Orca, Triton, Spin en Histos keren terug bij studentensportstichting

De verenigingen na het sluiten van de deal, foto Mesa Cosa

Vier jaar geleden verbraken de Shot-verenigingen (Spin, Histos, Orca en Triton) de banden met de Utrechtse Studentensportstichting Mesa Cosa. Dit is de stichting die de studentensport in Utrecht coördineert en subsidies afkomstig van de hogeschool en universiteit verdeelt onder aangesloten clubs. In 2015 stelde Mesa Cosa een nieuwe voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze financiële ondersteuning: leden van aangesloten studentensportverenigingen moesten een jaarkaart bij Olympos kopen. Dat vonden de Shot-verenigingen een ongewenste eis, omdat hun leden weinig tot geen gebruik maken van de sportmogelijkheden in De Uithof. Ze hebben allemaal eigen faciliteiten. Tweede kritiekpunt was dat het bedrag dat de Shot-verenigingen zouden krijgen van Mesa Cosa net zo hoog was als het bedrag dat hun leden kwijt zijn aan de OlymPas.  

Hoewel er aan dit financiële plaatje niets is veranderd, zijn de Shot-verenigingen nu toch overstag gegaan. Eerstejaars leden moeten vanaf volgend collegejaar naast hun contributie, een OlymPas ter waarde van 140 euro aanschaffen. De leden krijgen deze 140 euro terug van hun vereniging die dat geld dus weer krijgt als subsidie van Mesa Cosa. 

Stevige lobby in gesprekken met gemeente
De reden voor de vier board- en watersportverenigingen om die deal nu wel te sluiten, is omdat zij hopen samen met Mesa Cosa steviger te staan in gesprekken met de Gemeente Utrecht. De studentensporters lobbyen voor een gemeentelijke subsidie. Vier jaar geleden stopte de gemeente met de zogenaamde topsportsubsidie, wat voor studentenroeivereniging Orca betekende dat er een bedrag van 15.000 euro per jaar wegviel.

“Het doel is om die subsidie terug te krijgen”, aldus Ross Goorden, voorzitter van Orca. “Met dat geld kunnen we professionele coaches inhuren en beter materiaal kopen. Door de overeenkomst met Mesa Cosa, hopen we sterker te staan in die lobby, omdat we samen zullen optrekken met de universiteit en hogeschool.” Cees Verhoef, algemeen directeur van Mesa Cosa, vult aan dat de lobby zich daarnaast zal richten op meer capaciteit (roeiwater, sportvelden, et cetera) voor studentensportverenigingen aangezien er bij de clubs een behoefte is om te groeien. Mesa Cosa wil daarom dat de gemeente die wens meeneemt bij nieuwe ontwikkelingen in Utrecht Science Park of de stad.

Extra geld van HU en UU
Volgens Verhoef is het belangrijk dat de gemeente investeert in de studentensportclubs omdat lichaamsbeweging een positief effect heeft op studenten. “Ze bouwen snel een sociaal netwerk op, het brengt structuur, het biedt een uitlaatklep voor stress en bewegen zorgt natuurlijk voor een betere gezondheid.” Om de drempel om te gaan sporten zo laag mogelijk te maken, is het volgens Verhoef belangrijk dat nu ook de Shot-verenigingen meedoen aan de OlymPas. “Ervaring in andere studentensteden toont aan dat de kans dat mensen blijven sporten groter is als er een universele sportpas is, omdat dit studenten de mogelijkheid geeft om bij meerdere verenigingen rond te neuzen en te kijken waar ze het meest mee hebben.”

Gelijktijdig met het nieuws over de overeenkomst tussen de Shot-verenigingen en Mesa Cosa, kwamen de universiteit en hogeschool met het bericht dat zij in met extra geld over de brug komen voor de studentensportverenigingen. De onderwijsinstellingen stellen jaarlijks 145.000 euro extra beschikbaar. Dat bedrag is bedoeld ter compensatie van de inflatie van de afgelopen drie jaar en de hogere kosten door het wegvallen van de btw-aftrek.  

Advertentie