Miljoeneninvestering voor bereikbare Uithof

Op korte termijn wordt er 45 miljoen euro geïnvesteerd door de provincie, gemeente en Rijksoverheid om de bereikbaarheid naar het Utrecht Science Park en andere knelpunten in de regio te verbeteren. Zo moeten er snellere busverbindingen van stations Overvecht en Lunetten naar het USP komen en moeten de fietspaden vanuit Bunnik en Bilthoven worden geoptimaliseerd.

De 45 miljoen gaan op korte termijn naar het bereikbaar houden van De Uithof en nieuwe woonlocaties in de regio zoals de Merwedekanaalzone, de aansluiting op de A12 en Utrecht Zuid West, waar de komende jaren meer dan 25.000 woningen worden bijgebouwd.

De plannen maken deel uit van een grotere investering. In de periode tot 2025, willen de provincie, gemeente en het Rijk in totaal tussen de 155 en 215 miljoen euro steken in de bereikbaarheid van overbelaste punten in de omgeving van Utrecht.

Het Utrecht Science Park is bij uitstek zo’n overbelast punt: iedereen kent de horrorverhalen van overvolle bussen en lange files om De Uithof op of af te komen. De tramverbinding naar de Uithof, die naar alle waarschijnlijkheid eind 2019 in gebruik zal worden genomen, zal binnen een aantal jaar alweer overbelast zijn, waardoor de nood voor het waarborgen van een bereikbaar USP dringt.

Op de langere termijn ligt ook het doortrekken van de Uithoflijn naar Zeist op tafel. In de periode tot 2030 wordt er nog eens een bedrag van 380 tot 570 miljoen euro geïnvesteerd, wat vooral bedoeld is om Utrecht CS te ontlasten en de reizigersstroom daarvoor al op te vangen. Daarom moet bijvoorbeeld het station Lunetten onder handen worden genomen, moet er een snelfietsroute komen tussen Amersfoort en Utrecht en moet er een halte komen op de lijn naar Arnhem. En dus ook een betere verbinding richting Zeist. “Hoe dan ook is een oplossing nodig om de bereikbaarheid van het USP vanuit het oosten te vergroten, en tegelijk de binnenstad van Utrecht te ontlasten door regionale busroutes te vervangen. De Uithoflijn doortrekken naar Zeist is hiervoor een kansrijke oplossing”, laat Aldert de Vries van de gemeente Utrecht weten.

De komende maanden wordt in het programmaplan U Ned, waar De Vries manager van is, besloten aan welke projecten de initiële 45 miljoen precies besteed gaat worden. Ook wordt nog uitgezocht uit welke potjes het bedrag 155 tot 215 miljoen euro moet komen. Eind 2019 moeten de regionale overheden concrete afspraken maken met het Rijk over de plannen voor de periode tot 2030, welke nu nog bestudeerd worden.

Tags: verkeer | tram | fiets | auto

Advertentie