Departement werft kandidaten medezeggenschap alleen in het Nederlands

“The following is on purpose only in Dutch”. Zo begint een e-mail die eind januari in het departement Aardwetenschappen werd rondgestuurd. In het bericht werden medewerkers gevraagd zich kandidaat te stellen voor de faculteitsraad.

Na een omschrijving van de werkzaamheden van een lid van de faculteitsraad volgt een uitleg van die eerste zin door de verzender van de mail, managing director Jan-Willem de Blok. “Veel van de documentatie is in het Nederlands. Nederlands kunnen lezen en begrijpen is daarom noodzakelijk en dat is de reden waarom ik dit bericht ook alleen in het Nederlands verstuur.”

Met andere woorden: een medewerker van Geowetenschappen die in de faculteitsraad wil, zal tenminste het Nederlands passief machtig moeten zijn. Het is een opmerkelijke boodschap gezien de discussie die er de afgelopen weken werd gevoerd over Engels in de medezeggenschap.

De nieuwe promovendipartij maakte zich in de aanloop naar de verkiezingen hard voor meer Engels in de raden. Dit om internationale medewerkers van dienst te zijn. Zeker nu ook internationale bursalen stemrecht hebben gekregen, vindt de partij Engelstaligheid belangrijk. Op DUB lieten faculteitsraden van Sociale Wetenschappen en Bètawetenschappen eerder al weten Engelstalige medezeggenschap niet bij voorbaat af te wijzen.  Bij de bèta's was er dit jaar een niet-Nederlandstalige kandidaat bij de verkiezingen. Hij werd uiteindelijk niet gekozen. 

De Blok reageert verbaasd als DUB contact met hem opneemt. Hij heeft de afgelopen maanden geen enkele opmerking gehad over de mail. De Blok vindt het niet meer dan logisch dat hij zich richt tot medewerkers die Nederlands kunnen lezen. “Normaal gesproken ben ik de eerste die alles in het Engels vertaalt voor onze medewerkers. Een groot deel daarvan komt uit het buitenland en die wil ik goed informeren. Maar ik weet niet beter dan dat het gangbare praktijk is dat binnen de faculteitsraad in het Nederlands wordt gecommuniceerd. Ik heb ook van niemand vernomen dat de voertaal binnen de raad gaat veranderen.”

Lid van de faculteitsraad Geowetenschappen Kees Terlouw heeft de mail van De Blok niet gelezen, maar toont begrip. “Binnen de faculteitsraad hebben we gezegd dat we van mensen die lid willen worden, mogen verwachten dat ze het Nederlands in ieder geval passief machtig zijn. Dat is ook gewoon praktisch omdat alle stukken in het Nederland worden opgesteld.”

Terlouw denkt ook niet dat het Nederlands als voertaal binnen de faculteitsraad snel gaat verdwijnen. “Je hebt te maken met de toegankelijkheid van de medezeggenschap voor Nederlandstaligen. Niet alle bachelorstudenten kunnen bijvoorbeeld evengoed uit de voeten met het Engels. Maar als een faculteitsraadslid Nederlands leest, maar Engels wil spreken, dan is dat natuurlijk geen probleem.”

Nico Naus van de promovendipartij UPP ziet in de mail “opnieuw een aanwijzing dat faculteitsraden exclusief in het Nederlands vergaderen en dat vooral zo willen houden”. “Er wordt expliciet aangegeven dat niet-Nederlands sprekende medewerkers uitgesloten zijn. Dat strookt niet met de ambitie van de UU om meer te doen aan internationalisering en inclusiviteit.”

Volgens Naus zou tweetaligheid of Engelstaligheid de diversiteit binnen de raden en daarmee de betrokkenheid bij de medezeggenschap kunnen vergroten. Geen overbodige luxe volgens hem: “In veel departementen waren er dit jaar geen verkiezingen.”

Advertentie