HU wil dat UU tentamenperiodes beter afstemt om drukte UB tegen te gaan

De studenten van de Universiteitsraad zijn blij dat hun voorstel om studenten van buiten de UU in tentamenperiodes te weren uit de Universiteitsbibliotheek is overgenomen door het College van Bestuur. Uit onderzoek was gebleken dat 40 procent van de gebruikers in de tentamenperiode niet UU'ers zijn. Omdat UU-studenten hierdoor minder makkelijk een studieplek kunnen vinden, wil het universiteitsbestuur in de tentamenperiode van oktober een pilot uitvoeren om de studieplekken aan voor UU-studenten toegankelijk te maken. Veel UU-studenten reageren positief op dit voornemen, zo blijkt op de Facebookpagina van DUB.

Toch zijn er ook kritische geluiden.  Zo vindt een aantal studenten dat er een uitzondering gemaakt moet worden voor alumni die in Utrecht de bachelor afgerond hebben en nu een master elders volgen. Het meest kritische is studentenunie Vidius. De unie noemt het beleid van de UU kortzichtig. “Het kan niet zo zijn dat de Universiteitsbibliotheek, een voor ieder toegankelijke locatie die betaald is met publiek geld, gesloten gaat worden voor studenten van andere onderwijsinstellingen omdat de onderwijsinstellingen niet genoeg studieplekken realiseren.” aldus Martijn Grul, voorzitter van studentenunie Vidius. Grul zegt begrip te hebben voor de problemen en kan zich voorstellen dat het voor UU studenten vervelend is dat ze niet in de UB kunnen werken. “Ik pleit ervoor om als Utrechtse instellingen samen naar een oplossing te zoeken.”

De Hogeschool Utrecht heeft in een verklaring gezegd dat de hogeschool overweegt om de openingstijden van de studiewerkplekken in de HU-bibliotheek komend collegejaar te verruimen. Nu zijn de openingstijden op een doordeweekse dag van 8.30 tot 21.00 uur en op zaterdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Daarnaast pleit de hogeschool voor een duurzame oplossing door spreiding en flexibilisering van tentamens en toetsen. In de ogen van de hogeschool heeft de UU een probleem en dat zou met een soepelere vedeling van de tentamenperiode opgelost kunnen worden. Nu heeft de UU een tentamenperiode voor de hele universiteit die loopt ook nog vaak synchroon met de HU.

Ook de woordvoerder Aris Willems van ROC Utrecht vindt het jammer dat mbo-studenten worden uitgesloten.  “Formeel hebben onze mbo-scholieren geen recht op een studieplek in de UB. Maar het gaat wel om een  openbare ruimte waar ze niet meer welkom zijn.”

De UB gaat zich de komende maanden bezinnen op de manier waarop de pilot vorm kan krijgen, zoals de manier waarop studenten zich kenbaar moeten maken als UU-student. Daarnaast zal de bibliotheek het gesprek aangaan met de hogeschool over de communicatie van de pilot en in hoeverre het probleem duurzaam opgelost kan worden.

Advertentie