Vegan Student Association bezorgd

Petitie tegen uitbreiding aantal kippen Diergeneeskunde

Kip, foto Pixabay
Foto Pixabay

Deze zomer vroeg de Universiteit Utrecht een zogeheten emissievergunning aan bij de gemeente voor 2925 kippen. Deze worden ondergebracht in de nieuwbouw van de faculteit naast onderwijsboerderij De Tolakker. Dit verzoek leidde tot vragen van de Utrechtse Partij voor de Dieren die het aantal erg groot vindt en zich afvraagt wat de universiteit met zoveel kippen moet. Via deze politieke partij kwam de aanvraag ook terecht bij de veganistische studenten. “We maken ons zorgen over het welzijn van deze kippen en vragen ons af of het houden van zoveel dieren past bij het voornemen van de universiteit om minder dierproeven te doen”, licht Christina Van Beek van de VSA de petitie toe. “Ook willen we dat de faculteit hier transparant over is.”

De faculteit Diergeneeskunde wil inderdaad een nieuwe en grotere huisvesting voor kippen voor nieuw onderzoek. Op dit moment houdt de faculteit in het Martinus de Bruingebouw zo’n tweehonderd kippen voor onderwijsdoeleinden. “Studenten leren bijvoorbeeld hoe ze een kip met gezondheidsklachten moeten onderzoeken”, zegt woordvoerder Maarten Post. Het De Bruingebouw gaat echter tegen de vlakte en bij de Tolakker komen nieuwe faciliteiten voor onderzoek en onderwijs van de faculteit.

De Vegan Student Association is blij dat de faculteit Diergeneeskunde met haar in gesprek wil gaan om zo meer duidelijkheid te verschaffen over de uitbreiding van het aantal kippen. “Wij snappen dat dieren nodig zijn om dierenartsen op te leiden”, zegt Christina Van Beek. “We hebben ook niets tegen het aantal van tweehonderd voor het onderwijs. Wij vragen ons met name af of het verantwoord is om tweeduizend kippen bij elkaar te zetten en of ze bijvoorbeeld ook naar buiten mogen en of ze gebruikt worden als leg- of vleeskippen wat de dieren leed veroorzaakt. Ook hopen we te horen op welke manier de faculteit het welzijn van de kippen kan garanderen en of er dierproeven met ze worden gedaan, en zo ja wat voor dierproeven. We willen graag dat de universiteit hier transparant over is.”

Nieuw onderzoek naar welzijn en infectieziekten
Hoewel de emissievergunning is aangevraagd voor 2925 kippen, is in de nieuwbouw maximaal plek voor 1580 kippen. Die worden gehuisvest in meerdere, van elkaar gescheiden ruimtes, zegt Post. “Dat er voor meer dieren een emissievergunning is aangevraagd, is voor het geval in de toekomst de vraag naar onderzoek naar pluimvee toeneemt. Dan hoeft er geen nieuwe vergunning aangevraagd te worden.” Het voornemen van de Universiteit Utrecht is nog steeds om de totale emissie niet te laten toenemen en waar mogelijk terug te dringen, zegt de woordvoerder. "In de nieuwbouw komen bijvoorbeeld minder koeien terug."

Het daadwerkelijke aantal kippen dat in de nieuwbouw wordt ondergebracht zal volgens Post lager zijn dan 1580 en in de tijd fluctueren afhankelijk van het onderzoek. Dit onderzoek gaat over gezondheid en welzijn van pluimvee. Het voornemen van Nederland is om over te gaan van intensieve veehouderij naar dierwaardige veehouderij. In de samenleving is er steeds meer aandacht voor dierenwelzijn, zegt Post, daar past dit onderzoek in, zegt Post. “Goede dierenwelzijnspraktijken verminderen niet alleen onnodig lijden, maar helpen ook om dieren gezonder te maken. In de nieuwe accommodatie zullen innovatieve methodes worden ontwikkeld om gedrag en welzijn van pluimvee automatisch te monitoren, bijvoorbeeld met behulp van camera’s. Deze methodes zullen vervolgens in de praktijk worden getest en worden ingezet om de kwaliteit van leven van deze dieren te verbeteren.”

Diergeneeskunde wil met het nieuwe onderzoek ook meer leren over infectieziekten bij pluimvee, om zo onder meer risico’s voor de volksgezondheid te reduceren, denk hierbij aan de vogelgriep. Post: “De gezondheid van mensen, dieren en de omgeving zijn nauw met elkaar verbonden. Door te onderzoeken hoe infecties bij dieren kunnen worden voorkomen en als dat niet mogelijk is, hoe we de gevolgen van infecties kunnen beperken voor het dier zelf, en ook de mens, dragen wij in belangrijke mate bij aan het thema OneHealth, een onderzoekspeerpunt van de Universiteit Utrecht waar welzijn en gezondheid voor mens en dier worden samengebracht."

Bij slechts een beperkt deel van het onderzoek waarbij kippen worden ingezet zal sprake zijn van dierproeven, zegt de woordvoerder. “Sinds 2015 is het aantal dierproeven dat binnen de faculteit is uitgevoerd in het kader voor onderwijs gedaald met 60 procent. Ook in het onderzoek streven we naar vervanging, vermindering en verfijning en gaan we tijdens iedere fase na of een onderzoeksvraag beantwoord kan worden zonder proefdieren. Wij zijn hier altijd transparant over. Alle vergunningen worden openbaar gemaakt.”

Advertentie