Nederlandse studenten kiezen minder snel international als huisgenoot

Buitenlandse studenten melden zich 30 augustus bij SSH voor de sleutel van hun kamer, foto DUB

Dat blijkt uit het onderzoek Een international in huis? van ISHA, de International Student Housing Assistance dat vandaag gepresenteerd is. ISHA is een samenwerkingsverband tussen de huurderkoepel van SSH-woningen Boks, belangenbehartiger van studenten Vidius en twee verenigingen die Nederlandse en buitenlandse studenten met elkaar in contact brengen ESN en Buddy go Dutch.

ISHA stelt dat er jaarlijks ruim 3000 internationals naar Utrecht komen voor een uitwisseling, bachelor- of masteropleiding of promotietraject. In verschillende (social)media komt naar voren dat internationale studenten niet gewenst zijn in een huis met Nederlanders en dat internationals niet door hospiteerrondes komen. ISHA deed daarom onderzoek naar de wens van internationale en Nederlandse studenten om in een zogeheten mixed house te wonen, een woonvorm die door de overheid wordt gestimuleerd omdat het de integratie van de buitenlandse student bevordert.

Wat wil de internationale student?
ISHA heeft 244 internationale studenten gevraagd naar hun woonwensen. Hieruit blijkt dat 74 procent van de internationals graag in een huis woont met Nederlandse studenten. Van hen wil ruim 64 procent het liefst wonen in een huis met voor de helft internationale en de helft Nederlandse studenten. Deze wens is het grootst onder masterstudenten. Ook willen de studenten het liefst wonen met studenten die in eenzelfde fase van de studie zitten of dezelfde leeftijd hebben.

Wat wil de Nederlandse student?
ISHA heeft in mei 2017 ook een enquête uitgezet onder Nederlandse studenten. Slechts 54 (oud)kamerbewoners vulden de vragenlijst in. Het gaat hier dan ook slechts om een indicatie van hetgeen er leeft, zegt scheidend penningmeester van Vidius Siebren Teule.

De antwoorden zijn minder eenduidig dan de resultaten van de internationale studenten. Dat komt doordat de Nederlanders soms meerdere antwoorden konden invullen bij één vraag. Duidelijk is wel dat de Nederlandse student in Utrecht niet onwelwillend staat tegenover de komst van een buitenlandse student, maar toch veel bezwaren ziet om het huis te delen met een international. Vooral  taal- en cultuurverschillen worden als een probleem gezien.

Een uitwisselingsstudent die drie maanden in Nederland verblijft, is de minst gewenste huisgenoot. Eén van de respondenten schrijft: “Zij denken geloof ik dat het leven één groot feest is.” Daar heeft de respondent vooral last van tijdens tentamenperiodes. Een student die hier een volledige bachelor of master komt doen, is meer welkom. Maar, zo zeggen de respondenten, ze kiezen die dan het liefst zelf uit tijdens een hospiteerronde. Nadeel voor de international is dat als er een keuze gemaakt moet worden tussen een nieuwe Nederlandse of buitenlandse huisgenoot, 57 procent van de ondervraagden toch gaat voor de student uit eigen land.

Wat wil ISHA bereiken met dit onderzoek?
Naar aanleiding van de resultaten beveelt ISHA aan om de mogelijkheden voor het zogenoemde mixed housing verder te onderzoeken. Siebren Teule: “Er komen steeds meer internationale studenten naar Utrecht nu het aantal Engelstalige masterprogramma’s groeit. Wij zien graag dat er vaker gemixt wordt in huizen omdat je veel van elkaar kan leren.” Maar afdwingen wil hij het zeer zeker niet. ISHA wil graag dat nader onderzocht wordt wat een goede verhouding is tussen het aantal internationale en Nederlandse studenten in een huis.

ISHA adviseert studentenhuisvester SSH ook om aan elke nieuwe bewoner van een complex of huis duidelijk te maken dat daar ook studenten uit het buitenland kunnen komen te wonen. “Dan voorkom je discussie zoals laatst in de Cambridgeflat waar de bewoners zich overvallen voelden door de komst van internationale studenten.” Teule wijst op de ophef die voor de zomer ontstond toen bewoners van de Cambridgeflat in De Uithof te horen kregen dat een aantal lege kamers naar internationale studenten gaat omdat SSH de buitenlandse studenten wil concentreren in De Uithof.

ISHA brengt ook de wens over van de Utrechtse student om in een aantal gevallen buitenlandse studenten te laten hospiteren. Op die manier kunnen huisgenoten toch nog invloed uitoefenen op de samenstelling van de bewonersgroep.

Advertentie