Leoniek Wijngaards-de Meij nu officieel benoemd als decaan

Nieuwe decaan Sociale Wetenschappen heeft focus op onderwijs

Leoniek Wijngaards
Leoniek Wijngaards - de Meij. Foto UU

De benoeming komt niet als een grote verrassing. Wijngaards-de Meij was al vanaf augustus 2019 de vicedecaan Onderwijs in het faculteitsbestuur en nam afgelopen zomer de taken van Marcel van Aken over toen hij besloot voortijdig te stoppen. Bij de zoektocht naar een nieuwe decaan kwam het College van Bestuur bij haar uit.

Met Wijngaards -de Meij benoemt het CvB een decaan die specialist is op het gebied van hoger onderwijs. Vanaf 2019 is ze hoogleraar Data use for innovation in Higher Education en combineert onderwijs geven met het doen van onderzoek naar het hoger onderwijs.

Ze was de eerste hoogleraar die via het Senior Fellowtraject hoogleraar bij het Centre of Academic Teaching (CAT) is geworden. Dit traject biedt wetenschappers de kans een aspect van het hoger onderwijs te onderzoeken. Het is ook een manier van de UU om waardering voor onderwijs te versterken.

Zelf heeft Wijngaards-de Meij onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Zo deed ze onderzoek naar het functioneren van matching op de UU en onderzocht ze hoe het komt dat studenten met een migratieachtergrond minder snel voor een universiteit kiezen en hoe de drempels verlaagd kunnen worden.

Binnen de UU zit ze ook in de Taskforce Diversiteit en recent heeft ze samen Gönül Dilaver een Comenius Leadership Fellow-beurs van een half miljoen euro gekregen voor hun project Het stimuleren van een open blik en open houding in het hoger onderwijs door games en kunst.

Advertentie