Na kritiek van bewoners op renovatieplannen

SSH komt huurders Tuindorp West Complex tegemoet

Tuindorp West Complex, Buiten. Foto: Samuel de Weerd
Foto DUB

Het plan van de SSH om de hoogbouwflats van het Tuindorp West Complex te verduurzamen, leidde in oktober tot veel onrust onder de bewoners. Driehonderd bewoners van de rode flat, die als eerste onder handen wordt genomen, zouden binnen een paar maanden moeten verhuizen. Een van de belangrijkste vragen was: ‘Waarom krijgen we niet meer tijd?’

Naar aanleiding van gesprekken met de bewoners, het woonbestuur, de huurdersvereniging Boks en ook met DUB, komt de SSH de huurders nu tegemoet met een paar extra regelingen in het sociale plan. 

De SSH hoopt hiermee bewoners over de streep te trekken. Er loopt momenteel een draagvlakmeting. Als minder dan 70 procent van de bewoners instemt, gaat de renovatie niet door. 

Verhuisperiode
In het originele plan moesten bewoners uiterlijk voor 31 juli 2024 verhuizen. Dat was ook de einddatum van de regeling waarbij de bewoners voorrang zouden krijgen op een nieuwe woning. 

De SSH heeft die einddatum nu over de zomervakantie heen getild, zodat bewoners nog tot 15 oktober de tijd hebben om te vertrekken. De start van de renovatiewerkzaamheden wordt daardoor twee maanden uitgesteld. 

Vanaf 15 oktober moeten de woningen echt leeg zijn, zodat de SSH enkele voorbereidende werkzaamheden kan verrichten. De flats worden dan op 1 november in plaats van 1 september opgeleverd aan de aannemer. 

Daarnaast gaat de voorrangsregeling voor huurders nu op 1 februari 2024 in, een maand eerder dan aanvankelijk was voorgesteld. Als de 70 procent instemming al voor die datum wordt gehaald, gaat de voorrangsregeling per direct in.

Samen blijven
Bovendien krijgen de bewoners de kans om samen te blijven wonen met hun huisgenoten. Daarvoor komen er twee opties.

Huizen kunnen ervoor kiezen om na de renovatie samen terug te keren naar de rode flat. In de tussentijd kunnen bewoners via de voorrangsregeling tijdelijk elders wonen of kiezen voor een wisselwoning in een van de andere TWC-flats of in de laagbouw. 

De andere optie is om naar het nieuwe Baobab-complex te verhuizen. Dat is een onderdeel van het project De Kwekerij op het voormalige KPN-terrein aan de Fockema Andrealaan. SSH wil proberen huisgenoten daar zo veel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Een kanttekening hierbij is wel dat dit complex misschien niet op tijd wordt opgeleverd. 

Hospiteren
Bewoners die echt geen zin of tijd hebben om te hospiteren, kunnen ervoor kiezen om in een andere woning van de SSH geplaatst te worden. Daarbij kunnen ze hun voorkeur aangeven voor een complex. Daarnaast werkt de voorrangsregeling ook voor SSH-studio’s. Daarvoor is hospiteren niet nodig. 

Onderhuur en buitenland
Er is ook nieuwe informatie voor onderhuurders aan het sociale plan toegevoegd. In eerste instantie werd gezegd dat legale onderhuur geen problemen oplevert, omdat de hoofdhuurder voorrang krijgt op een nieuwe woning en de onderhuurder daarheen kan verhuizen. Maar voor hoofdhuurders die in het buitenland zitten is het kiezen van een nieuwe woning lastig. 

Daarom zegt de SSH nu een studio te zullen reserveren voor huurders die tijdens de voorrangsperiode in het buitenland zitten. Onderhuurders kunnen daarheen verhuizen voor de resterende termijn van het onderhuurcontract. Bij terugkomst in Nederland krijgt de hoofdhuurder nog een optionele voorrangsregeling van 6 maanden om een nieuwe woning naar keuze te vinden. 

Huiskamergesprekken
Eerder kondigde de SSH aan bij de bewoners langs te gaan om huiskamergesprekken te voeren en te zoeken naar oplossingen op individueel vlak. Dit is nog niet gebeurd, maar de SSH hoopt met de nieuwe aanpassingen de grootste zorgen van bewoners weg te nemen. Tegelijkertijd zegt de verhuurder nog steeds te willen luisteren naar specifieke vragen en wensen tijdens huiskamergesprekken. Waar mogelijk wil de SSH maatwerk toepassen.

Advertentie