Hiep hiep hoera, ruim twintig UU'ers in de prijzen in maart!

29 maart
Promovendus Marij Swinkels van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap, is één van de twaalf nieuwe Faces of Science. Dit initiatief van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft als doel om een realistisch beeld te geven van het werk in de wetenschap. Swinkels zal met filmpjes en blogs een kijkje geven in haar dagelijks leven binnen de universiteit. De promovendus is één van de oprichters van InclUUsion.

Marcel van Aken, decaan van de faculteit Sociale Wetenschappen, is de winnaar van de ISSBD Award voor “onderscheidende bijdragen aan de internationale vooruitgang van onderzoek en theorie in de gedragsontwikkeling”. Hij krijgt de prijs van The International Society for the Study of Behavioural Development (ISSBD). De hoogleraar krijgt de prijs daadwerkelijk in juli.

28 maart
Vier masterstudenten recht van de Universiteit Utrecht winnen de nationale ronde van de Telders Internationale Moot Court Competitie. Tijdens de wedstrijd moeten studenten een zaak beargumenteren en bepleiten. Dit jaar draaide de zaak om onder andere het gebruik van de noodtoestand als rechtvaardiging voor onrechtmatig handelen. UU-Studenten Léo van den Bussche, Vivian Aiyedogbon, Sofia van Dijk en Riccardo Vecellio deden dat het beste van alle Nederlandse teams. Dat betekent dat zij zich kwalificeerden voor de internationale ronde die in mei in het Vredespaleis plaatsvindt. De studenten stonden onder begeleiding van universitair docent Otto Spijkers en student-assistent Karolina Aksamitowska.

27 maart
Promovendus Hongbo Guo ontvangt van de Koninlijke Nederlandse Vereniging voor Microbiologie de Kiem Award. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een jonge microbioloog die het voorgaande jaar de beste wetenschappelijke publicatie schreef. Deze publicatie moet wel de eerste zijn van de microbioloog, hij of zij moet de eerste auteur van het artikel zijn en het stuk moet in een internationaal erkend tijdschrift gepubliceerd zijn. Aan de Kiem Award is een prijs van 500 euro verbonden.

Student Duitse Taal & Cultuur Christiaan Verheij wint de Utrechtse Stimuleringsprijs Duits. De prijs van 1500 euro wordt jaarlijks vergeven aan een project dat gerelateerd is aan de studie Duits en waarvan de maatschappelijke impact en relevantie hoog is. Christiaan wil met het geld een project tussen de Universiteit Utrecht en de Ruhr-Universität Bochum realiseren.

Docenttalent.jpg

26 maart
Bert van der Zwaan neemt tijdens de Dies Natalis afscheid als 333ste rector magnificus van de Universiteit Utrecht. Minister Ingrid van Engelshoven benoemt hem namens koning Willem Alexander tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding is voor mensen van wie hun persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten niet alleen belangrijk zijn geweest voor de eigen organisatie, maar voor de gehele samenleving.

De vertrekkende rector staat niet als enige in het zonnetje tijdens de Dies. Zo ontvangt docent Microbiologie Margot Koster de Docentenprijs 2018 uit handen van de Utrechtse Biologen Vereniging. Het is de vijfde keer dat deze studievereniging een winnende docent voordraagt. Volgens het juryrapport is Kosters een “veelzijdige academische professional met een groot onderwijshart”. Studievereniging Awater overhandigt docent Vroegmoderne Letterkunde Sophie Reinders de Docenttalentprijs 2018.

Rechtsgeleerde Joan C. Williams ontvangt een eredoctoraat voor haar werk waarin ze “over disciplines heen kijkt om zienswijze te verbinden”, aldus hoogleraar Naomi Ellmers die de voordracht doet. Het werk van Williams richt zich met name op sociale ongelijkheid op de werkvloer. Volgens Ellmers “sluiten haar missie en werkzaamheden goed aan bij de onderzoeksdoelen van de UU en bij de wens een bijdrage te leveren aan het vergroten van diversiteit en inclusie, zoals dit ook in het strategisch plan staat”. Eveneens professor Albert-László Barabási krijgt een eredoctoraat. Barabási doet onderzoek naar het gedrag van complexe systemen die beschreven kunnen worden als netwerken. Hij kijkt daarbij van de metabole netwerken in levende cellen tot sociale netwerken.

Directeur van De Nieuwe Kerk en De Hermitage Amsterdam Cathelijne Broers is uitgeroepen tot Alumnus van het Jaar. Broers krijgt de prijs omdat zij “door haar zichtbaarheid, bevlogenheid en kennis” een “absolute inspiratiebron voor de huidige studenten van de Universiteit Utrecht” is.

22 maart
Fiona van ’t Hullenaar, directeur van Vastgoed & Campus van de Universiteit Utrecht, is één van de duurzame vijftig die kans maakt op de Duurzame 50 Award waarvoor in totaal 275 mensen werden voorgedragen. De Duurzame 50 is een jaarlijks overzicht van ABN Amro die een weerspiegeling moet vormen van wat er het afgelopen jaar is gebeurd op het gebied van duurzaamheid binnen de bouw- en vastgoedsector. Op 18 april wordt duidelijk wie van de duurzame vijftig de award krijgt.

Een artikel van Astrid Martens van de faculteit Diergeneeskunde is door het wetenschappelijke tijdschrift American Journal of Epidemiology en de Society for Epidemiologic Research (SER), gekozen als één van de tien beste van 2017. Het artikel van Martens die vorig jaar promoveerde aan de UU, wordt daarom in april opnieuw gepubliceerd in een speciale uitgave van het tijdschrift. Daarnaast worden de prijswinnaars in juni tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van SER in het zonnetje gezet.

21 maart
Van de 45 mensen die gekozen zijn voor de Utrechtse gemeenteraad, hebben er 22 aan de Universiteit Utrecht gestudeerd. Er gaat één UU-student de Utrechtse gemeenteraad in; Eva Oosters die momenteel zowel een bachelor Geschiedenis als bachelor Rechtsgeleerdheid doet, neemt namens Student & Starter zitting in de raad.

20 maart
Wouter van Toll, docent aan het departement Informatica, ontvangt tijdens de conferentie ICT.open de "Poster Award 3rd Prize" voor zijn posterpresentatie over een vergelijkende studie naar zogenaamde navigation meshes. Dit zijn beschrijvingen van digitale omgevingen waarmee virtuele mensen routes kunnen plannen en volgen. Van Toll zet dit soort meshes in bij zijn onderzoek naar crowd simulation: het nabootsen van mensenmassa's in een computersimulatie. Zulke simulaties zijn bijvoorbeeld nuttig voor evacuatiestudies. ICT.open is een jaarlijks evenement voor ICT-onderzoek in Nederland georganiseerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en ICT-research Platform Netherlands (IPN). 

De Universiteit Utrecht maakt bekend dat Henk Kummeling, hoogleraar Staatsrecht, per 1 juni de opvolger zal zijn van rector magnificus Bert van der Zwaan.

Happietaria.jpg

16 maart
Universitair docent Niko Wanders wint de Vening Meinesz-prijs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) De tweejaarlijkse prijs ter waarde van 10.000 euro wordt gegeven voor de meest veelbelovende, pas gepromoveerde aardwetenschapper. De prijs is bedoeld om onderzoeksgerelateerde kosten mee te betalen. De universitair docent ontvangt de prijs voor een onderzoek naar overstromingen en droogte in rivierdelta’s.

14 maart
Goededoelenrestaurant Happietaria Utrecht heeft dit jaar 37.189,92 opgehaald. Het restaurant dat een jaarlijks initiatief is van christelijke studentenorganisaties doneert het geld aan Tear; een organisatie die zich inzet voor het bestrijden van geweld tegen vrouwen. Het bestuur van het pop-up restaurant was in handen van zeven studenten: Nathan de BruijnThijs Visscher, Bina Chirino, Josianne van Binsbergen, Margriet van Riggelen, Esther Vloedgraven en Stefan Smits.

11 maart
UU-alumnus Sandra den Hamer ontvangt de IFA Trofee uit handen van Commissaris van de Koning Jette Klijnsma. De IFA Trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de filmsector. Den Hamer is directeur van filmmuseum Eye in Amsterdam en heeft volgens Klijnsma dan ook “een staat van dienst om u tegen te zeggen”. Den Hamer behaalde haar doctoraal Theater-, Film- en Televisiewetenschappen in 1986 aan de UU.

2 maart
Hans Clevers, onderzoeksleider bij het Hubrecht Instituut en wetenschappelijke directeur van het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie, ontvangt een Duitse onderscheiding voor zijn inzet op het gebied van stamcelonderzoek. Het Groot Kruis van Verdienste met Ster is de hoogste orde van de Bondsrepubliek. Hij ontving de prijs uit handen van de Duitse consul. Clevers behaalde zijn doctoraal Biologie in 1982 aan de UU.

7 maart
Hoogleraar moleculaire paleontologie Stefan Schouten ontvangt de Alfred Treibs Award.  Dit is een onderscheiding van de Geochemical Society. Hij ontvangt de prijs voor “zijn unieke bijdragen aan de organische geochemie, paleoklimatologie, hydrologie, biochemie en microbiologie”. De prijs wordt in de zomer daadwerkelijk aan hem overhandigd.

1 maart
Lars Tummers is benoemd tot hoogleraar Bestuurs- & Organisatiewetenschap met als aandachtsgebied Publiek Management en Gedrag. Tummers is één van de initiatiefnemers van de gedragsbestuurskunde. Dit is een interdisciplinair vakgebied dat gedragswetenschappen en bestuurskunde combineert om maatschappelijke vragen te analyseren en op te lossen.

Eva Knies is benoemd tot hoogleraar Strategisch Human Resource Management bij het departement Bestuurs- & Organisatiewetenschap. Ze zal zich inspannen voor de kruisbestuiving tussen Strategisch Human Resource Management en Publiek management/bestuurskunde.

Advertentie