Drie studenten winnen scriptieprijzen

De openingen van het academisch jaar bij de faculteiten Bètawetenschappen en Geesteswetenschappen vormden dinsdag weer het toneel voor de uitreiking van scriptieprijzen. Winnaars waren informaticastudent Bas van Schaik, filosofiestudent Harmen Ghijsen en studente Internationale Betrekkingen Marlieke van Gulick.

“Uitzonderlijke klasse”, zo betitelt hooglaar Arno Siebes de masterscriptie van zijn student Bas van Schaik. Van Schaik ontwikkelde een nieuwe en efficiënte structuur voor zogenoemde reachability queries, waardoor relaties in datanetwerken sneller gevonden kunnen worden. Hij won daarmee de scriptieprijs van de Graduate School of Natural Sciences.

Siebes noemt het opvallend dat Van Schaik artikelen die waren geaccepteerd door de gerenommeerde Sigmod-conferentie ter discussie durfde te stellen en vervolgens zijn eigen paper op dezelfde conferentie mocht presenteren. “Ik ken geen andere masterstudent die daarin is geslaagd. Slechts een op de zes inzendingen wordt daar aangenomen.”

Van Schaik was in Utrecht ook bestuurlijk zeer actief. Zo was hij bestuurslid van het departements- en het faculteitsbestuur. Inmiddels is hij PhD-student in Oxford waar hij ook zijn scriptie schreef. Uit handen van vice-decaan Voesenek ontving hij naast een oorkonde en bloemen een geldbedrag van 750 euro.

de winnaars bij geesteswetenschappen

De faculteit Geesteswetenschappen reikte dinsdag zelf twee scriptieprijzen uit. De beste wetenschappelijkescriptie werd geschreven door wijsbegeertestudent Harmen Ghijsen. Hij verdedigt in zijn afstudeeronderzoek het naïef realisme dat stelt dat de wereld daadwerkelijk is zoals wij deze waarnemen.

De prijs voor de scriptie die in maatschappelijk opzicht het meest waardevol is, ging naar studente Internationale Betrekkingen Marlieke van Gulick. Met haar analyse van de Europese machtsverhoudingen schetst zij volgens de jury glashelder de context waarin de crisisberaadslagingen in de EU zich op dit moment afspelen. Lees hier het juryrapport over beide prijzen.

Advertentie