PhD-psycholoog blijft langer op UU

Creative commons: pixabay

Rector Henk Kummeling kondigde voor de zomervakantie al aan dat de pilot wat hem betreft verlengd zou worden, vanwege de hoeveelheid hulpvragen die de psycholoog kreeg. De behoefte onder promovendi bleek zo groot, dat de speciaal aangenomen psycholoog onvoldoende tijd had om iedereen te helpen. 

Door de pilot bijna een jaar te verlengen, moeten meer promovendi de kans krijgen om gebruik te maken van de service. Daarnaast wil de universiteit de extra tijd gebruiken om een beter beeld te krijgen van de aard van de problematiek  waarmee Utrechtse promovendi kampen.

Het College van Bestuur heeft daarom besloten dat de pilot blijft lopen tot en met juni 2020. Daarna wordt een besluit genomen over of de Universiteit Utrecht een PhD-psycholoog in dienst houdt, of dat de problemen van promovendi om een andere oplossing vragen. Oorspronkelijk zou de pilot van 1 maart tot en met augustus 2019 lopen.

Advertentie