In de singel drijvend kunstwerk Akwaglot moet ontmoetingsplaats worden

“Wij wilden iets realiseren om mensen bij elkaar te brengen”, vertelt de Belgische kunstenaar Santiago de Waele. Samen met zijn Noorse collega Vibeke Jensen bouwde hij vanaf vrijdag aan het kunstwerk. Het ziet er een beetje uit als een verdraaide tentvorm van hout die drijft op het water. Jensen: “Wij zijn op deze constructie gekomen door te spelen met de vouwkunst origami. Het ie heel open en biedt toch een stevig onderkomen.”

De Waele is eveneens de maker van het kunstwerk the Skyscraper die in de volksmond de Walvis is gaan heten en een paar jaar geleden furore maakte in Utrecht. De Walvis bezig met een wereldtournee en is nu in New York  aanbeland. Rebecca van Musscher, impactmanager bij de faculteit Rebo, haalde de Walvis naar Utrecht en heeft er ook voor gezorgd dat dit team een speciale lustrumopdracht kreeg voor dit kunstwerk.

Ontmoetingsplek
Lang is nagedacht over de naam. Uiteindelijk is gekozen voor Akwaglot. Jensen: “Akwa staat voor water, glot in het Grieks voor tong of taal. Dat combineert wat wij met het kunstwerk voor ogen hebben. Een ontmoetingsplek in de stad op het water.”

Het kunstwerk moet het lustrumthema Morgen maken we samen symboliseren, zo bleek uit de toespraak van rector Henk Kummeling. “In dit lustrum willen de universiteit en het Utrecht Medisch Centrum Utrecht de stad laten zien wat deze kennisinstellingen doen en wat mensen eraan kunnen hebben. Tegelijkertijd willen we vragen ophalen. Wat houdt mensen in de stad bezig en op welke vragen zouden ze antwoord willen hebben? Akwaglot zou een plek kunnen zijn waar je de dialoog met de bewoners aangaat.”

Gezonde stad
De opening van kunstwerk vond echter niet op deze ontmoetingsplek plaats. Die was in het conservatorium van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht op de Mariaplaats. Technische malaise zorgde voor een wat geïmproviseerde avond. Hortend en stotend kwam er uitleg over het kunstwerk en een filmpje over de bouw ervan. Daarnaast was er een discussie voorbereid over de gezonde stad die als voorbeeld diende voor een dialoog met de stad.

De organisatie van de avond was in handen van de Nieuwe Utrechtse School. De Nieuwe Utrechtse School is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten en focust zich op gezondheid, waarbij naar dwarsverbanden wordt gezocht tussen geneeskunde en kunst. De drie instellingen zoeken die verbinding in het onderwijs, onderzoek en in publieksdialogen. Margriet Schneider, de voorzitter van het UMCU, vertelde vol trots over de nieuwe bachelor Zorg,Gezondheid en Samenleving. Een interdisciplinaire bachelor van de Geneeskunde, Diergeneeskunde en Farmacie  die in 2022 op de universiteit van start moet gaan en een brede, interdisciplinaire aanpak voorstaat.

Brede welvaart
Voor de dialoog van deze avond vertelde  Janneke Plantenga, decaan Recht, Economie, Besuur & Organisatie over de grote verschillen in de brede welvaart in de stad. Ze constateert dat die verschillen van ‘onverdiend inkomen’ ofwel het voordeel dat je hebt door je geboorte, eerder groter dan kleiner wordt. UMCU-hoogleraar Niek de Wit ziet dat de gezonde leefomgeving per wijk uiteenloopt. Zijn vraag is hoe je dat kunt verbeteren. En locoburgemeester Lot van Hooijdonk hield een pleidooi voor de fiets en tegen de auto. Het durven afstand nemen van de auto zou de gezondheid en het geluk van de burgers sterk verbeteren, denkt ze.

 

Het panel met van links naar rechts: Janneke Plantenga, Lot van Hooijdonk, Niek de Wit, Vineke Jensen en Santioga de Waele

Vraag die boven kwam drijven was hoe je de mensen in de stad bij de problematiek weet te betrekken. Dat lukte in deze dialoog bepaald niet. Daarvoor was de groep te beperkt. Die bestond voornamelijk uit studentassessoren van de faculteiten en medewerkers van de faculteit Geneeskunde. Daardoor spitste het gesprek zich meer toe op het verschil van generaties en de inrichting van het academisch onderwijs.

Dansvoorstelling
Na afloop was er de mogelijkheid om naar Akwaglot te lopen. Drie jongeren hadden de hekken die er nog staan getrotseerd en dronken er gezellig een biertje. “Prima plek”, zeiden ze. “Die hekken moeten snel weg”, vindt kunstenaar Jensen. “Natuurlijk loop je gevaar dat het kunstwerk vernield wordt door vandalisme. Maar wij willen juist een open plek waar iedereen vrij is om binnen te lopen.”  Binnenkort zal Akwaglot de locatie zijn voor verschillende activiteiten van de universiteit. Maar ook andere organisaties kunnen er terecht. Initiatiefnemer Rebecca van Musscher: “De eerste aanvraag kwam van een dansgroep die hier een dans wil oefenen. Prima toch.”

Advertentie