Een hele kleine groep UU'ers mag weer plaats nemen in de collegebanken

Niet alle stoelen mogen worden bezet in een collegezaal door de anderhalvemetermaatregel, foto DUB

In de corona-update van de Universiteit Utrecht van 4 juni, maakt het bestuur duidelijk dat voor een kleine groep studenten onderwijs in een van zijn panden weer mogelijk is vanaf 15 juni zoals al werd verwacht. Zelfs binnen de door het kabinet vastgestelde tijdzones van 11 tot 15 uur of na 20 uur. Studenten die onderwijs hebben moeten missen omdat het niet online gegeven kon worden, krijgen uiterlijk volgende week bericht of en wanneer ze naar de UU kunnen komen.

Reizen
Omdat het kabinet reizen naar de meeste Europese landen weer toestaat, zouden ook docenten en studenten weer de grens over kunnen voor onderzoek en onderwijs zoals veldwerk, coschap of stage. Alleen landen die op het moment van afreizen ‘code geel’ hebben van het ministerie van Buitenlandse zaken, zijn te bereizen. Het universiteitsbestuur waarschuwt echter om alleen de grens over te gaan als dit noodzakelijk is. De UU zal niet, zoals aan het begin van de coronacrisis, reiskosten vergoeden als studenten of medewerkers teruggehaald moeten worden, omdat er ineens een negatief reisadvies is gaan gelden doordat er bijvoorbeeld weer een grote uitbraak van het coronavirus is. Studenten en onderzoekers die toch naar het buitenland willen, moeten dit overleggen met hun studiebegeleider of leidinggevende. Uitwisselingsprogramma’s gaan zoals vorige week werd aangekondigd het eerste semester niet door.

Community building en locatiegebonden onderwijs
In het nieuwe academische jaar zullen  - zo hoopt het college - bepaalde docenten en studenten ook naar de universiteit kunnen komen voor onderwijs. Het College van Bestuur denkt dat de tijdzones waarbinnen onderwijs plaats moet vinden, weer ruimer worden. De anderhalvemetermaatregel zal nog wel steeds van kracht zijn waardoor slechts 10 tot maximaal 30 procent van het totale onderwijs op locatie plaats kan vinden.

Omdat niet alle studenten vanwege de druk op het openbaar vervoer en de anderhalvemetermaatregel naar de universiteit kunnen komen, krijgt onderwijs van verplichte cursussen dat alleen op locatie kan plaatsvinden voorrang.  Zo ook het onderwijs aan eerstejaars omdat zij nog een band met hun medestudenten en de universiteit moeten opbouwen.

Ook voor toetsen zouden studenten naar de universiteit kunnen komen. Wat blijft staan van eerdere beslissingen is dat alle hoorcolleges online gegeven zullen worden, óók aan eerstejaars. Dit zodat de hoorcollegezalen gebruikt kunnen worden door kleinere groepen. Voor het university college in Utrecht en Middelburg kan een uitzondering worden gemaakt. Daar zouden meer studenten naar de campus kunnen komen, omdat zij niet naar de campus hoeven te reizen.

Toetsen op zaterdag
Als het gaat om de tijden waarop studenten college volgen, houdt het universiteitsbestuur vast aan de timeslots die nu ook gelden. Wel zal met de roostering rekening gehouden worden met het voorkomen van piekdrukte. Het kan zijn dat studenten op zaterdag naar de universiteit moeten komen, om een toets te maken. Het gaat dan om toetsen waar veel studenten aan deelnemen.

Faculteiten krijgen binnen de kaders die centraal gelden, de vrijheid om hun eigen prioriteiten te stellen welke onderwijsactiviteiten volgend jaar op locatie gegeven gaan worden. Deze moeten medio juni bekend zijn.

Advertentie