Rood vierkantje als stil protest tegen werkdruk bij opening academisch jaar

“De rek is eruit. De werkdruk voor docenten niet meer acceptabel”, aldus de Utrechtse leden van WOinactie. “Sinds 2000 is het aantal studenten in Nederland met 68 procent gestegen, maar is de rijksbijdrage per student met 25 procent gedaald.” Hierdoor is er veel minder geld per student beschikbaar. Daarnaast staat in het Regeerakkoord ook nog eens een extra zogeheten doelmatigheidskorting van 183 miljoen voor het hoger onderwijs gepland.

In mei heeft de landelijke actiegroep WOinactie de minister een ultimatum gesteld. Op Prinsjesdag moet de doelmatigheidskorting van tafel. Ook moet het kabinet beloven structureel te investeren in het wetenschappelijk onderwijs. Initiatiefnemer Rens Bod van de UvA heeft het over een bedrag van minimaal 1,15 miljard euro extra per jaar.

Als de eisen op Prinsjesdag, dinsdag 18 september 2018, niet zijn ingewilligd, dan volgen in de week daarop landelijke acties. Ook in Utrecht wordt daarover nagedacht.

De opgespelde rode vierkantjes bij de opening van het academisch jaar moeten dit ultimatum nog eens benadrukken. Het rood vierkantje is een internationaal symbool dat eerder is gebruikt als protest tegen collegegeldverhoging in Canada. In Nederland wordt het stukje stof gebruikt door medewerkers om aan te geven dat het water hen aan de lippen staat. Ook studenten doen mee aan de actie.

Tags: woinactie

Advertentie