De Vrije Student verovert extra studentenzetel; Vuur veruit de grootste

Lijsttrekker Gijs Markwat van De Vrije Student proost op de zetelwinst. Screenshot DUB

Studentenpartij Lijst Vuur behoudt vijf zetels en blijft daarmee de grootste studentenfractie in de raad. Dat maakte voorzitter van de kiescommissie Fred Toppen vrijdag bekend tijdens een bijeenkomst in een studio aan de Bolognalaan in De Uithof die online te volgen was. De Partij voor de Utrechtse Student wist - dankzij de grote achterban bij de studentenverenigingen - net als vorig jaar drie zetels te behalen.

De enige partij die bij de studenten een zetel verliest is UUinActie. Die fractie sprong vorig jaar nog van één naar drie zetels. Ondanks de grote inzet bij de organisatie van de Alarmdag voor de wetenschap van deze week moet de partij nu weer een plek inleveren. De partij die daarvan profiteert is De Vrije Student. De als meer conservatief te kenschetsen fractie heeft nu niet één maar twee vertegenwoordigers in de raad.

0409zetelverdeling.jpg

Screenshot online bijeenkomst bekendmaking uitslag. Blauw aantal zetels 2020, oranje 2021.

Tijdens een kort gesprek met DUB-hoofdredacteur Ries Agterberg bracht Markwat online een proost uit op de winst en beloofde hij zijn best te gaan doen om sommige ambities van Vuur en UUinActie te temperen.

Het grootste stemmenkanon van dit jaar, Vuur-lijsttrekker en student Media en Cultuur Chiara Stam, kwam door technische problemen niet aan het woord. Zij wist als enige de kiesdrempel voor voorkeurstemmen te behalen.

De studenten in de U-raad van 2021 / 2022:

Vuur: Chiara Stam, Remí ter Haar, Annemarijn Oudejans, Job de Jager, Abraham de Boer
PvdUS: Nick Noteboom, Mart van der Linden, Valerie van Eck
UUinActie: Sifra Meijers en Willemijn Mulder
De Vrije Student: Gijs Markwat en Yari van Eijnsbergen

Wel zetelwinst UUinActie bij personeel
Bij de verkiezingen voor de personeelsgeleding wist de traditionele grootmacht Vlam zich te handhaven met in totaal 7 zetels, eentje minder dan bij de laatste verkiezingen van twee jaar geleden. De personeelsfractie van UUinActie wint er één en heeft nu twee zetels. Promovendipartij behoudt twee zetels.

Dat was het uiteindelijke resultaat van de verkiezingen die in vier verschillende districten waren opgedeeld. Inzoomend is te zien dat UUinActie de extra zetel te danken heeft aan de steun van medewerkers in de alfa- en gammafaculteiten. Die winst gaat in dat district ten koste van de zetel die de promovendipartij UPP vorige keer behaalde.

UPP compenseert dat weer in het district voor medewerkers van de faculteiten Bètawetenschappen en Diergeneeskunde. Daar groeit de partij van één naar twee zetels. Vlam houdt in dat district nog één zetel over. Alleen oudgediende Gert Folkers had zich kandidaat gesteld voor die partij.

Voor de zetels die worden toegekend aan het ondersteunende personeel waren net als twee jaar geleden geen verkiezingen. Er hadden zich slechts drie medewerkers gemeld voor vier zetels. De resterende zetel werd op basis van de uitslag toegekend aan de Vlam-fractie in het district alfa / gamma.

Een laatste zetel is voorbehouden aan het district Geneeskunde. Ook hiervoor waren geen verkiezingen. Er was slechts één kandidaat.

De grootste stemmentrekker onder de personeelsleden was raadsnestor Joop Schippers. Behalve Schippers wist ook Ellen Deelen van UPP de kiesdrempel voor voorkeurstemmen te behalen.

De personeelsleden in de U-raad van 2021 / 2022:

Vuur: Annemieke Hoogenboom, Dian Enting, Joop Schippers, Gert Folkers, Wim de Smidt, Valéry Oude Groen – Van Rijswijk en Liesbeth Potters.
UUinActie: Katell Lavéant, Jochen Hung
Utrecht PhD Party (UPP): Ellen Deelen, Romy Riemersma
Faculteit Geneeskunde: Erna van Wilsen
 

Trend opkomst negatief
Voor het derde achtereenvolgende jaar daalde de opkomst van UU-studenten bij de verkiezingen. Daarbij moet worden aangetekend dat er vorig jaar en dit jaar vanwege corona minder of geen campagne kon worden gevoerd in de universiteitsgebouwen.

Book1ed2.jpg
Afbeelding DUB, Met dank aan Paul ter Veld en Anne Marie Partridge. Opmerking hierbij: personeel wordt maar eens in de twee jaar verkozen

Dit jaar nam 18,7 procent van de studenten (6374) de moeite een stem uit te brengen. Dat is ruim 2 procent minder dan vorig jaar en meer dan 8 procent minder dan de recordopkomst in 2018.

De verkiezingen voor de personeelsvertegenwoordigers op universitair niveau vinden om het jaar plaats. De opkomst laat daar al sinds 2015 een dalende lijn zien. Dit jaar stemde 27,3 procent van alle UU-medewerkers. Twee jaar geleden was dat nog 32,8 procent.

Ook verkiezingen in faculteiten
Behalve voor de universiteitsraad werd er deze week in verschillende faculteiten gestemd voor de studenten en medewerkers die zitting gaan nemen in de faculteitsraden. Bij andere faculteiten en diensten waren er niet voldoende kandidaten om verkiezingen te organiseren.

Opvallend is de hoge opkomst bij de medewerkers van de Rebo-faculteit. Daar deed meer dan de helft mee aan de verkiezingen.

Verkiezingen

Opkomst %

U-raad Studenten

18,7

U-raad Personeel

27,3

Rebo Studenten

19,4

Rebo Personeel

57,1

Geesteswetenschappen Studenten

18,9

Geesteswetenschappen Personeel

34,2

Geneeskunde Studenten

10,1

Geowetenschappen Studenten

19,7

Bètawetenschappen Studenten

10,7

Diergeneeskunde Personeel

28,9

 

Advertentie