Touwtrekken tussen studenten, omwonenden en gemeente over toekomst USP

Foto: Universiteit Utrecht

Juni vorig jaar maakte de gemeente de omgevingsvisie 2040 voor het Utrecht Science Park (USP) bekend. Hierin staan de plannen die Utrecht de komende jaren heeft met De Uithof. Het USP mag groeien. Er zullen meer arbeidsplaatsen komen, meer woningen en een internationale school voor basis- en voortgezet onderwijs. Er wordt meer ruimte gemaakt voor fietsers en voetgangers. Het USP zal verduurzamen door meer zonne-energie op te wekken en windmolens te plaatsen. De horeca mag iets uitbreiden en er komen wat sportmogelijkheden bij. DUB heeft hier een uitgebreid verhaal over geschreven.

De omgevingsvisie is in nauwe samenwerking met onder meer de Universiteit Utrecht en stichting USP gemaakt. Tot eind juli kon iedereen die dat wilde reageren op de plannen. In totaal kwamen er 85 reacties binnen, zowel van individuen als van organistaties zoals bewonersgroepen, natuurverenigingen, de provincie Utrecht en de Hogeschool Utrecht. De gemeente heeft de reacties nu toegelicht, maar ze hebben niet tot grote wijzigingen in de visie geleid. De visie plus reacties zullen nog besproken worden in decommissie Ruimtelijke Ontwikkeling, Grondzaken en Vastgoed en daarna in de gemeenteraad. Wanneer dit onderwerp op de agenda komt, is nog niet bekend.

DUB zet een aantal kwesties op een rij.


Supermarkt

Verreweg de meeste reacties van studenten gingen over de plannen voor de supermarkt. Dat de Uithofbewoners hunkeren naar een echt grote supermarkt in De Uithof is allang bekend. Nu fietsen ze vaak naar Bunnik voor goedkopere boodschappen. Een Uithofbewoner gaf aan dat hij de leefbaarheid van het toekomstige USP somber inzag als de gemeente het niet voor elkaar krijgt om hier een fatsoenlijke supermarkt te plaatsen. Studenten zijn dan ook kritisch en teleurgesteld, omdat de Spar dan wel iets mag groeien op een andere locatie op het USP, maar er geen zogeheten full-service Jumbo of Albert Heijn zal komen. Die komt – zoals eerder al eens is geopperd – op de nieuwbouwlocatie op de Archimedeslaan in Rijnsweerd op ongeveer 1500 meter van de studentenflats. De gemeente zegt wel dat een groenteboer en een drogist nu welkom zijn op het USP.

Foto: DUB

Meer bars en cafés

Sommige studenten zijn bang dat alle kantines door grand cafés zullen worden vervangen. Bang omdat dit het nog moeilijker zal maken om aan goedkoop voedsel te komen op het USP. Zo zwart-wit is het volgens de gemeente niet. Naast een grand café mag er een combinatie van verschillende horeca komen. Te denken valt aan een koffietent, fastfoodzaak, bezorg- en afhaalzaak, lunchtent of restaurant.

Veel studenten zouden eigenlijk liever zien dat er extra bars en studentencafés komen. Deze moeten voor ontspanning zorgen, bijvoorbeeld direct na tentamens. Daarnaast kan het misschien helpen om de sfeer te verbeteren. In de reacties wordt geklaagd dat het USP in de avonden en de weekenden dood aanvoelt. Toch lijken extra bars op het USP nog een brug te ver. Wel heeft de Cambridgebar gevraagd om toegang te krijgen tot de onderzoeken van de gemeente die over de horeca wensen gaan van Uithofbewoners. Zij willen weten hoe ze daar beter op kunnen inspelen en worden graag betrokken bij de plannen in de toekomst.

Grand café Jazzmans. Foto: DUB

De uitbreiding van Olympos

Over het sportcomplex op het USP is al een tijdje een discussie gaande tussen de gemeente en de universiteit. De belangrijkste ambitie is om de faciliteiten op één plek te concentreren. De universiteit wil het hele complex meer naar het centrum van De Uithof verplaatsen. Dit plan is in de omgevingsvisie tot in de details uitgewerkt, zoals te zien in onderstaande kaart. De gemeente houdt vast aan het plan om het complex verder uit te breiden op de huidige locatie, omdat er in de buurt van het centrum niet genoeg plek is. Bovendien zouden de sportvelden gescheiden worden door de trambaan, en zouden loopafstanden tussen de sportvelden te groot zijn. Ten slotte vindt de gemeente dat de bouw van een sportcomplex in een weiland moeilijk te verenigen valt met andere kernwaarden van het USP, zoals openheid en balans met de natuur. Een nadeel van dit plan is dat tijdens de uitbreiding verschillende sporten voor langere tijd moeten worden stilgelegd.

Uit de reacties van sportclubs komt naar voren dat ze te weinig ruimte krijgen in de geplande uitbreiding. Zo stelt de rugbyvereniging dat in de berekeningen niet de cijfers zijn meegenomen over inschrijvingen, wachtlijsten en afwijzingen die de sportraad al een paar jaar bijhoudt. Volgens de clubs is er concreet behoefte aan één extra tennisbaan, één extra hockeyveld, één extra combiveld voor voetbal en rugby en één extra danszaal. De gemeente geeft aan dat de bezetting van de sportvelden de komende jaren gemonitord zal worden om te controleren of de huidige uitbreiding inderdaad onvoldoende is. Sommige sporters voelden ook behoefte voor een grotere fitnessruimte. Of die er komt, hangt nog af van de detailuitwerking van de vernieuwingsplannen.

Windmolens en zonnevelden

Op het plan om twee windmolens op het USP te plaatsen en zonnevelden te maken, kwam veel kritiek binnen. De windmolens zouden naast de A28 komen. Vooral de inwoners van de naastgelegen wijk Rijnsweerd maken zich zorgen over de geluidsoverlast, de slagschaduw, en de bijkomstige gevolgen voor de gezondheid. De gemeente benadrukt dat er nog uitgebreid onderzoek gedaan zal worden naar de hinder en effecten op gezondheid en het landschap voordat het plan doorgaat. Hoewel één belangrijke voorkeurslocatie in de oksel van de snelweg bij het knooppunt Rijnsweerd is, dicht bij het sportcomplex in de buurt, geven sportverenigingen aan dat de slagschaduw of het geluid daar waarschijnlijk niet tot overlast zal zorgen.

De kritiek op het uitbreiden van het aantal zonnepanelen betreft het idee om panelen in weilanden op te stellen. Meerdere insprekers begrijpen niet waarom de zonnepanelen niet gewoon op de daken van de gebouwen op het USP worden geplaatst. Vrienden van Amelisweerd zijn "pertinent tegen" plaatsing van zonnevelden in de weilanden aangrenzend aan het USP.  Het landschap moet zo veel mogelijk worden gebruikt voor landbouw, recreatie en/of natuur.

De gemeente verklaart dat er op de daken niet voldoende ruimte is voor zonnepanelen in relatie tot de energievraag van het USP, maar belooft dat als de zonnevelden worden toegepast dit alleen op kleinschalig niveau zal gebeuren. Daarnaast moeten ze een bijdrage leveren aan de versterking van andere landschappelijke waardes. Daarom is ook aangegeven dat er mogelijk helemaal geen zonnevelden worden aangelegd, afhankelijk van de verdere detailuitwerking van de visie.

Autoluw USP

Zowel op de mogelijkheid voor een parkeergarage buiten het USP als de knip in de Leuvenlaan, Cambridgelaan en Weg tot de Wetenschap kwam veel kritiek uit Rijnsweerd. De plannen horen bij de wens om het USP autoluw maken. De knip in de Cambridge- en de Leuvenlaan zorgt ervoor dat auto’s de weg niet als doorgangsroute kunnen gebruiken van de snelweg naar Rijnsweerd en vice versa. De Rijnsweerders vrezen een toename aan verkeer in hun wijk. De gemeente zegt echter dat uit onderzoek blijkt dat een dergelijke knip in de twee wegen weinig effect heeft op het verkeer in de woonwijk. Het effect van een knip in de Weg tot de Wetenschap is wel groter. Daarom valt hierover later pas een besluit, zegt de gemeente. Bovendien heeft de gemeente naar aanleiding van de kritiek besloten om geen parkeergarage buiten het USP te plaatsen.

Foto: DUB

Advertentie