Floris Boudens verkozen tot medezeggenschapper van het jaar

U-raadslid Floris Boudens ontving de prijs woensdagavond tijdens de Nacht van de Professoren. Volgens Vidius-voorzitter Tijn Tas is Floris door zowel de jury als het publiek verkozen tot Medezeggenschapper van het jaar, omdat het “niemand ontgaan is dat Floris zich een jaar keihard heeft ingezet voor studenten van de Universiteit Utrecht”.

Boudens maakte zich het afgelopen collegejaar onder andere hard voor WOinActie en realiseerde universitaire steun voor de protestactie in Den Haag in de vorm van busvervoer voor alle medewerkers en studenten. Daarnaast zwengelde Boudens het debat aan over de reiskosten van het College van Bestuur. Vidius prijst hem met name voor dat laatste. De studentenbelangenbehartiger is te spreken over de “harde lijn” die Boudens inzette door naar de Tweede Kamer te stappen toen hij voor zijn gevoel vastliep binnen de universitaire democratie. Tijn Tas: "Floris heeft daarmee de medezeggenschap flink op de kaart gezet. Hij durft gevoelige onderwerpen aan te snijden en laat zich de mond niet snoeren." Boudens is blij met dat stukje 'waardering voor zijn inzet'. "Ik voel mij vereerd. En kan volgende generaties medezeggenschappers en politici alleen maar aanmoedigen om elke vraag te stellen die ze willen en vrij met de pers te spreken".

Naast Boudens waren Job Petersen (faculteitsraad Geesteswetenschappen) en Lisa Buren (faculteitsraad Diergeneeskunde) voor de prijs genomineerd. Petersen werd genomineerd omdat hij veel "passie en toewijding aan de medezeggenschap" heeft gewerkt. Tijn Tas: "Job zal niet rusten voor elke vraag is gesteld en tot perfecte kwaliteit is bereikt. Hij doet daarbij werk waarvan je nog niet eens wist dat je het gedaan wilde hebben." Lisa heeft haar nominatie te danken aan het feit dat zij zich naast haar functie als medezeggenschapper bij Diergeneeskunde, heeft ingezet voor het landelijke netwerk van universitaire medezeggenschapsorganen (Landelijk Overleg van Fracties). Tas: "Hierdoor heeft ze de universitaire medezeggenschap in heel Nederland naar een hoger niveau getild."

'Moeder van de vereniging'
Naast de ‘Medezeggenschapper van het jaar’ werd woensdag ook de beste studentbestuurder van de UU aangewezen. Die prijs werd gewonnen door student Bestuurs- & Organisatiewetenschap Sophie Moens. Tijn Tas: “Als voorzitter van studievereniging Perikles is Sophie het afgelopen jaar een echte moeder voor haar vereniging en bestuur geweest. Sophie staat letterlijk dag en nacht voor de vereniging klaar. Ze is zowel zakelijk als persoonlijk een betrokken persoon die altijd op de hoogte is en je te hulp schiet waar mogelijk. Tijdens haar bestuursjaar, en haar bestuursfunctie bij de Studieverenigingenraad, heeft Sophie bewezen inhoudelijk sterk en tegelijkertijd gezellig te zijn.”

Naast Moens waren Laurie Limburg (voorzitter studievereniging Atlas) en Rik Adegeest (voorzitter TC de Uithof) in de running voor de prijs. Limburg werd genomineerd omdat het een "voorzitter is waar je echt op aan kan". Tijn Tas: "Laurie weet conflicten binnen mum van tijd in de kiem te smoren en geeft mensen het gevoel dat ze écht gehoord worden." Rik Adegeest werd genomineerd omdat hij met zijn "grote leiderschapsvermorgen" en "afwezige ego" de Utrechtse studententennisvereniging in goede banen wist te leiden.

Advertentie