Deel niet in aanmerking voor Covidfonds

PhD’s nog steeds niet op schema na coronapandemie

EEG. Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

De gevolgen van de coronapandemie zijn nog steeds voelbaar. 28 procent van de promovendi heeft waarschijnlijk meer tijd nodig voor hun onderzoek. Een derde weet het nog niet. Een deel ligt wel op schema: bijna veertig procent denkt op tijd het promotieonderzoek af te kunnen ronden.

In totaal deden 94 van de 239 promovendi van Sociale Wetenschappen mee aan het onderzoek. De PhD-council vroeg hen begin dit jaar in een vragenlijst te reflecteren op hun ervaringen tijdens het academische jaar van 2021-2022.

De PhD-council bestaat uit vertegenwoordigers van elke afdeling van Sociale Wetenschappen, die de belangen van PhD’s behartigen. Een onderdeel van het onderzoek was het in kaarten brengen van de impact van covid op de PhD-trajecten.

Extra tijd nodig
Promovendi die er langer over doen, gaven aan tussen de twee en acht maanden extra nodig te hebben voor hun onderzoek. Hierdoor lopen ze in, want in 2020-2021 hadden ze nog twee tot twaalf maanden extra nodig. Toen liepen PhD’s gemiddeld zes tot zeven maanden uit, bleek uit het onderzoek van de PhD-council van 2020-2021.

Het kan meerdere oorzaken hebben dat promovendi vertraging oplopen: de dataverzameling duurt langer of ze kampen met persoonlijke problemen. Toch speelt de coronapandemie volgens promovendi ook nog steeds een rol.

Op de vraag welke gevolgen de coronapandemie had, antwoordde 36 procent dat het tot vertraging leidde. Ook gaven promovendi aan dat conferenties online plaatsvonden of niet doorgingen. Eén op de vier moest hun dataverzameling veranderen en ruim één op de tien moest hun onderzoeksonderwerp aanpassen. Ook gaven ze aan zich sociaal geïsoleerd te voelen tijdens de pandemie. 34 procent van de promovendi gaf aan geen van deze effecten te ervaren.

Financiële ondersteuning
De council denkt dat het aanbieden van meer verlengingen de stress onder PhD’s zou verlichtten. Hierbij moet er ook meer duidelijkheid en zekerheid worden gegeven over deze verlengingen. De UU kwam in 2020 met een Covidfonds om promovendi en postdocs die uitliepen financieel te ondersteunen, maar veel PhD’s kunnen geen aanspraak hierop maken, schrijft de council.

Tijdens de uitbraak van het coronavirus kwam een deel van het onderzoek stil te liggen, doordat laboratoria sloten, veldwerk niet doorging en onderzoek bij mensen werd bemoeilijkt vanwege social distancing. Promovendi bij wie het contract afliep voor de zomer van 2021, kregen drie maanden extra. Later konden ook PhD’s met een tijdelijk contract in 2020 hier aanspraak op maken.

Maar promovendi die een jaar na de corona-uitbraak startten, in het academische jaar 2021-2022, vallen buiten de regeling. Terwijl zij aangeven ook gevolgen van de coronapandemie op hun onderzoek te ervaren, schrijft de council. Begin 2022 werd de laatste lockdown beëindigt.

Advertentie