Decaan Annetje Ottow wordt vicevoorzitter College van Bestuur

Annetje Ottow, tweede van links, tijdens het cortège bij de opening van dit academisch jaar waar de vrouwelijke hoogleraren bijna voorop liepen, foto Robert Oosterbroek

Annetje Ottow is aangesteld voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming. De hoogleraar Economisch Publiekrecht zal naast het werk als vicevoorzitter een halve dag per week bezig blijven met eigen wetenschappelijk onderzoek. Ze is ook de voorzitter van de Taskforce Diversiteit van de Universiteit Utrecht.

Ottow (1965) kwam in 2007 naar de Universiteit Utrecht als hoogleraar Economisch Publieksrecht. In september 2014 volgde ze Henk Kummeling op als decaan van de faculteit Rebo. Aanvankelijk zou ze op die datum hoofd van het departement Rechtsgeleerdheid en vicedecaan van de faculteit worden. Maar toen bleek dat ook het decanaat vacant werd, schoof ze door naar de positie van decaan. Daarmee kreeg de UU weer een vrouw aan het hoofd van een faculteit, alle andere faculteiten hadden een man als decaan.

Als decaan stimuleerde Ottow de interdisciplinaire samenwerking, binnen haar eigen faculteit en met andere wetenschappelijke gebieden zoals die van de faculteit Geesteswetenschappen. Samen met deze faculteit wilde Rebo de verbondenheid van het universitaire onderwijs en onderzoek met de maatschappij benadrukken. Zo werd op 1 januari 2016 UGlobe gelanceerd, het Utrecht Centre for Global Challenges dat zich richt zich op mensenrechten, veiligheid, economie en duurzaamheid. Ook heeft Rebo samen met Geesteswetenschappen de nieuwe interdisciplinaire opleiding Philosophy, Politics & Economics opgezet die in september 2018 van start gaat.

De nieuwe vicevoorzitter studeerde rechten in Leiden en haalde een Master of Laws in Londen. Tussen 1990 en 2006 was ze advocaat bij twee verschillende kantoren, eerst bij De Brauw Blackstone Westbroek, later bij Houthoff Buruma waar zij partner was. Van 2006 tot 2013 was Ottow lid van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). In juni 2006 promoveerde ze aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in toezicht(houders), marktordening, mededinging en Europees recht.

Naast haar werk aan de UU is ze onder andere non-governmental advisor voor de ICN, het internationale netwerk van mededingingsautoriteiten. Ook is ze lid van de Raad van Toezicht van het Juridisch Loket en non-executive director van de Britse mededingings- en consumentenautoriteit, de Competition and Markets Authority. 

Met de komst van Annetje Ottow als vicevoorzitter is het College van Bestuur weer voltallig. Sinds collegevoorzitter Marjan Oudeman vertrok in juli 2017 werd de UU gerund door rector Bert van der Zwaan en collegelid Anton Pijpers. Per oktober 2017 schoof Pijpers door naar het voorzitterschap van de UU.

De universiteit heeft vanaf 2018 een college dat bestaat uit drie hoogleraren die allen van binnen de instelling komen. Pijpers was decaan Diergeneeskunde voor hij collegelid werd en Van der Zwaan was eerder decaan van de faculteit Geowetenschappen. De rector heeft overigens zijn vertrek al aangekondigd: in maart 2018 neemt hij afscheid van het College van Bestuur. Er is dus nog een vacature.

Advertentie