Universiteit Utrecht benoemt ‘promovendi-psycholoog’

Universiteitsraadslid Nico Naus, van de Utrechtse Promovendi Partij, is blij met het besluit van het bestuur. “Het is ook dringend nodig, gezien de cijfers.” Hij doelt op onderzoek waaruit blijkt dat promovendi substantieel vaker psychische klachten hebben dan hun leeftijdsgenoten. Denk aan depressie, burn-out en angstklachten.

Een jaar geleden bleek dat de problematiek ook in Utrecht speelt. Van de 120 promovendi die een symposium bezochten, bleek 38 procent professionele hulp te hebben gezocht voor stress-gerelateerde klachten. In een kwart van de gevallen was de begeleider daarvan niet op de hoogte.

“We stuurden in maart een nota naar het universiteitsbestuur met daarin tien aanbevelingen om het psychische welzijn van promovendi te verbeteren”, zegt Naus. “De gespecialiseerde promovendi-psycholoog was de eerste aanbeveling.”

'Elke universiteit moet psycholoog hebben'
Als voorbeeld diende de TU Delft, waar psycholoog Paula Meesters zich sinds 2011 over de promovendi ontfermt. Naast één-op-één-gesprekken organiseert ze groepssessies en trainingen. “Ze werkt fulltime en heeft het erg druk”, weet Naus.

Maar de Universiteit Utrecht zag destijds nog geen heil in een speciale psycholoog. Toen in oktober een petitie met meer dan duizend handtekeningen werd overhandigd aan de nieuwe rector Henk Kummeling, kwamen de gesprekken op gang.

Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) is blij met het Utrechtse besluit. “Wij vinden dat iedere universiteit zo’n psycholoog zou moeten hebben”, zegt voorzitter Anne de Vries.  

Promovendi meer stress en werkdruk
De meeste promovendi zijn geen student en kunnen dus niet naar de gratis studentenpsycholoog. Bovendien kampen ze met een andere problematiek, aldus De Vries. “Meer nog dan veel andere universiteitsmedewerkers hebben ze een hoge werkdruk en veel stress doordat ze een project hebben dat in vier jaar af moet zijn.”

Ook de ongelijke relatie tussen promotor en promovendus kan volgens haar stress veroorzaken. “Aan de ene kant moet je alles zelf doen, terwijl je anderzijds ook heel erg afhankelijk bent van je promotor.”

Wanneer de Utrechtse promovendi-psycholoog precies aan de slag gaat, is nog niet bekend. De aanstelling is in eerste instantie voor een halfjaar. Daarna worden de resultaten geëvalueerd.

Advertentie