Hiep hiep hoera mei

30 mei
Geneeskundestudent Richard Horenberg wordt tweede bij de uitreiking van de Toegankelijkheidsprijs 2018 van de gemeente Utrecht. De student ontvangt de prijs voor het onder zijn leiding opgerichte Platform Onbeperkt Studeren. De gemeente beloont sinds 2016 de drie organisaties in Utrecht die het best toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Het Platfom Onbeperkt Studeren van Richard werd in december 2017 opgericht en bestaat uit zeven studenten (met een beperking). Ze geven voorlichting op open dagen, leveren input voor nieuw beleid en zijn bezig met het optuigen van een buddyprogramma. De jury kent het platform de tweede prijs ter waarde van 2000 euro toe omdat ze het grote enthousiasme van deze groep studenten waardeert. “Het initiatief is nog pril, maar de jury ziet de flinke resultaten die al in korte tijd zijn bereikt.”

De faculteit Bètawetenschappen heeft twee nieuwe faculteitshoogleraren: scheikundige Piet Gros en bioloog Rens Voesenek. De titel is een beloning voor wetenschappelijke en bestuurlijke verdiensten. Piet Gros kreeg al vele prijzen - waaronder de Spinozaprijs - voor zijn eiwitonderzoek. Onlangs kreeg hij voor de tweede keer een ERC Advanced Grant. Rens Voesenek bekleedde verschillende bestuurlijke functies binnen de faculteit en is initiator van de samenwerking binnen de universiteit op het gebied van Future Food. In totaal heeft de faculteit nu zes faculteitshoogleraren.

29 mei
Alumna Anneke den Hartog krijgt de tweede prijs voor haar scriptie van Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP). De David van Lennep-scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de drie beste mastertheses op het gebied van arbeid, beroep en organisatie. De drie winnaars ontvangen ieder 3.500 euro. Den Hartog deed een onderzoek naar job crafting en ontdekte dat dit een positief effect heeft op de bevlogenheid in het werk en zorgt voor een lagere mate van uitputting. Volgens de jury draagt het onderzoek van Den Hartog bij “aan theorievorming op het gebied van werk, coping en stress”. Daarnaast is haar scriptie “buitengewoon goed geschreven”.

25 mei
Hoogleraar Frans Koenraadt ontvangt bij zijn afscheid van de Universiteit Utrecht een koninklijke onderscheiding. De hoogleraar Forensische Psychiatrie en Psychologie van het departement Rechtsgeleerdheid gaat na tien jaar met emeritaat. Zijn werk aan de universiteit heeft hij altijd gecombineerd met werk buiten de universiteit. Zo werkte Koenraadt bijvoorbeeld als rapporterend psycholoog voor het Pieter Baan Centrum. De hoogleraar krijgt het lintje voor zijn “fundamentele bijdrage aan het op de kaart zetten van het vakgebied van de forensische psychologie”.

23 mei
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap (KNAW) maakt bekend dat UU’er Peter Bijl de Heineken Young Scientists Award voor Natural Sciences krijgt. De award die eind september daadwerkelijk wordt uitgereikt is een aanmoedigingsprijs voor “jonge onderzoekers die excellente wetenschappelijke prestaties verrichten en daarmee een voorbeeld zijn voor andere jonge wetenschappers”. De winnaar krijgt een kunstwerk en een geldbedrag van 10.000 euro. Peter Bijl krijgt de prijs voor zijn onderzoek naar de relatie tussen atmosfeer, oceanen en ecosystemen in de laatste 80 miljoen jaar.

Alumna Idya Karimi wint de landelijke scriptieprijs van Stichting Beer Impuls. De stichting die is opgericht door Amsterdamse slachtofferadvocaten hoopt met de prijs jong talent met een interesse voor personenschade en aansprakelijkheid te stimuleren. De scriptie van Idya Karimi die aan de UU het masterprogramma Privaatrecht volgde, kreeg eerder al een 9,5 en krijgt nu dus ook het stempel ‘beste personenschadescriptie 2017’. Karimi schreef over ‘Het verlies van arbeidsvermogen van jonge kinderen in het personenschaderecht’ en had daarbij speciale aandacht voor het non-discriminatiebeginsel. De jury looft het werk vanwege het relevante onderwerp, de diepgang, leesbaarheid en de eigen visie. Karimi won eerder ook al de Molengraaff Scriptieprijs en de Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht Scriptieprijs.

Tijdens de Nacht van de Professoren Utrecht winnen drie UU-studenten een Vidius Award. Gwenny Jongebloed, de voorzitter van de studentgeleding van de Universiteitsraad, wint de prijs beste medezeggenschapper van de Universiteit Utrecht. Volgens de jury is Gwenny altijd enthousiast en geïnteresseerd “hoe klein het probleem of onderwerp ook is”. “Als voorzitter van de universiteitsraad is ze verbindend, onpartijdig en geduldig. Daarbij is ze goed georganiseerd en heeft ze oog voor detail.”

Ella Schunselaar, vicevoorzitter van de Utrechtse Biologen Vereniging, wint de prijs voor beste studentbestuurder. De studente heeft dat onder andere te danken aan haar voordracht voor Margot Koster als Docent van het Jaar. Daarnaast roemt de jury haar voor haar inzet voor de studievereniging. Naast vicevoorzitter was Ella aan het begin van het jaar ook betrokken bij de almanakcommissie. De jury schrijft dat dit een hoge werkdruk opleverde. Door alle overuren en vergaderingen heeft ze volgens de jury weinig vrije tijd gehad. "Desondanks heeft ze altijd humor en weet ze de spanning te breken.”

Siebren Teule, de assessor van de faculteit Geesteswetenschappen, ontvangt een award als beste assessor van de universiteit. Siebren die vorig jaar penningmeester was van studentenunie Vidius is vijf keer genomineerd voor de prijs door medezeggenschappers en studentbestuurders. Volgens het juryrapport staat de assessor altijd voor iedereen klaar en verenigt hij verenigingen en de medezeggenschap. “Hij is precies en heel erg betrokken bij alles wat hij doet.”

18 mei
De Vrije Student komt voor het eerst in de Utrechtse Universiteitsraad, blijkt bij de presentatie van de verkiezingsuitslag in het Academiegebouw. De partij heeft voldoende stemmen gekregen voor één zetel. Sebastian Wijnands (Rebo) zal die plek vullen. De winst van de partij gaat ten koste van de Partij voor de Utrechtse Student (PvdUs). De partij levert één zetel in en heeft volgend collegejaar vier stoelen in de raad. Namens de PvdUs nemen Jeroen Steegmans (REBO), Emma den Uijl (Geesteswetenschappen), Eise Nota (Geowetenschappen) en Chela Loeters (Bètawetenschappen) plaats. Lijst Vuur weet haar zeven zetels te behouden. Voor die partij zullen Maaike Röling (Diergeneeskunde), Bina Chirino (Geesteswetenschappen), Ingrid Weerts (Geesteswetenschappen), Jeroen Poortstra (Geowetenschappen), Floris Boudens (Sociale Wetenschappen en Geowetenschappen), Demian van Gurp (Bètawetenschappen) en Tymen Cobelens (Geowetenschappen) de U-raad ingaan.

16 mei
Vier UU-docenten ontvangen van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) een Comeniusbeurs om hun “onderwijsdroom” waar te maken. Deze beurzen zijn bedoeld om een innovatief project binnen de universiteit te realiseren. Sabine Uijl van het University College krijgt een Senior Fellow-beurs. Daarmee kan zij twee jaar werken aan het koppelen van persoonlijke doelen van studenten aan onderwijsdoelen. Op die manier hoopt Uijl dat studenten "meer eigenaar worden" van hun flexibele curriculum en daarnaast gemotiveerder blijven.

Tom Damen van de faculteit Sociale Wetenschappen krijgt een Teaching Fellow-beurs om podcasts in te zetten als leermiddel. Door die gepersonaliseerde vorm van e-learning, moet leren voor studenten uitdagender worden en beter aansluiten op persoonlijke interesses. Ook Hanna Mulder van Sociale Wetenschappen ontvangt een Teaching Fellow beurs. Daarmee kan zij een jaar lang werken aan een praktijkopdracht voor eerstejaars studenten pedagogiek waarbij zij aan de slag gaan met vraagstukken van bijvoorbeeld gemeentes, jeugdhulpverleningsinstanties, opvoedondersteuners en scholen. Op die manier hoopt de universiteit studenten tegemoet te komen omdat ze aangeven het gevoel hebben onvoldoende voorbereid te worden op de beroepspraktijk.

De vierde beurs die de UU van het NRO ontvangt is een Teaching Fellow-beurs voor Ghislaine van Thiel van de faculteit Geneeskunde. Met de beurs gaat ze 'verhalende geneeskunde' opnemen in het curriculum. De gedachte is dat studenten van het bestuderen van persoonlijke en literaire verhalen, leren om beter te luisteren en observeren. Het bevordert hun empathische vermogen en bereidt hen voor op gesprekken met toekomstige patiënten.

Masterstudenten rechten Josephine Roos, Aniek Derkx, Sara van Winzum, Ida Mae de Waal en Claire Loven worden derde tijdens de jaarlijkse VAR-pleitwedstrijd (VAR is de voormalige Vereniging voor Administratief Recht, tegenwoordig Vereniging voor Bestuursrecht). De vijf studenten moesten voor de wedstrijd buigen over een casus en vervolgens zowel een beroep- als verweerschrift schrijven. Ze moesten de zaak vervolgens één keer bepleiten vanuit het perspectief van de appellant en één keer vanuit het perspectief van de verweerder. In de finale lieten de studenten het team van de Universiteit Leiden achter zich, maar waren de teams van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Maastricht University te sterk. In aanloop naar de wedstrijd werden de studenten begeleid door hoogleraar Rob Widdershoven en universitair docent Titia de Kramer.

15 mei
Cecilia Uitermark van University College Roosevelt wint de Four Freedoms Column Competition. Studenten van University Colleges uit heel Nederland werden voor de columnwedstrijd uitgedaagd om na te denken over de vraag wat vrijheid voor hen betekent. Volgens de jury was de column van Cecilia verrassend, grappig en had hij een mooie boodschap. Cecilia wint daarmee een reis naar New York.

UU-alumna Bibi Dumon Tak wint de driejaarlijkse Theo Thijssen-prijs. Het is voor het eerst in de geschiedenis van de oeuvreprijs voor kinder- en jeugdliteratuur, dat een non-fictieschrijver hem wint. Eerdere winnaars waren bijvoorbeeld Annie M.G. Schmidt, Toon Tellegen en Willem Wilmink. Aan de prijs is een bedrag van 60.000 euro verbonden. Dumon Tak studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de UU.

Advertentie