‘Covidfonds’ voor promovendi en postdocs verlengd tot 2023

Foto Pixabay

In de zomer van 2020 kwam de Universiteit Utrecht met een fonds om promovendi en postdocs tegemoet te komen die bij het afronden van hun onderzoek vertraging zoude oplopen door de eerste lockdown als gevolg van de coronapandemie. Ook de restricties door de tweede en derde golf zorgt ervoor dat bepaald onderzoek niet vlot. Nog steeds hebben wetenschappers te maken met reisbeperkingen, het niet kunnen interviewen of het niet gebruik kunnen maken van proefpersonen of bepaalde faciliteiten. Vandaar dat het fonds opnieuw wordt gevuld, zegt het universiteitsbestuur.

De regeling geldt voor promovendi, beurspromovendi, postdocs, specialisten in opleiding (SiO) van Diergeneeskunde en ook ondersteuners van onderzoek. Voorwaarde is dat zij op 31 december 2020 een tijdelijk dienstverband hadden. Promovendi en beurspromovendi kunnen een verlenging van hun contract krijgen van vier tot in uitzonderlijke gevallen twaalf maanden. Voor postdocs, SiO’s en OBP’ers gaat het om vier tot maximaal zes maanden. Ook jonge wetenschappers die gebruik moesten maken van de eerste regeling kunnen nu weer een aanvraag indienen.

Tijdens de vergadering van het College van Bestuur met de Universiteitsraad van maandag 26 april wordt duidelijk dat ook promovendi die namens een bedrijf of instelling werken en dus door anderen dan de UU worden gefinancierd, gebruik kunnen maken van de regeling. Dit doet de UU alleen als de financiers een verlenging niet kunnen betalen. “Wij laten de promovendi hier niet de dupe van worden”, zei rector Henk Kummeling.

Ruim 10 miljoen
De werkgroep Onderzoek onder leiding van vicedecaan van Geesteswetenschappen Ted Sanders schat dat 10,6 miljoen euro nodig is. De universiteit betaalt de miljoenen vooralsnog uit eigen zak, hoewel ze verwacht dat ze het grootste deel van het geld terugkrijgt via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en via onderzoeksfinancier NWO. Van het NPO wordt twee jaar lang een bedrag van 4,2 miljoen verwacht en van onderzoeksfinancier NWO 1,5 miljoen euro. De voorwaarden waaronder het NPO en NWO het geld verstrekken, zijn echter nog niet bekend. “De VSNU onderhandelt met het ministerie over de voorwaarden. Mogen er zich substantiële wijzigingen voordoen, dan komen we weer terug bij de raad”, zei Kummeling.

Van de onderzoekers die in de eerste lockdown in de problemen kwamen met de voortgang van hun onderzoek hebben in totaal 205 promovendi, 17 postdocs en twee mensen uit de groep SiO’s en OBP’ers gebruik gemaakt van het Covidfonds dat officieel het universitaire kader Coronavertraging bij promovendi en postdocs heet.

Advertentie