Drie studentenverenigingen verliezen deel bestuursbeurzen

UVSV en USC gebroederlijk in één bus tijdens de parade tijdens de UIT, foto DUB

Elke drie jaar wordt gekeken of studentenverenigingen voldoen aan de zogeheten 80-20-regeling. Deze houdt in dat 80 procent van de leden van een vereniging moet studeren aan de UU of HU. Voldoen ze aan die eis, dan krijgen ze financiering in de vorm van bestuursbeurzen. In 2018 moesten verenigingen hun ledenadministratie ter controle opsturen naar de universiteit. Toen bleek dat niet alle verenigingen aan de eisen voldeden. Ze kregen echter de kans om nog wel aan 80 procent HU- en UU-studenten te komen. In maart 2019 kregen gezelligheidsverenigingen USC, UVSV en Biton, wielervereniging de Domrenner en basketbalvereniging SBU te horen dat ze in ieder geval een deel van hun bestuursbeurzen moesten inleveren omdat ze nog steeds aan de norm voldeden. Ze kregen daarnaast nóg een laatste kans om voor 1 oktober aan de 80 procent eis te voldoen om niet verder gekort te worden. Basketbalvereniging SBU heeft deze kans niet aangegrepen en zal hun bestuursbeurzen en erkenning daardoor verliezen.

Coulantere houding instellingen
De verenigingen die het niet hebben gered, zijn USC, UVSV en wielervereniging de Domrenner. Maar in plaats dat ze al hun beurzen moeten inleveren, hebben de hogeschool en de universiteit besloten coulant te zijn. Dit omdat de besturen van beide instellingen overwegen om de regeling dit jaar nog te versoepelen. De instellingen zien in dat door het invoeren van het bachelor-masterstelsel studenten misschien niet honkvast zijn wat instelling betreft, maar wel lid blijven van hun Utrechtse vereniging. 

De coulantere afspraak houdt in dat verenigingen dit collegejaar nog 100 procent van hun al eerder ingekorte bestuursbeurzen behouden. Volgend collegejaar en het jaar daarop (2021–2022) zullen hun beurzen elk jaar met 10 procent afnemen. Deze verenigingen behouden hun erkenning van de instellingen als er in december door de Hogeschool- en Universiteitsraad wordt ingestemd met een nieuw beleidskader.

Ledenbestand opgeschoond
Biton heeft op de valreep toch nog aan de 80-20-regeling kunnen voldoen. “We zijn bij Biton van 450 naar ongeveer 300 leden gedaald”, vertelt preses Julia Knol. “Om aan de norm te voldoen, hebben we ontzettend veel leden uit moeten schrijven. Dit zijn onder andere afgestudeerde leden die amper aanwezig zijn bij de vereniging, maar helaas hebben we ook actieve leden uit moeten schrijven omdat ze niet aan de universiteit of hogeschool studeren.” Als Biton dit niet had gedaan, hadden ze kunnen fluiten naar hun subsidie. “Dan zouden we niet alleen elk jaar een déél van de beurzen verliezen.”

Preses Manon Arslanagic van vrouwencorps UVSV bevestigt dat het de vereniging niet is gelukt om aan de 80-20-regeling te voldoen. “Na het nieuws in maart zijn we aan de slag gegaan met het opschonen van onze ledenadministratie. Nadat we de opleidingsinformatie van onze leden up-to-date hebben gebracht, bleek dat we alsnog niet aan de norm voldoen.” Arslanagic geeft aan dat UVSV de 80-20-regeling een “logisch gevolg” vindt van het feit dat ze beurzen krijgen. “We zien ook dat in het nieuwe beleidskader elementen van deze norm worden aangepast, aangezien meerdere verenigingen moeite hebben om hieraan te voldoen.”

Wielervereniging de Domrenner heeft, zegt voorzitter Tom Schroot, haar tweede kans benut om het ledenaantal op honderd te houden. “We schommelen al zeker twee jaar rond de honderd leden. Wij krijgen als sportvereniging subsidies en voorzieningen vanuit Olympos, maar om te behouden wat we nu krijgen, moeten we honderd leden hebben.” Voor de Domrenner zijn volgens Schroot de bestuursbeurzen niet het allerbelangrijkste. Juist andere voorzieningen als een bestuurskamer in Pnyx en meedoen aan de UIT-week zijn van groter belang.

“Het allerlaatste wat we zullen doen is leden wegsturen om aan de 80-20-regeling te voldoen,” vertelt Schroot. “Helaas werken de subsidieregeling van Olympos en de regelingen van de UU en HU elkaar tegen. We willen van Olympos gebruik blijven maken, maar we willen ook erkend worden door de universiteit en hogeschool.”

Versoepeling van de regels
De besturen van de universiteit en de hogeschool hebben een nieuw voorstel gedaan om de 80-20-regeling te versoepelen. In het nieuwe plan wordt voorgesteld om een regeling van 75-25 te treffen voor bestuursbeurzen, en 70-30 voor erkenning. In december zullen de Hogeschool- en Universiteitsraad hierover stemmen.

Een gevolg van zo’n versoepeling is wel, zegt een woordvoerder van de Universiteit Utrecht, dat waarschijnlijk meer verenigingen aanspraak kunnen maken op een bestuursbeurs. Gedacht wordt aan een stijging van 12 procent. De pot van ongeveer 1 miljoen euro blijft echter even groot.   

Advertentie