Afgestudeerden moeten nu écht kamer SSH uit

Foto: DUB Anthony Donner

Studentenhuisvester SSH voerde in 2006 de eerste campuscontracten in. Nieuwe huurders van De Bisschoppen en de Cambridgelaan kregen als eerst geen huurcontract meer voor onbepaalde tijd, maar voor bepaalde tijd. Daarin stond dat zij hun woning binnen een jaar moesten verlaten zodra zij hun studie afrondden of staakten. Op die manier wilde de SSH de doorstroom op de woningmarkt bevorderen en de wachttijd voor een studentenkamer verkorten.

Vanaf 2011 werden ook studenten met een oud-SSH-contract gevraagd om het campuscontract te ondertekenen. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. De weigering van sommige bewoners resulteert in rechtszaken. De rechter gaf de SSH en andere studentenhuisvesters echter gelijk.  

Ingevoerd, maar niet overal gehandhaafd
Toch werd het campuscontract nog niet overal gehandhaafd. Op dit moment wordt het gedoogd als afgestudeerden nog in grote kamers van stadspanden wonen. Dit omdat de huisvester van mening was dat ze te duur waren voor studenten. Huurdersvertegenwoordiging Boks heeft echter geadviseerd om het campuscontract nu ook voor deze kamers te handhaven. Volgens Boks is het argument dat de kamers te duur zijn voor studenten achterhaald doordat de huren op de particuliere kamermarkt zijn gestegen.

Huurders van de woningen waar het campuscontract nog niet wordt gehandhaafd, krijgen begin 2020 het verzoek om aan te tonen dat zij nog studeren, zo staat op de website van SSH. Als dit niet het geval is, moeten ze binnen een jaar hun kamer uit. De SSH kan de betreffende bewoners geen vervangende woonruimte garanderen, maar zegt wel mee te denken over alternatieven. Om hoeveel huurders het gaat, is onduidelijk. Bij de SSH was niemand aanwezig om DUB een toelichting op zijn nieuwsbericht te geven.

Advertentie