Lijst Vuur eist Engelse vertaling vastgoedplannen UU

Het is “pijnlijk” dat er gepraat wordt over het afstoten van het huidige terrein van de internationale campus van de universiteit, maar dat de plannen daarover uitsluitend in het Nederlands op papier zijn gezet. Medezeggenschapspartij Lijst Vuur eist daarom samen met de council van University College Utrecht, dat het College van Bestuur alsnog zo snel mogelijk met een vertaling komt.

“Er is al bijna een maand voorbij gegaan sinds de presentatie van de plannen en er is nog steeds geen Engelse vertaling", aldus Job Petersen van Lijst Vuur. Dat duurt te lang en past niet bij een internationale universiteit die staat voor inclusiviteit en gemeenschapsvorming.” 

Volgens de medezeggenschapper heeft het universiteitsbestuur op diverse informele momenten beloofd met een Engelse versie van het strategisch huisvestingsplan te komen. Maar aangezien die er vertaling er nog niet is, vraagt Petersen zich of die er nog gaat komen. 

De Universiteit Utrecht werkt wel aan een Engelse versie, maar die laat nog even op zich wachten. Dat komt enerzijds door de omvang van het document (30 pagina's) en anderzijds doordat er wat vertraging is ontstaan door de herfstvakantie. De UU verwacht dat de vertaling in de loop van volgende week alsnog beschikbaar is. 

Op dit moment is er wel een Engelse samenvatting van het strategisch huisvestingsplan. Daarin wordt de verkoop van het terrein van de internationale campus echter niet genoemd.

Update 25 oktober 2019: Lijst Vuur heeft inmiddels - in reactie op hun brief aan het College van Bestuur - ook schriftelijk de bevestiging gekregen dat de Engelse vertaling van het strategisch huisvestingsplan volgende week gepubliceerd zal worden op de website van de UU. 

Advertentie