Drie vakken volgen per blok gemakkelijker gemaakt

Body: 

Voor drie vakken inschrijven per blok? Dat is vanaf dit collegejaar makkelijker geworden voor studenten van de faculteit Geowetenschappen. 

Voor drie vakken inschrijven per blok? Dat is vanaf dit collegejaar makkelijker geworden voor studenten van de faculteit Geowetenschappen. De inschrijfregel is op aandringen van de faculteitsraad versoepeld.

De inschrijfregels bij Geowetenschappen waren tot dit studiejaar betrekkelijk streng. Als student in die faculteit moest je schriftelijke toestemming vragen aan de onderwijsdirecteur om je in te schrijven voor meer dan twee vakken per blok. Alleen met een goede motivatie kreeg je toegang tot een derde cursus. 

Gek, vonden de studenten die in de faculteitsraad van Geowetenchappen zitten. Want waarom kan je bij andere faculteiten en opleidingen wel zonder al te veel moeite drie cursussen per blok volgen?

Aan het einde van het vorige studiejaar hebben de studenten zich in de faculteitsraad hard gemaakt voor een versoepeling van deze regels. Dat lukte net niet voor de zomer, maar het bestuur van de faculteit heeft nu toch mogelijk gemaakt dat studenten zich vanaf dit studiejaar makkelijker kunnen inschrijven voor drie vakken.

Er zitten wel wat mitsen en maren aan de regeling (pdf). Zo kunnen studenten zich alleen inschrijven voor een derde cursus tijdens de reguliere inschrijving, en niet via de na-inschrijving. Ook mogen de colleges van de verschillende cursussen die je wilt volgen, elkaar niet overlappen.

Haalt een student bij het volgen van meer dan twee vakken in dezelfde periode, één of meerdere vakken niet, dan vervalt voor deze student de mogelijkheid om drie vakken per blok te kiezen. Op deze manier wil de faculteit voorkomen dat studenten zich standaard inschrijven voor drie vakken, en dan halverwege stoppen met het vak dat ze het moeilijkst vinden. Dat zorgt niet alleen voor lege plekken in de collegezaal, maar zorgt er ook voor dat er meer docenten ingezet worden dan nodig is. Dat vindt de faculteit onwenselijk.

Geografiestudente Irene Gerritsen, voorzitter van de studentengeleding in de faculteitsraad, is tevreden met de nieuwe inschrijfregeling. Ze snapt waarom de faculteit voorwaarden stelt aan het inschrijven voor drie vakken. "Het is voor de kwaliteit van het onderwijs het beste als alle studenten een actieve houding hebben, en een cursus afmaken. Met de voorwaarden voorkom je dat studenten op meerdere paarden wedden, en halverwege het blok stoppen met een van de vakken die ze gekozen hebben.”

Bij veel alfa- en gamma-opleidingen kan je je inschrijven voor maximaal drie vakken per blok. Soms kan je je - met toestemming van de studieadviseur - inschrijven voor een vierde vak. Bij sommige bèta-opleidingen, zoals Biologie, is het maximum  twee cursussen per blok. Door het grote aantal contacturen is er geen tijd voor een derde cursus.

Facebook Twitter Whatsapp Mail