Deur openen met campuskaart

Bestuursgebouw wordt vanaf eerste etage niet meer vrij toegankelijk

Campuskaart beveiliging.jpg
Foto DUB

Het Bestuursgebouw wordt in het nieuwe academische jaar beveiligd. Sinds het afschaffen van vaste werkplekken in het Bestuursgebouw in september 2021 kunnen medewerkers hun kantoren niet meer afsluiten en zijn er meerdere diefstallen geweest. Alleen al sinds november 2023 zijn dat er acht, meldt afdelingshoofd Joost Petrusma van Security. Het gaat om laptops en telefoons die tijdens een kort toiletbezoek of belletje worden achtergelaten in het kantoor. 

Gevolgen voor medewerkers
Het Bestuursgebouw is nu voor iedereen vrij toegankelijk, waardoor er weinig overzicht is van wie er binnenkomt, zegt Petrusma. Daarmee sluit het gebouw op dit moment niet aan bij de veiligheidsnormen van de afdeling Security van het Facilitair Service Centrum (FSC). 

Volgend academisch jaar worden de eerste tot en met de vijfde verdieping alleen toegankelijk voor medewerkers met een pasje. De lift, de trappenhuizen en de verdiepingen worden in zones verdeeld en afgesloten met een deur die alleen met een campuskaart te openen is, de pas waarmee medewerkers ook koffie halen, parkeren en printen. 

Ondanks de zonering verwacht Petrusma dat medewerkers van het Bestuursgebouw op alle verdiepingen terecht kunnen, met uitzondering van de zones van het College van Bestuur, de directie ITS en Security. Zo kan niet meer iedereen binnenkomen, maar kan de flexibiliteit wel gewaarborgd worden, zegt Petrusma. Bezoekers die geen pasje hebben, kunnen bij de receptie opgehaald worden of een bezoekerspas aanvragen. 

De begane grond blijft wel openbaar toegankelijk. Er zijn hier veel vergaderingen en activiteiten waar mensen van buiten in het gebouw komen. Het is onpraktisch om zoveel externe bezoekers te controleren en te voorzien van een bezoekerspas.

Het plan voor de zonering is klaar en is nu overgedragen aan een projectleider van het FSC, die zorg gaat dragen voor de uitvoering. 

Probleem opgelost? 
Volgens Petrusma is het afsluiten van de verdieping niet genoeg om veiligheid te garanderen. Security is namelijk een combinatie van techniek, Security-dienstverlening en veiligheidsbewustzijn, zegt hij. De nieuwe beveiligingsmaatregelen moeten dan ook samengaan met meer veiligheidsbewustwording. Security heeft hier trainingen voor ontwikkeld die medewerkers kunnen helpen om afwijkend gedrag te signaleren. Alle medewerkers van het FSC hebben deze training al gevolgd en iedere medewerker die wil, mag deze training volgen.

Andere universiteitsgebouwen
Het Bestuursgebouw krijgt voorrang omdat er onder andere veel meldingen van onveiligheid zijn. De andere bestaande universiteitsgebouwen liften mee op het meerjarenonderhoudsplan. Nieuwe gebouwen zullen direct van de juiste technieken worden voorzien om aan de veiligheidsnormen te voldoen. 

Hoe elk gebouw precies beveiligd wordt, is nog onduidelijk en zal per gebouw verschillen. Het vertrekpunt is de norm die de afdeling Security hanteert voor de beveiliging, maar deels blijft het maatwerk per gebouw.

Advertentie