Bijna overal valt er wat te kiezen deze week bij de verkiezingen voor U-raad én faculteitsraad

De partijen voor de U-raadsverkiezingen werven met stoepreclame stemmers, foto DUB

Eens in de twee jaar kunnen zowel de medewerkers als de studenten naar de stembus. Vanaf vandaag mag iedereen stemmen voor de Universiteitsraad waar zowel studenten als personeelsleden een partij meer hebben om uit te kiezen dan voorgaande jaren. Bijna iedereen mag ook een stem uitbrengen voor zijn faculteitsraad. Op een aantal plaatsen zijn géén verkiezingen nodig omdat er evenveel kandidaten zijn als zetels. Daarnaast blijven er in totaal twee facultaire personeelszetels leeg waarvoor geen kandidaat zich heeft gemeld.

Personeel: stemmen op collega uit een ander district
Alle medewerkers van de faculteiten Diergeneeskunde, Geesteswetenschappen, Geowetenschappen, Recht, Economie, Bestuur & Organisatie, Sociale Wetenschappen en Bèta mogen stemmen voor de personeelsgeleding van de faculteitsraad. Ook als de zetels verdeeld zijn over de verschillende departementen en niet voor elk departement meer kandidaten dan zetels zijn.

We nemen de verkiezingen bij de geesteswetenschappers als voorbeeld. Er zijn twaalf personeelszetels in de faculteitsraad. Deze zijn als volgt verdeeld:
-3 zetels voor het district Talen Literatuur en Communicatie
-2 zetels voor het district Media- & Cultuurwetenschappen
-2 zetels voor het district Filosofie en Religiewetenschap
-3 zetels voor het district Faculteitsbureau
-2 zetels voor het district Geschiedenis en Kunstgeschiedenis

Voor de eerste drie districten zijn er precies genoeg kandidaten als zetels. Voor het Faculteitsbureau zijn er slechts twee kandidaten gevonden. Daar blijft een zetel dus leeg. Voor het district Geschiedenis en Kunstgeschiedenis strijden drie kandidaten voor twee zetels. Alleen voor dit district zijn dus in feite verkiezingen nodig. Toch mogen álle medewerkers van Geesteswetenschappen een stem uitbrengen en dat zal dus een stem zijn op één van de drie kandidaten van Geschiedenis en Kunstgeschiedenis.

Op deze manier is het ook geregeld bij de faculteiten Rebo, Bèta en Geowetenschappen. Bij Rebo moet voor elk district – rechten, economie en B&O – om de zetels worden gestreden. Bij de bèta’s zijn er voor Farmacie en Wiskunde te veel kandidaten en voor de andere districten precies genoeg kandidaten gevonden, behalve voor de enige zetel van Scheikunde. Deze blijft leeg omdat niemand van dit departement zich verkiesbaar heeft gesteld. De Geo’s hebben slechts een teveel aan kandidaten voor de twee zetels van Sociale Geografie & Planologie. Voor de andere zetels zijn precies genoeg kandidaten.

Diergeneeskunde en Sociale Wetenschappen werken niet met districten. Bij Diergeneeskunde willen 13 medewerkers de faculteitsraad in. Er zijn slechts 8 zetels. Bij Sociale Wetenschappen zijn er 11 kandidaten voor 7 zetels. Voor de dienstraden van de Universitaire Bestuursdienst en de Universitaire Bibliotheek zijn geen verkiezingen nodig. Voor beide medezeggenschapsraden hebben zich evenveel kandidaat gemeld als er zetels zijn. De verkiezingen voor University College zijn vanwege hun collegerooster al geweest.

Studenten: veel te kiezen voor die ene algemene zetel van de bèta's
De enige faculteiten waar geen verkiezingen voor de studentengeleding zijn, is bij Diergeneeskunde. Daar zijn precies acht kandidaten voor de acht zetels. Bij de andere faculteiten zijn wél verkiezingen. Ook hier is er vaak een zetelverdeling per departement. Zoals bij de Rebo-faculteit. Er zijn zes zetels voor rechten, drie zetels voor B&O en drie voor economie.

Zo zijn er verkiezingen voor de studentenzetels voor de departementen Rechten en B&O en niét voor het departement Economie. Toch mogen ook de studenten van USE een stem uitbrengen. Zij kunnen dus stemmen op een kandidaat voor Rechten of B&O. Bij Geowetenschappen is er een soortgelijk verhaal te vertellen. Daar zijn alleen voor de zetels van Sustainable Development te veel kandidaten. Alle geo-studenten mogen hiervoor naar de stembus.

Hoewel de personeelszetels van Geesteswetenschappen wel verdeeld zijn over verschillende districten is dat voor de studentenzetels niet het geval. Voor de twaalf zetels hebben zich twee ‘partijen’ gemeld met in totaal 16 kandidaten. Bij Sociale Wetenschappen zijn er ook verkiezingen voor de studenten. Deze zijn ook niet verdeeld over verschillende districten. Er zijn twee partijen met elk tien kandidaten die strijden om de zeven beschikbare zetels.

Ook studenten van de faculteit Geneeskunde kunnen stemmen. De medezeggenschap bij Geneeskunde is net anders geregeld. Er is de zogeheten Onderwijs & Onderzoeksraad. Deze bestaat uit een studentenraad en de ondernemingsraad waar het personeel in dienst van het UMCU onder valt. Voor de studentenraad zijn er verkiezingen.

Bij UCU zijn de verkiezingen al geweest. Het collegejaar is daar bijna ten einde en daarom worden de verkiezingen daar op een vroeger moment gehouden.


Een overzicht per faculteit

Geowetenschappen

8 zetels voor studenten, 8 zetels voor personeelsleden

Studenten
3 zetels voor  Sociale Geografie & Planologie – 4 kandidaten
2 zetels voor Aardwetenschappen en Fysische Geografie – 2 kandidaten
3 zetels voor Sustainable Development – 3 kandidaten

Alle studenten mogen stemmen

Personeel
2 zetels voor Sociale Geografie & Planologie – 3 kandidaten
2 zetels voor aardwetenschappen – 2 kandidaten
2 zetels voor Sustainable Development - 2 kandidaten
1 zetel voor Fysische Geografie – 1 kandidaat
1 zetel voor het district faculteitsbureau – 1 kandidaat

Alle personeelsleden mogen stemmen

Op donderdag 23 mei om 16 uur wordt de uitslag bekendgemaakt in zaal 002 van het Vening Meineszgebouw.


 

Diergeneeskunde

8 zetels voor studenten. 8 zetels voor personeelsleden

Studenten
4 zetels voor bachelorstudenten – 4 kandidaten
4 zetels voor masterstudenten - 4 kandidaten

Er zijn geen verkiezingen voor studenten

Personeel
8 zetels voor personeelsleden – 13 kandidaten

Alle medewerkers mogen stemmen.Recht, Economie Bestuur & Organisatie

 

12 zetels voor studenten, 12 zetels voor personeelsleden

Studenten
6 zetels voor rechten – 2 partijen, 8 kandidaten
3 zetels voor economie – 3 kandidaten
3 zetels voor B&O – 2 partijen, 9 kandidaten

Alle studenten mogen stemmen.

Personeel
4 zetels voor rechten – 6 kandidaten
2 zetels voor economie – 3 kandidaten
2 zetels voor B&O – 3 kandidaten
3 zetels voor facultaire service organisatie – 4 kandidaten
1 zetel voor wie de kiesdrempel haalt, zwevende zetel

Alle personeelsleden mogen stemmen.


 

Geesteswetenschappen

12 zetels voor studenten, 12 zetels voor personeelsleden

Studenten
12 zetels voor studenten – twee partijen, 16 kandidaten

Personeel
3 zetels voor Kiesdistrict Faculteitsbureau - 2 kandidaten, 1 zetel blijft leeg
2 zetels Kiesdistrict Filosofie & Religiewetenschap - 2 kandidaten
2 zetels voor Kiesdistrict Geschiedenis en Kunstgeschiedenis - 3 kandidaten
2 zetels voor Kiesdistrict Media- & Cultuurwetenschappen - 2 kandidaten
3 zetels voor Kiesdistrict Talen Literatuur en Communicatie -3 kandidaten

Alle medewerkers mogen stemmen

De uitslag van de verkiezingen staat gepland op vrijdag 24 mei a.s., ± 11.30 uur, aansluitend aan de vergadering van de Faculteitsraad van die dag, in de Sweelinckzaal (Drift 21).


 

Bètawetenschappen

7 zetels voor studenten, 7 zetels voor personeelsleden

Studenten
1 algemene zetel – drie partijen15 kandidaten
1 zetel voor wiskunde – 1 kandidaat
1 zetel voor scheikunde – 1 kandiaat
1 zetel voor farmaceutische wetenschappen – 1 kandidaat
1 zetel voor informatica – 1kandidaat
1 zetel voor biologie – 1 kandidaat
1 zetel voor natuurkunde – 1 kandidaat

Personeel
1 zetel voor ondersteunende diensten - 1 kandidaat
1 zetel voor wiskunde – 2 kandidaten
1 zetel voor scheikunde – geen kandidaat
1 zetel voor farmaceutische wetenschappen – 2 kandidaten
1 zetel voor informatica – 1 kandidaat
1 zetel voor biologie - 1 kandidaat
1 zetel voor natuurkunde - 1kandidaat

Alle medewerkers mogen stemmen.

De uitslag van de verkiezingen wordt bekend gemaakt op donderdag 23 mei om 15:00 uur op de trap van het Koningsbergergebouw.


 

Sociale Wetenschappen

7 zetels voor studenten. 7 zetels voor personeelsleden

Studenten
7 zetels voor studenten – twee partijen met elk 10 kandidaten
Alle studenten mogen stemmen.

Personeel
7 zetels voor personeelsleden – 10 kandidaten

Alle medewerkers mogen stemmen


Geneeskunde

Studenten
9 zetels voor de studentgeleding in de Onderwijs & Onderzoeksraad

5 zetels voor Geneeskunde - 6 kandidaten
3 zetels voor Biomedische Wetenschappen - 5 kandidaten
1 zetel voor Klinische Gezondheidszorg - geen kandidaat. Deze zetel kan in de loop  van het jaar nog worden ingevuld, maar dit lid krijgt gaan stemrecht.


Dienstraden (alleen personeel)

Dienstraad Universiteitsbibliotheek

7 zetels , 7 kandidaten

Dienstraad Universitaire Bestuursdient

8 zetels, 8 kandidaten

Er zijn geen verkiezingen nodig voor deze raden.


Advertentie