Studentbestuurders moeten weer verhuizen uit Pnyx

Paar studentbesturen mogelijk naar ‘Primerapand’ USP

Pnyx op het Princetonplein, foto DUB

Het is alweer drie jaar geleden dat ‘Pnyx’ verhuisde van de binnenstad naar het Utrecht Science Park. In het pand houden zo’n dertig besturen van verschillende studentenorganisaties van de Universiteit Utrecht hun kantoor. De besturen kwamen in september 2020 van Achter Sint Pieter 25 naar het Princetonplein dat midden tussen de gebouwen van Bèta- en Geowetenschappen staat. Het oude pand in de binnenstad staat op de nominatie om gesloopt te worden. Op die plek komt een nieuw onderwijsgebouw voor de binnenstadsfaculteiten.

De besturen wisten dat ze maar drie jaar in de nieuwe Pnyx mochten blijven. Vorig collegejaar inventariseerde de universiteit onder alle organisaties hun behoeften. In september vertelde de UU hun dat ze dit collegejaar alternatieve locaties ging zoeken. “We hebben toen ook gezegd dat het wellicht niet mogelijk is om alle besturen weer gezamenlijk in een ander pand te huisvesten”, zegt Lennart van Wageningen van de directie Studenten, Onderwijs en Onderzoek die samen met Vastgoed & Campus zoekt naar nieuwe locaties. 

De UU heeft de besturen in drie clusters verdeeld afhankelijk van hun activiteiten: sport, dienstverlenend en sociaal- & evenementen. Elk cluster heeft zijn eigen kenmerken en activiteiten die volgens Van Wageningen, vragen om specifieke faciliteiten en een bepaalde plek op de campus. Zo wordt gekeken of de sportbesturen op termijn in of nabij Olympos een plekje kunnen krijgen en wordt voor de dienstverlenende organisaties zoals Integrand die bemiddelt bij stages, gekeken naar het pand waar Primera in zat. Voor de besturen in het derde cluster heeft de UU nog geen concrete locatie op het oog.

“Het pand waar Primera in zat, hebben we eind juli te huur aangeboden, omdat de universiteit aanvankelijk weer een nieuwe commerciële huurder zocht voor de winkelruimte”, zegt Jan-Willem Moerkerk van Vastgoed & Campus. Het liefst zag de universiteit er weer een kantoorboekhandel intrekken met een pakketservice van Post NL. “In eerste instantie was er geen interesse van geschikte partijen en zijn we naar alternatieven gaan zoeken. Door er studentenorganisaties uit het dienstverlenende cluster van Pnyx te huisvesten, lijkt het mes aan twee kanten te snijden. Dit omdat door de aanwezigheid van deze organisaties, de levendigheid van de campus wordt vergroot. Iets waar de universiteit naar streeft.”

Advertentie