Meer dan voldoende kandidaten, toch kans op lege zetels Dienstraad UBD

Twaalf kandidaten voor negen zetels. Toch zou de Dienstraad van de Universitaire Bestuursdienst na de verkiezingen in april tegen (allemaal) lege zetels aan kunnen kijken.

De oorzaak van dit vreemde verschijnsel ligt besloten in een artikel in het kiesreglement (artikel 4.10). Dat zegt dat alleen lijsten die de kiesdrempel halen, recht hebben op een zetel.

De kiesdrempel wordt bepaald door het aantal mensen dat hun stem uitbrengt, gedeeld door het aantal zetels. Stel er stemmen 600 mensen, dan moet een lijst (600 : 9 = 66,67) minimaal 67 stemmen binnenhalen.

De twaalf kandidaten voor de Dienstraad van de Universitaire Bestuursdienst (UBD) hebben elk een eigen lijst ingediend voor de verkiezingen die op 20, 21 en 22 april zijn. Daardoor moeten ze elk de kiesdrempel halen. De kans dat negen van hen dat doen, is klein. In het ergste geval zou het zelfs zo kunnen zijn, dat geen enkele kandidaat de kiesdrempel haalt.

De vreemde gang van zaken kwam aan het licht in de commissie Strategie, Personeel & Organisatie van de Universiteitsraad. Personeelslid Heleen Verhage had tijdens de paasdagen de stukken voor de vergadering eens goed doorgenomen. Daartussen zat het nieuwe kiesreglement voor de dienstraden van de universiteit.

Het reglement moest worden aangepast onder meer omdat het Facilitair Service Centrum is ondergebracht bij de Universitaire Bestuursdienst. Hierdoor raakte FSC zijn eigen dienstraad kwijt en kreeg de Dienstraad van de UBD er twee zetels bij.

Het nieuwe reglement is al goedgekeurd door het College van Bestuur en werd ter kennisgeving voorgelegd aan de U-raad. Die liet de consequenties van de kiesdrempel op zich inwerken. “Want op ongeveer hetzelfde moment werd bekend dat er voor de dienstraad twaalf kandidaten voor negen zetels zijn. Als je daar even over nadenkt, kom je al snel tot de conclusie dat de kiesdrempel problemen gaat opleveren. Zelfs alle zetels kunnen leeg blijven”, zegt Verhage.

Directeur van de UBD Joop Kessels zit met de kwestie in zijn maag. Hij is direct na de melding van Verhagen in actie gekomen, maar zegt onvoldoende tijd te hebben om voor de verkiezingen met een aangepast reglement te komen dat “juridisch verdedigbaar is”. Omdat, zo zei hij, het gewraakte artikel ook in de kiesreglementen van de Universiteitsraad en alle faculteitsraden is opgenomen, kan een verandering ook gevolgen hebben voor die verkiezingen. Wel beloofde Kessels het kiesreglement op zo’n kort mogelijke termijn aan te passen.

Dat niet is nagedacht over de consequenties van het gewraakte artikel, is onervarenheid met het verschijnsel verkiezingen, lijkt Kessels te zeggen. Want: “Het is pas de tweede keer dat we verkiezingen moeten organiseren voor de Dienstraad van de UBD. Dat er verkiezingen zijn, is op zich heel positief. We moeten een pragmatische oplossing bedenken die voldoende verantwoord is. Want wat beoog je als je twaalf verkiesbare kandidaten hebt en de Dienstraad met lege zetels blijft zitten door de regelgeving?”

Frank Peters, voorzitter van de kiescommissie van de Dienstraad van de UBD zegt ook dat  "de regels  de medezeggenschap niet in de weg moeten zitten. Want dat zou wel heel zuur zijn.”

Volgens Peters is er wel een oplossing, want hij kwam hetzelfde probleem twee jaar geleden ook al tegen. “Toen hebben we als kiescommissie besloten dat de kandidaten met de minste stemmen geen zetel kregen. De kiescommissie mag een uitzondering maken op de regels.”

Die oplossing zal na deze verkiezingen waarschijnlijk ook weer gekozen worden, zegt hij. “Er is te weinig tijd om de regels nu nog aan te passen, hoewel onze oplossing ook niet de meest elegante is."

Advertentie