SSH en gemeente sluiten compromis.

Herontwikkeling IBB lijkt weer mogelijk, maar pas vanaf 2027

IBB, foto marcel hobma
Een deel van het IBB-complex, foto DUB

Studentenhuisvester SSH is al sinds 2018 van plan de studentenkamers op het IBB-complex gefaseerd te vervangen door nieuwbouw. Daarbij zouden er tot wel zevenhonderd nieuwe kamers bijgebouwd kunnen worden. Het plan lag in 2020 klaar, maar de gemeente koos voor uitstel en nam het plan op in een uitgebreide omgevingsvisie waarin werd voorgesteld om het aantal studentenwoningen juist te beperken. Er zouden onder meer ook werkplekken, horeca, sportlocaties en een grote parkeerplek moeten komen op het terrein van het IBB-complex.

Omdat dit plan te complex was en het karakter van het IBB niet meer terug te herkennen zou zijn, koos de SSH ervoor de herontwikkeling minimaal tot 2030 uit te stellen en de kamers tijdelijk te verduurzamen. Na recent overleg met de SSH heeft de gemeente besloten om de herontwikkeling van het IBB-complex alsnog los te koppelen van het omgevingsplan, staat in een raadsbrief die op 3 april is gepubliceerd naar aanleiding van raadsvragen. De SSH en de gemeente beginnen van voor af aan met het bespreken van de herontwikkeling, en zouden over minstens drie jaar kunnen starten met de gefaseerde vervanging van de kamers. 

“Fijn dat het eerder kan beginnen, maar 2027 is nog steeds twee jaar later dan de oorspronkelijke startdatum”, zegt Annemarijn Oudejans van Student  & Starter en initiatiefnemer van de raadsvragen. Samen met zeven andere politieke partijen pleitte ze in de brief voor het uit elkaar trekken van de plannen. 

Geen doel op zich
“Wij zijn heel blij dat de gemeente deze stap heeft gezet”, zegt SSH-directeur Rob Donninger. Het liefst zou hij snel willen beginnen met de herontwikkeling, maar momenteel heeft hij daar niet voldoende personeel voor en niet genoeg geld. Vanwege de hoge rente, stijgende bouwkosten en de lage vastgoedwaarderingen is het nu lastig om bouwprojecten te financieren.

Daarnaast zit de SSH al op het maximale bedrag dat de woningcorporatie kan lenen, zegt Donninger. Het geld dat oorspronkelijk voor de herontwikkeling van het IBB bedoeld was, heeft de SSH vanwege het vastgelopen omgevingsplan aan de renovatie van het Tuindorp-West Complex toegekend. De gemeente en de SSH zijn nu van plan samen te kijken naar subsidiemogelijkheden bij de provincie en het rijk.

Duurzame energie
De twee partijen moeten ook oplossingen vinden voor de voorzieningen rondom het IBB. Zo zouden de nieuwe studentenkamers volgens het gemeentebeleid geen gebruik meer mogen maken van het gas- en hoogtemperatuur warmtenet en moet er naar een andere warmtebron gezocht worden. Hoewel samenwerking op dat gebied geen “doel op zich” is, ziet het college er wel meerwaarde in als de SSH op dit vlak met andere vastgoedeigenaren gaat optrekken.

Donninger waarschuwt wel. Zelfs als deze vraagstukken opgelost worden en de economische situatie meezit, dan zou de herontwikkeling alsnog pas in 2027 kunnen starten. “De huurders van het IBB moeten eerst akkoord gaan en vervangende huisvesting krijgen, we moeten vergunningen aanvragen en het kan zijn dat omwonenden bezwaar maken.” Tot die tijd zal de SSH met behulp van gemeentelijke subsidies de kamers op het IBB tijdelijk verduurzamen.

Advertentie