsraden vormt Geowetenschappen een uitzondering. Daar zijn precies voldoende kandidaten voor alle zetels. Diergeneeskunde heeft haar kandidaatstelling uitgesteld naar 14 april, maar Tulay Arsav van de kiescommissie heeft er vertrouwen in dat er voldoende belangstelling is en dat er verkiezingen komen in mei. Bij Sociale Wetenschappen komen er ook verkiezingen voor de personeelsgeleding. Secretaris Vera Boonekamp: “Er zijn precies genoeg kandidaten voor de zeven studentenzetels, maar voor de zeven personeelszetels hebben zich acht mensen opgegeven.”

Voor de medezeggenschapsraden van de bèta’s en de rebo-faculteit komen er ook verkiezingen, maar deze zitten wat ingewikkelder in elkaar. Miranda Walraven van de kiescommissie: “De reboraad heeft drie departementen. USE (economie) heeft drie zetels voor studenten en drie voor personeelsleden, net als bestuurs- en organisatiewetenschap, de USBO. Rechten heeft zes zetels voor elke geleding en daar moeten verkiezingen voor worden gehouden. Er zijn zowel bij de personeelsleden als de studenten twee lijsten ingeleverd. De studenten hebben de lijst Vuur en de lijst JSVU, de personeelsleden de Afspiegelingslijst en de Onafhankelijken.”

 Bij de Bèta’s is het zo mogelijk nog ingewikkelder. Er zijn 14 zetels te vergeven. Zeven voor studenten, zeven voor het personeel. Elk district heeft één zetel voor een student en één voor een medewerker. Voor sommige districten moeten er verkiezingen worden gehouden omdat meer dan één kandidaat zich heeft aangemeld. Maar voor de personeelszetel van het departement Natuur- en Sterrenkunde is nog een vacature net zoals voor de studentzetel van Informatica. Precies de onderdelen die door de bezuinigingen het meest geraakt worden.

De faculteit Geesteswetenschappen wil voor donderdag nog niets definitiefs zeggen, maar het ziet er nu naar uit dat er geen verkiezingen nodig zijn. “Op dit moment zijn er nog twee vacatures voor het personeel en zijn er precies genoeg studenten. Ja, wij hebben ook een verdeling in zeven districten maar ik ga nog niet vertellen welke departementen nog vacatures hebben. Ze hebben ten slotte nog tot donderdag.

Bij Geneeskunde waren de leden van de kiescommissie niet bereikbaar.

GK

 

 

Advertentie