Strategisch Plan uitgesteld tot het najaar

Veranderen de doelen van de UU wat betreft internationalisering door de coronacrisis? Foto DUB

Het College van Bestuur vertelde in de Universiteitsraad van maandag 20 april dat het Strategisch Plan dit najaar pas wordt afgerond en niet zoals de bedoeling was voor de zomer. In het Strategisch Plan schetst het universiteitsbestuur de toekomst van de Universiteit Utrecht: welke doelen op bijvoorbeeld het gebied van onderwijs en onderzoek wil de UU over vier jaar hebben behaald? De voorlopige versie van het CvB is al af, maar de faculteiten moeten nog hun bijdrage aan het plan leveren.

Als reden geeft het universiteitsbestuur dat door de intelligente lockdown het voor faculteiten moeilijk is geworden om bijvoorbeeld bijeenkomsten te houden over de facultaire bijdrage aan het Strategisch Plan. Bovendien zijn de meeste medewerkers druk met het online organiseren van hun onderwijs en toetsen, zegt het CvB. Daarom is uitstel gewenst. In de faculteitsraad van Sociale Wetenschappen zei decaan Marcel van Aken dat zijn staf al overbelast is en goede, inhoudelijke bijeenkomsten veel moeilijker digitaal te organiseren zijn voor studenten en medewerkers.

Het universiteitsbestuur wil ook de lessen die de UU leert uit deze coronacrisis een plaats geven in het Strategisch Plan. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan de invloed die de coronamaatregelen hebben op internationalisering en de digitalisering van onderwijs en toetsen. Het CvB wil hierover ook in gesprek met de decanen van de faculteiten en de medezeggenschap: “Wat is destructief gebleken en wat is blijvend?” vroeg collegevoorzitter Anton Pijpers zich af.

Het College van Bestuur gaat deze week nog “aan de slag” met de decanen, zei rector Henk Kummeling om daarna zo snel mogelijk weer verslag uit te brengen aan de U-raad. De Universiteitsraad kan zich vinden in het uitstel van het Strategisch Plan. Ook de raad wil graag de ervaringen van de universiteit op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en onderzoek in coronatijd terugzien in het toekomstplan van de UU.

Advertentie