Oproep: help internationale studenten uit de brand

Foto: pxhere

“Internationale studenten brengen kennis, ervaring en cultuur mee naar Nederland, maar ze krijgen er heel veel eenzaamheid, een hoge werkdruk en een gebrek aan hulp voor terug”, stelt Lisanne de Roos van het Interstedelijk Studenten Overleg.

Twee dagen per week werken
ISO en LSVb wijzen op de regel dat Europese studenten minstens 56 uur per maand moeten werken om aanspraak te kunnen maken op studiefinanciering: bijna twee dagen per week. “Dat is voor veel studenten onhaalbaar naast een voltijd studie”, meent Ama Boahene van de Landelijke Studentenvakbond. “Ze kunnen daardoor én niet lenen én verdienen te weinig om in hun levensonderhoud te voorzien.”

De twee belangenorganisaties doen een beroep op de politiek, twee dagen voordat de Tweede Kamer over internationalisering gaat debatteren. Verlaag de eis naar 32 uur per maand, vragen ze, oftewel één dag per week.

Vanwege de coronacrisis hoefden de Europese studenten niet altijd aan de 56-uurseis te voldoen. Door de lockdowns was het soms niet mogelijk om genoeg te werken. De afgelopen twee maanden waren de regels soepeler, maar vanaf februari niet meer.

Eenzaamheid
ISO en LSVb wijzen ook op de eenzaamheid onder internationale studenten. In de coronacrisis hebben studenten het toch al zwaar, en dat geldt des te meer voor internationale studenten.

Uit een recente steekproef van het Nuffic onder duizend internationale studenten bleek dat bijna 70 procent zich, in meer of mindere mate, weleens eenzaam voelde. Bijna evenveel van hen kampten soms (of zelfs altijd) met depressieve gevoelens.

De overheid zou beter haar best moeten doen om deze groep studenten in het oog te houden, vinden ISO en LSVb. “De problemen blijven nu onder de radar.”

Redactie: In 2018 schreef internationale student Filippo Rizzi dit artikel voor DUB over de problemen waar hij tegenaan liep door de 56 uur-limiet.

Advertentie