Dienstraad wijst organisatiewijziging Bestuursdienst af

Bijeenkomst van de Dienstraad in mei 2022, met Anton Pijpers en Leon van de Zande aan het hoofd van de tafel, foto DUB

Het plan is de Universitaire Bestuursdienst op te heffen. De functie van Algemeen Directeur zkomt te vervallen. De verschillende UBD-directeuren komen direct tte vallen onder het verantwoordelijke collegelid. Per 1 september moet de nieuwe organisatie van start gaan.

Met de organisatiewijziging wil het CvB directer kunnen sturen. Door kortere lijnen met de verschillende directies denken de collegeleden sneller te kunnen bijsturen in de uitvoering van verschillende plannen. Ook wordt hen dan sneller duidelijk of de werkdruk op de werkvloer niet te hoog oploopt. Naast de collegeleden zou een Secretaris van de Universiteit komen die de bestuursleden adviseert hoe de doelen van het Strategisch Plan te halen zijn.

Kritisch
De Dienstraad is van meet af aan al kritisch geweest over de organisatiewijziging. Dat werd ook ingegeven door geluiden uit de organisatie die niet snapten waarom de wijziging nodig is. De leden van de Dienstraad zien ook na verschillende overleggen met collegevoorzitter Anton Pijpers geen voordelen en blijven met de vraag zitten waarom de operatie nodig is.

Ook vinden ze het plan te weinig concreet waardoor onduidelijk blijft of de nieuwe organisatie voor de gewenste ‘kortere lijnen’, ‘daadkracht’ en het verlagen van de werkdruk gaat zorgen. Ten slotte zijn ze heel kritisch op de wijze waarop de medezeggenschap straks georganiseerd gaat worden. Behalve dat er één raad moet blijven, is niet duidelijk hoe deze vorm gaat krijgen.

Tijdens de laatste vergadering van de Dienstraad op 21 juni 2022, werd collegevoorzitter Anton Pijpers nogmaals gevraagd of het college verschillende scenario’s had onderzocht en deze er als beste uit had gepikt.

Pijpers antwoordde dat er wel gekeken is naar hoe andere universiteiten georganiseerd zijn, maar dat het college niet verschillende scenario’s heeft onderzocht. “Wij hebben deze keuze gemaakt, die had ook anders kunnen uitvallen.”

Intern Beraad
Tijdens  de afgelopen vergadering van de Universiteitsraad met het College van Bestuur op 27 juni kwam de organisatiewijziging ter sprake. Ook daar vroegen de U-raadsleden zich af of de wijziging wel echt nodig was en hadden de U-raadsleden dezelfde vragen voor de collegevoorzitter en kregen zij dezelfde voor hen wat onbevredigende antwoorden. Personeelslid Joop Schippers vroeg zich daarom ook hardop af: “We hebben nog niemand gehoord die er enthousiast over was. Ben je dan wel goed bezig.”

Na intern beraad kwam de Dienstraad op donderdag 7 juli met een negatief advies. De raad schrijft onder meer in het schriftelijke advies: “Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het beoogde doel wel bewerkstelligd kan worden door voor de organisatiewijziging te kiezen, maar er zijn ook geen redenen om aan te nemen dat het beoogde doel niet bewerkstelligd kan worden door voor een ander scenario te kiezen.

Beoogde secretaris verlaat UU
Inmiddels heeft de beoogde werknemer die het College van Bestuur graag in de rol van Secretaris van de Universiteit zag, zijn ontslag ingediend. Het gaat om Leon van de Zande die algemeen directeur van de UBD is. Hij zit ook in de werkgroep die de organisatiewijziging voorbereid. Op Intranet (Solid ID nodig) staat dat de directeur na een dienstverband van 25 jaar bij de UU het tijd vindt om een “nieuwe uitdaging bij een andere organisatie aan te gaan”. Over zijn beslissing om de functie van Secretaris van de Universiteit aan zich voorbij te laten gaan, zegt hij: “Dat is een hele mooie taak. Tegelijk waren deze veranderingen aanleiding om mijzelf te bezinnen en ben ik tot de conclusie gekomen dat het goed is als iemand anders de nieuwe rol van secretaris gaat bekleden.”

Collegevoorzitter Anton Pijpers vindt het vertrek van Van de Zande spijtig. “I zal zijn scherpe blik, strategisch inzicht en humor aan de collegetafel missen. Graag had ik met Leon in de rol van secretaris verder willen samenwerken. Maar hij maakt een andere keuze. Ik wens hem hierbij heel veel succes.”
 

Advertentie