De UU kiest voor oud-decaan Rebo Henk Kummeling als nieuwe rector

Henk Kummeling (1961) is sinds 1995 hoogleraar in Utrecht. In de afgelopen twintig jaar heeft hij zijn sporen verdiend als docent, wetenschapper en bestuurder. Kummeling is door de studenten van de rechtenfaculteit meerdere malen voorgedragen als docent van het jaar. Hij was als voorzitter actief in de commissie die de bachelor-masterstructuur heeft opgezet, overigens met de afscheid nemende rector Bert van der Zwaan als vice-voorzitter. Hij staat daarmee aan de basis van het Utrechtse onderwijsmodel dat in 2002 is ingevoerd waarbij de slogan was 'inschrijven = meedoen = halen’. Zo heeft hij zich altijd verzet tegen het eindeloos herkansen, een discussie die nu weer speelt.

Bestuursjeuk
Als onderzoeker is hij verbonden aan het strategische thema Instituties en maakt zich sterk voor het multidisciplinaire onderzoek. Buiten de universiteit verwierf Kummeling bekendheid als voorzitter van de Kiesraad. Als er vragen of problemen waren met verkiezingen, moest Kummeling de uitspraken van de Kiesraad naar buiten toe uitleggen.

Kummeling was van september 2008 tot september 2014 decaan van de faculteit Recht, Economie, Betuur & Organisatie. Daarna is hij tijdelijk gasthoogleraar geweest in Zuid-Afrika en kwam in 2015 terug als universiteitshoogleraar. “In de tijd dat ik als universiteitshoogleraar lesgaf, kreeg ik wel weer bestuursjeuk”, vertelt Kummeling over zijn motivatie om rector te worden. “Je loopt tegen zaken aan die je graag zou willen aanpakken.” Als  voorbeeld noemt hij de studenten en onderzoekers die aanlopen tegen de barrières  van de disciplines. “Ik merkte dat studenten graag over de grenzen van hun eigen vakgebied willen kijken, maar dat het in de praktijk nog niet altijd zo makkelijk is.”

Kummeling wilde alleen ingaan op het verzoek om rector te worden als er een breed draagvlak zou zijn en zijn kandidatuur steun zou krijgen van de decanen en de andere leden van het College van Bestuur.

Sinds lange tijd weer gamma rector
Het is lang geleden dat er gekozen is voor een rector die niet uit de bèta-hoek komt. Hans van Ginkel (1986-1997) was als sociaal geograaf de laatste gamma-rector. Opvallend is ook dat in het universiteitsbestuur nu drie oud decanen zitten. Vice-voorzitter Annetje Ottow was bij Rebo de opvolger van Kummeling. Voorzitter Anton Pijpers was decaan Diergeneeskunde.

Emmo Meijer, voorzitter van de Raad van Toezicht en voorzitter van de sollicitatiecommissie, vindt dat geen probleem. “Ik vind dat een grote universiteit als de UU zijn rector binnen de eigen gelederen moet zoeken. Lukt dat niet, dan is het een zwaktebod.”  Er is dan ook vooral intern gezocht naar goede kandidaten.

Met Kummeling is volgens hem iemand gekozen die een interdisciplinaire kijk op onderwijs en onderzoek heeft. Deze rector heeft volgens Meijer een goed oog voor wat er speelt bij de studenten en medewerkers. Hij vult de andere collegeleden aan. “Annetje Ottow komt wel van dezelfde faculteit, maar heeft een heel andere expertise. Bovendien heeft zij lange tijd ook buiten de universiteit gewerkt”, aldus Meijer.

Vrouwelijke kandidaten 
Bij de start van de sollicitatieprocedure voor de nieuwe rector, kwam verzet tegen de samenstelling van de sollicitatiecommissie. Met name omdat er te weinig vrouwen in zouden zitten. De commissie is toen uitgebreid. Toch zegt Meijer geen druk te hebben gevoeld om een vrouw te benoemen tot rector. “Wij hebben als commissie een short list gemaakt en daarbij natuurlijk wel gekeken of er competente vrouwen waren. Die waren er ook zeker. Maar bij het benaderen van de kandidaten van de short list gaven sommige kandidaten, waaronder ook vrouwen, te kennen dat het nu niet het moment was in hun carrière om rector te worden. Bovendien hebben we één vrouw in het College van Bestuur en twee in de Raad van Toezicht. Daarmee scoort de UU in de genderverdeling zeker niet slecht.”

CV Henk Kummeling
Henk Kummeling (1961) studeerde rechten in Nijmegen waar hij in 1988 ook promoveerde. Na zijn promotie werd hij universitair docent Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. In 1994 werd hij benoemd tot deeltijd hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Katholieke Universiteit Tilburg. Sinds 1995 is hij hoogleraar Staatsrecht en Vergelijkende Staatsrecht in Utrecht. Sinds 2005 is hij voorzitter van de Kiesraad. Op 25 april 2014 werd hij geridderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Na zijn decanaat was hij gasthoogleraar bij de University of the Western Cape in Kaapstad, Zuid-Afrika. In 2015 benoemde de UU hem als universiteitshoogleraar.

 

Advertentie