Ophef over dure afscheidsfeestjes Rijksuniversiteit Groningen

Creative commons: pixabay

Het uitzwaaimoment van voormalig collegevoorzitter Sibrand Poppema kostte de RUG vorig jaar 40.000 euro. Voor het aankomende afscheid van rector magnificus Elmer Sterken is 70.000 euro begroot. Met deze uitgaven negeert het college van bestuur “een roep om soberheid vanuit de universiteitsraad”, stelt DAG in een bericht op haar website.

Sterken neemt in juni na acht jaar afscheid van de universiteit. De studentenorganisatie is niet tegen een feestje, maar vindt dat “de 70.000 euro aan publieke middelen in tijden van bezuinigingen en torenhoge werkdruk voor docenten een veel betere besteding kunnen krijgen”.

Ter vergelijking verwijst DAG naar een afscheidsreceptie van een bestuurder van ROC Aventus, waar in 2011 Kamervragen over werden gesteld. Dat feest kostte bijna 25.000 euro, wat voormalig onderwijsminister Marja van Bijsterveldt een te forse uitgave vond. “Publieke bekostiging moet zo veel mogelijk ten goede komen aan het primaire onderwijsproces”, stelde zij destijds.

'Geen bier- en bitterballenreceptie'
RUG-woordvoerder Jorien Bakker snapt dat de studentenbeweging kritisch kijkt naar wat de universiteit met publiek geld doet. “Daarom leggen we het ook voor aan de universiteitsraad.” Maar dat de instelling 70.000 euro zou begroten voor “alleen een feestje”, is volgens haar niet waar.

“Een afscheid op de RUG is niet een bier- en bitterballenreceptie, het is meer dan dat”, aldus Bakker. Naast een academische zitting in de Martinikerk organiseert de RUG activiteiten voor studenten, medewerkers en Stadjers, zoals de inwoners van Groningen worden genoemd. Het afscheidsfeest van rector magnificus Sterken maakt deel uit van de lustrumweken, waarin de universiteit het 405-jarig bestaan viert. Voor dit lustrumfeest geldt echter weer een aparte begroting, buiten de 70.000 euro om. 

Bakker benadrukt dat de kosten mogelijk lager uitvallen. “We gaan sober te werk en kijken waar we nog kunnen bezuinigen.”

Advertentie