Plan om deel gebouwen science park voor 2028 aardgasvrij te maken

Unnikgebouw is een van de gebouwen die aardgasvrij wordt. Foto DUB

De gemeente Utrecht heeft samen met de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht een aanvraag ingediend bij het landelijk project Aardgasvrije Wijken. Met de subsidie van 5 miljoen euro kan het Utrecht Science Park een landelijke proeftuin worden en een voorbeeld van een aardgas vrije wijk.

De universiteit zegt dat het plan aansluit  bij de duurzaamheidsambities van de UU. Zo zijn er de afgelopen jaren zevenduizend zonnepanelen geïnstalleerd. Daarnaast werd eerder dit jaar het plan gelanceerd om in De Uithof windmolens te plaatsen.

Met het geld kunnen de drie gebouwen van het aardgas af. Deze gebouwen staan vlak naast elkaar, wat het makkelijk maakt ze als geheel aardgasvrij te maken. Daarom is ook voor deze gebouwen gekozen. Het Van Unnik staat nu nog leeg, maar binnenkort wordt met de renovatie begonnen.

Daarbij wordt gekeken of deze gebouwen aangesloten kunnen worden op de warmte/koudeopslag. Dit duurzame principe werkt al in de noordwest hoek van Het Utrecht Science Park. Warmte wordt dan in de zomer opgeslagen en in de winter gebruikt.

Met geld van de subsidie kunnen de technieken verbeterd worden zodat gas helemaal niet meer gebruikt hoeft te worden. Nu is dat, waar de warmte/koudeopslag al werkt, in de piekuren nog 10 procent. Ook zal worden gekeken of ook de hogeschool en de SSH op deze warmte koude opslag aangesloten kunnen worden.

Het UMCU concentreert het gasvrij maken vooral op het Wilhelmina Kinderziekenhuis.

De aanvraag is bij het Rijk ingediend door de gemeente. Het Utrecht Science Park zou, na Overvecht-Noord, de tweede wijk zijn die meedoet aan het proeftuinenprojecten Aardgasvrije Wijken..

In het najaar zal duidelijk zijn of de aanvraag wordt gehonoreerd. Mocht dit niet zo zijn, dan zal de ambitie van een totaal aardgasvrij science park in 2028 niet geheel gerealiseerd kunnen worden.

Advertentie