Nadere afspraken voor wie zich zorgen maakt over fysiek onderwijs

Anderhalve meter blijft, behalve in de college- en studiezalen zoals hier op de Bolognelaan, foto DUB

Met ingang van het nieuwe academische jaar is onderwijs op locatie weer mogelijk. Het kabinet heeft besloten dat er maximaal 75 mensen in een collegezaal mogen zijn en dat zij daar geen anderhalve meter afstand hoeven te houden. Niet iedereen vindt dit fijn, zo bleek al eerder. Het bestuur van de Universiteit Utrecht komt hen in zoverre tegemoet dat docenten en medewerkers die nodig zijn voor het onderwijs met hun leidinggevende in overleg moeten. Studenten moeten contact opnemen met hun studieadviseur. Meer info is te vinden op de site van de UU. Dat staat in de coronaupdate die vandaag aan alle UU'ers is verstuurd.

Anderhalve meter en mondkapjes
Veel maar niet al het onderwijs is aan de UU vanaf 6 september weer op de campus. Omdat in de nieuwe roostering was uitgegaan van honderd mensen in een collegezaal, moet er voor 6 september nog het nodige werk worden verzet. Opleidingen zijn zelf verantwoordelijk voor het verkleinen van het aantal studenten voor een college. Zij kunnen terug naar online onderwijs, het college hybride maken of studenten in groepen verdelen en één college bijvoorbeeld twee keer geven. Studenten kunnen via My Timetable uiterlijk op 4 september zien wat er met hun colleges gaat gebeuren.

Of het maximum van 75 mensen per collegezaal ook geldt voor tentamens wordt nog overlegd met het ministerie van Onderwijs.

Buiten de collegezaal moet de anderhalve meter afstand in acht worden genomen. Per 6 september is het wel weer verplicht een mondkapje te dragen in de universitaire gebouwen, maar zodra studenten een zitplaats in de collegezaal hebben gevonden, mag het mondkapje af. Het staat docenten vrij om aanvullende afspraken te maken met hun studenten. Zo mag een docent aan zijn of haar studenten vragen om anderhalve meter afstand te houden en mag de docent nadere afspraken maken over het binnengaan of verlaten van een onderwijsruimte.

De universiteit zegt dat de ventilatie in werk- en onderwijsruimtes voldoet aan de richtlijnen van de RIVM. Locaties waarvoor dit niet het geval is, zijn gesloten. Alle kantines gaan met ingang van het nieuwe academische jaar ook weer open. Ook hier geldt een maximum van 75 personen en wie loopt in de ruimte moet een mondkapje dragen.

  Studieplekken, zelftest en vaccinatie
Ook de studiewerkplekken kunnen met ingang van het nieuwe academische jaar weer volledig worden gebruikt zolang er niet meer dan 75 studenten in de studiezaal zitten. Net als in collegezalen hoeft hier ook geen anderhalve meter afstand tot elkaar gehouden te worden. In de bibliotheken van de universiteit geldt dat elke etage als een aparte ruimte wordt gezien. De studieruimtes in het Hijmans van de Berghgebouw zijn door een verbouwing nog buiten gebruik.

Om te voorkomen dat de universiteit een brandhaard wordt voor corona, vraagt het universiteitsbestuur medewerkers en studenten om twee keer per week een zelftest te doen als colleges op een onderwijslocatie worden gevolgd. Medewerkers en studenten kunnen nog steeds gratis een zelftest thuisgestuurd krijgen.

De universiteit hoopt dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Voor wie nog geen vaccinatie heeft en dit alsnog wil, komt er per 6 september een vaccinatielocatie in het Utrecht Science Park. Deze is te vinden onder in het Van Unnikgebouw waar vroeger het Kinderkenniscentrum zat, vlak naast de ingang van The Basket aan de Genèvelaan.

Medewerkers die niet direct met het onderwijs van doen hebben, moeten nog zoveel mogelijk thuiswerken. Pas als het kabinet beslist dat ook thuiswerken niet meer nodig is, past de UU ook deze regel aan. De verwachting is dat het kabinet de maatregel om thuis te werken per 20 september laat vallen.

Diploma-uitreikingen, promoties en borrels
Met 75 mensen mag vanaf 30 augustus een diploma-uitreiking, promotie of oratie worden bijgewoond. Gasten hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden. De universiteit streeft ernaar om per september zoveel mogelijk diploma-uitreikingen weer op locatie te doen. Voor vergaderingen, brainstormsessies en borrels blijft de anderhalvemetermaatregel wel gehandhaafd.  Ook hier is het maximum aantal aanwezigen 75 en moet iedereen een zitplaats hebben.
  

Advertentie