Recordaantal studenten, in Utrecht en landelijk

Foto Sam Balye via Unsplash

Vooral het aantal Utrechtse bachelorstudenten stijgt sterk, met 10 procent naar meer dan 24.000. In de masterfase is de toename 7 procent, naar iets meer dan 12.000.

In totaal zijn er nu 35.987 studenten ingeschreven; sommige studenten doen een bachelor én een master in Utrecht. Er zijn nu 3006 meer UU-studenten dan vorig jaar. Eerder bleek al dat vooral de studie Rechten in Utrecht erg in de lift zit.

De universiteit komt met de nieuwe instroomcijfers nadat universiteitenvereniging VSNU vrijdag bekendmaakte dat het aantal studenten aan Nederlandse universiteiten met 8 procent is gegroeid, tot 328.000. 

Meer vwo'ers
De VSNU noemt een aantal oorzaken voor de forse groei. Vanwege de coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs zijn er dit jaar aanzienlijk meer scholieren geslaagd voor het vwo-examen. Bovendien lijken ze minder vaak voor een tussenjaar te hebben gekozen. Alles bij elkaar groeit de vwo-instroom met 15 procent.

Ook zijn er 10 procent meer hbo’ers studenten ingestroomd, de meesten in een schakelprogramma naar een masteropleiding. De instroom bij masteropleidingen zelf lijkt heel licht te zijn gestegen.

Internationale studenten
Ook de instroom van internationale studenten groeide ondanks de reisbeperkingen licht. Er hebben zich 10 tot 12 procent meer studenten uit de Europese Economische Ruimte ingeschreven (de landen van de EU plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland), maar het aantal niet-EER studenten daalde. Met hoeveel procent is nog niet duidelijk, maar de daling zal niet gering zijn.

In Utrecht nam het aantal internationale studenten toe van zo'n 3500 naar zo'n 4100. In de bachelor steeg het aantal EER-studenten met 22 procent en het aantal niet-EER studenten met 25 procent. In de master groeide het aantal EER-studenten met 19 procent, maar nam het aantal niet-EER studenten met 1 procent af.

Bsa
Verder speelt volgens de VSNU een rol dat normaal gesproken 7 procent van de Nederlandse studenten in het eerste jaar uitvalt, tegen maar 5,4 procent nu. Vanwege de coronacrisis mochten eerstejaarsstudenten die eigenlijk onvoldoende studiepunten hadden behaald voorwaardelijk door naar het tweede jaar. Tegelijkertijd studeerden er door coronavertraging minder studenten af dan verwacht.

“Het komende jaar moet blijken wat de gevolgen zijn van het uitstellen van het bindend studieadvies”, zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. Het is volgens hem goed mogelijk dat de uitval volgend jaar stijgt doordat een deel van de studenten alsnog vastloopt. Al met al zal de groeispurt de druk op de universiteiten en hun medewerkers vergroten, verwacht hij. “Dit sterkt ons in het pleidooi voor structurele investeringen in het wetenschappelijk onderwijs.”

Begin volgend jaar worden de definitieve inschrijvingscijfers bekend gemaakt en uitgesplitst per universiteit. Ook het hbo verwacht opnieuw meer inschrijvingen. Begin oktober hadden zich daar 9,5 procent meer eerstejaars aangemeld.

Advertentie