James Kennedy: "Black Lives Matter is brede en inclusieve beweging geworden" Foto UU / Marike van Pagée

PVV: Dean University College wekt schijn van politiek activisme

Body: 

De PVV heeft minister van Engelshoven gevraagd of James Kennedy, Dean van het University College Utrecht, zijn steun mag uitspreken voor Black Lives Matter. Universiteiten zouden zich volgens de partij niet achter de 'subversieve organisatie' moeten scharen.

Read in English

James Kennedy ligt op sociale media al enige tijd onder vuur vanwege het statement dat half juni werd gepubliceerd. De UCU-dean keert zich daarin namens de gehele UCU-gemeenschap tegen het politiegeweld en discriminatie in de VS en tegen het ‘systemische racisme’ dat volgens hem ook in Nederland en Europa voorkomt. “Wij staan volledig achter Black Lives Matter en pogingen om structureel racisme te bestrijden”, schrijft Kennedy.

Volgens de critici gaat de Dean daarmee als belangrijke vertegenwoordiger van een universiteit en als opsteller van de nieuwe canon voor de Nederlandse geschiedenis over de schreef. Black Lives Matter wordt door hen gezien als een organisatie met Marxistische ideeën die een gevaar vormt voor de democratische rechtsorde.  

In de Kamervragen zegt de PVV dat Kennedy met zijn uitlatingen de schijn wekt van politiek activisme. Daarmee zou hij het verbindende karakter van de Nederlandse canon schaden. Universiteiten zouden volgens de partij moeten stoppen hun steun uit te spreken voor de “subversieve organisatie” die vooral verdeeldheid zaait.

In een radio-uitzending van Dit is de Dag ging Kennedy deze week in – een door technische malheur gemankeerd - debat met de Leidse historicus Geerten Waling. Waling confronteerde Kennedy met diens eigen kritische uitspraken over Black Lives Matter uit het verleden. Volgens de UCU-dean is de beweging echter “veel breder en inclusiever” geworden in de afgelopen jaren. “Die kan nu rekenen op de steun van allerlei mensen, van verschillende pluimage en ideologische overtuiging.”  

Het UCU is niet het enige UU-onderdeel dat de afgelopen tijd steun uitsprak voor Black Lives Matter. Ook jonge wetenschappers verenigd in de Utrecht Young Academy  en studenten en stafleden van Gender Studies deden dat.

Het UU-bestuur ging niet zo ver. In een reactie op de dood van George Floyd en de aandacht die daarmee over de hele wereld gevestigd werd op racisme, staat wel dat ook de universiteit zichzelf een spiegel moet voorhouden. Daarbij werd verwezen naar het statement van James Kennedy. Daarin zou het belang om binnen de universiteit systematische uitsluiting en discriminatie tegen te gaan “treffend" zijn verwoord.

Facebook Twitter Whatsapp Mail