Financieel overschot 2013 verder opgelopen

Zelfs de laatste prognoses bleken nog aan de voorzichtige kant. De UU hield in 2013 niet 30 miljoen in kas maar meer dan 44 miljoen euro, zo blijkt uit de eindafrekening (pdf) over dat jaar.

De oorzaken van het grote overschot die debuterend collegelid Anton Pijpers maandag in de financiële commissie van de U-raad aandroeg, waren de raadsleden niet onbekend.

In 2013 vielen alle dubbeltjes voor de UU de goede kant op: zo was er een flinke meevaller vanuit Den Haag dankzij het herfstsakkoord van het kabinet en de gedoogpartijen, vielen de inkomsten uit collegegelden hoog uit, en waren er nauwelijks onvoorziene uitgaven. Tegelijkertijd gaven faculteiten de miljoenen die vorig jaar werden verstrekt voor de vier strategische thema’s lang niet helemaal uit.

Het universiteitsbestuur blijft benadrukken dat het forse overschot een incident is en dat de vooruitzichten voor de komende jaren veel minder rooskleurig zijn. Mochten er raadsleden zijn die denken dat er structureel meer geld via het universitaire verdeelmodel naar de faculteiten kan, dan hebben die het voorlopig mis.

Pijpers was het wel met de raadsleden eens dat de euro’s niet op de plank mogen blijven liggen. “We moeten kijken hoe we dat geld snel weer terug bij de primaire processen krijgen.”

Het nieuwe collegelid zei ervan overtuigd te zijn dat de faculteiten de middelen voor de strategische thema’s in de komende tijd gaan opeisen. Daarnaast komt de UU met aanvullende investeringen.

Het universiteitsbestuur trekt in de komende drie jaar 15 miljoen uit voor de herziening van het masteronderwijs en de digitalisering van het onderwijs. Ook is er 15 miljoen beschikbaar om onderzoeksfaciliteiten te verbeteren en toegankelijker te maken voor meer Utrechtse wetenschappers.

Faculteiten zullen aanvragen mogen indienen voor projecten op dit vlak. Pijpers kon nog niet zeggen aan welke voorzieningen gedacht kan worden. “We moeten de precieze voorwaarden nog opstellen.”

Eind vorig jaar had het universiteitsbestuur al aangekondigd de risicomarge, die onvoorziene financiële perikelen afdekt, te beperken. Dit stelt de UU in staat om faculteiten meer geld te geven om hun huisvestingslasten te betalen.

Over deze toezegging bestaat overigens nog steeds enige onduidelijkheid bij de raad. De indruk was aanvankelijk dat het om een structurele maatregel ging vanaf 2015, het universiteitsbestuur zegt nu dat de beperking vooralsnog alleen voor het jaar 2015 geldt.

Advertentie