Verkiezingen dienstraden nu elke twee jaar

Begin dit jaar zijn de reglementen aangepast voor de dienstraden. Binnen de Universiteit Utrecht zijn er vier van deze medezeggenschapsorganen: voor de Universitaire Bestuursdienst (UBD), de Universitaire Bibliotheek (UB), het Facilitair Servicecentrum (FSC) en voor het James Boswell Instituut (JBI). Tot voor kort werden dienstraadsleden voor een periode van drie jaar verkozen, dat is nu teruggebracht naar twee jaar.

Verkiesbaar

“Drie jaar wordt door veel mensen als een lange, niet goed te overziene periode beschouwd. Dat zorgt er voor dat maar weinig medewerkers zich voor een dienstraad verkiesbaar wilden stellen,” zegt Marc Bergkotte, voorzitter van de Dienstraad UBD. Nu een zittingstermijn is teruggebracht naar twee jaar, is ook besloten om de verkiezingen gelijk te laten lopen met de andere medezeggenschapsorganen.

Dat er in een periode van drie jaar veel kan gebeuren, kan Bergkotte onderschrijven. Zijn dienstraad bestaat uit zeven zetels, maar momenteel worden daar er maar vier van bezet. “Twee leden zijn teruggetreden vanwege drukke werkzaamheden en één lid is ziek geworden.” De Dienstraad UBD wordt nu wel versterkt door twee adviserende leden. “Het Centrum voor Wetenschap en Cultuur is na de reorganisatie toegevoegd aan de UBD. Het CWC had een eigen dienstraad en die twee leden zijn nu adviserende lid geworden bij onze dienstraad.” Het nadeel is dat deze leden geen stemrecht hebben. “Maar dat is slechts een formaliteit, want stemmen hoeven we eigenlijk nooit.”

Kandidaten

Op dit moment zijn de leden van de dienstraden zich aan het beraden of ze zich weer verkiesbaar zullen stellen. Daar hebben ze nog even de tijd voor. Heel makkelijk zal het waarschijnlijk niet worden om veel mensen enthousiast te maken voor een zetel in de dienstraad. “Bij de UBD heeft de algemeen directeur nu aan alle hoofden van de directies verzocht om medewerkers enthousiast te maken om zich kandidaat te stellen voor de dienstraad.”

Volgens Bergkotte is het moeilijk te zeggen hoeveel tijd het werk van een dienstraad kost. “In de reglementen staat dat het om 60 uur per academisch jaar gaat. Wij vergaderen zes of zeven keer per jaar met de algemeen directeur en daar gaat dus elke keer een voorbereidende vergadering aan vooraf. Om de twee weken lunchen we met elkaar en dan kunnen collega’s die vragen aan de dienstraad hebben ook aanschuiven. Als voorzitter van de dienstraad overleg je ook nog met de U-raad en met de andere voorzitters van de dienstraden.”

Thermometer van de organisatie

Bergkotte zelf betwijfeld of hij zich nog kandidaat gaat stellen voor een nieuwe periode. “Ik zit dan zes jaar in de dienstraad en daarvoor zat ik in de dienstcommissie van Biologie. Ik vrees dat er wat sleet op het werk komt te zitten en dan – zo vind ik -  moet je er mee stoppen en je extra energie ergens anders in stoppen.”

Saai is het werk van de dienstraad niet, zegt hij. “Wat wij doen is een thermometer in de organisatie houden. Op het moment spelen er twee belangrijke zaken. De financiële situatie van de UBD is daar één van. Er zijn nog directies die moeten bezuinigen en mogelijk moeten snijden in taken en waar contracten van medewerkers bijvoorbeeld niet verlengd zullen worden. Dat soort ontwikkelingen houden wij goed in de gaten. Ons tweede grote onderwerp betreft de arbeidsomstandigheden. De UBD is gegroeid na de reorganisatie en dan moeten de arbo-zaken weer goed tegen het licht worden gehouden. Werken in het Universiteitsmuseum bijvoorbeeld vergt andere arbo-normen dan bureauwerk.”

In totaal zijn er over de vier dienstraden 24 zetels te vullen. De UBD heeft 7 zetels, net als de UB en het FSC. Het James Boswell Instituut heeft een dienstraad van drie zetels.

 

Advertentie