Record aantal kandidaten voor U-raad

Er heeft zich een record aantal studenten verkiesbaar gesteld voor de Universiteitsraad 2011-2012. Niet eerder was de keuze de afgelopen jaren zo groot. In totaal zijn er 89 kandidaten verdeeld over drie partijen. Onder het personeel is de animo veel minder groot. De U-raad moet bovendien op zoek naar een nieuwe voorzitter. De huidige levert per 1 september zijn hamer in.

Lijst Vuur en Lijst Helder hebben elk dertig kandidaten, de Partij voor de Utrechtse Student – de PvdUS – heeft er 29. Veel bekende namen staan op haast onverkiesbare plaatsen net als namen van leden van faculteitsraden. De hoeveelheid aan kandidaten lijken wel garant te staan voor spannende verkiezingen onder studenten. Uiteindelijk is er maar plek voor twaalf.

Voor het dozijn zetels van de personeelsgeleding hoeft nauwelijks strijd te worden gevoerd. De vier zetels van het wetenschappelijk personeel uit de alfa- en gammahoek zijn gevuld. Van de vier stoelen voor het bètamedische WP blijft er één vacant. Alleen voor het ondersteunend en beheerspersoneel – het OBP – zullen er verkiezingen zijn. Er hebben zich zes kandidaten gemeld voor de vier U-raadzetels.

De verkiezingen zijn van 16 tot en met 20 mei 2011. De studenten mogen alleen stemmen op studenten en medewerkers op medewerkers. Voor de nieuwe voorzitter wordt een sollicitatieprocedure in gang gezet. De opvolger van Matthias Jorissen wordt uiteindelijk naar voren geschoven door de vertrouwenscommissie. Er zijn overigens ook verkiezingen voor enkele faculteits- en dienstraden.

GK

 

 

Advertentie